ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
อีเมล:
รหัสผ่าน:
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน    bullet สมัครสมาชิก
dot
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 2 คน
dot
dot
dot
https://logbook-teacher.otepc.go.th/
กิจกรรมกศน.พญาไท

ภาพข่าวกิจกรรมกศน.เขตพญาไทเข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตพญาไทเข้า

ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

กิจกรรมปฐมนิเทศสถานศึกษา
โครงการ Mini English Camp รุ่นที่2article

 โครงการ Mini English Camp รุ่นที่2

โครงการสร้างจิดสำนึกความเป็นพลเมืองดีตามวิถึประชาธิปไตยarticle

 โครงการสร้างจิดสำนึกความเป็นพลเมืองดีตามวิถึประชาธิปไตย

โครงการศึกษาเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาarticle

 โครงการศึกษาเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา

โครงการประชารัฐร่วมใจ เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติarticle

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตพญาไทเขตพญาไทเข้าร่วมโครงการประชารัฐร่วมใจ เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2561article

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตพญาไท เข้าร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2561

เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด article

 เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 

โครงการไอทีเพื่อการเรียนรู้สู่การคิดเป็น

 โครงการไอทีเพื่อการเรียนรู้สู่การคิดเป็น

ประชุมกรรมการสถานศึกษาarticle

 ประชุมกรรมการสถานศึึกษา

กิจกรรม เสริมสร้างคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ หลักสูตร ภาษาจีน เพลินเพลงรู้ภาษา

 กิจกรรม เสริมสร้างคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ หลักสูตร ภาษาจีน เพลินเพลงรู้ภาษา

สอนการใช้งานสมาร์ทโฟนระบบ Android และ IOS

 สอนการใช้งานสมาร์ทโฟนระบบ Android และ IOS

9600 ความดี
มหกรรม"รักการอ่าน"เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กศน.ฟัง คิด อ่าน เขียน เพียรศึกษา

 มหกรรม"รักการอ่าน"เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กศน.ฟัง คิด อ่าน เขียน เพียรศึกษา

ประกาศผลสอบปลายนักศึกษาพลเรือนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

 ประกาศผลสอบปลายนักศึกษาพลเรือนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

โครงการสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองที่ดีในระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่ 1

 โครงการสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองที่ดีในระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่ 1

โครงการเพิ่มประสิทธิบริหารจัดการขยะมูลฝอย

 โครงการเพิ่มประสิทธิบริหารจัดการขยะมูลฝอย

โครงการอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561article
นักศึกษาได้รับการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชนที่นำชื้อเสียงมาสู่ประเทศ ประจำปี 2561article

 นายจรัสบุญ  ชัยเกตุธรรม  นักศึกษา กศน.เขตพญาไท ได้รับคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศ ประจำปี 2561

1 2 3 4 5 6 » [Go to top]