dot
ปรึกษาผู้อำนวยการ
dot
ปรึกษา-พูดคุยกับผู้อำนวยการ กศน.เขตพญาไท
dot
นางสาวจำนรรจา ขอบชิต
dot
dot
สมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
ล็อคอินตอนนี้
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 5 คน
dot
bullet VDO กิจกรรม กศน.เขตพญาไท
bulletปฏิทินการดำเนินงาน
dot
แนะนำองค์กร
dot
bulletวิสัยทัศน์
bulletนโยบาย/ภารกิจ
bulletทำเนียบบุคลากร
bulletประวัติความเป็นมา
dot
คู่มือนักศึกษา
dot
bulletการเทียบโอนผลการเรียน
bulletคู่มือการศึกษาขั้นพื้นฐาน2551
bulletการประเมินเทียบระดับการศึกษา
bulletหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
dot
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
dot
bulletวิธีเรียนแบบเรียนในชั้นเรียน
bulletวิธีเรียนแบบทางไกล
dot
การวัดผลเข้ามหาวิทยาลัย
dot
bulletO-NET
bulletGAT/PAT
bulletN-NET
bulletN-NET จบ ม.6 ใน 8 เดือน
dot
ปฏิทินตารางสอบ
dot
bulletตารางสอบ N-Net 2/58
bulletตารางสอบ 1/2558 (ทหาร)
bulletตารางสอบภาคเรียนที่ 2/2557
bulletตารางสอบ N-NET
bulletตารางการประเมินเทียบระดับ
bulletประกาศชื่อ มส. 1/2558
bulletตารางสอบ ม.ปลาย นักศึกษาเทียบโอน/วิชาต่าง
dot
ครูต้องรู้
dot
bulletกฎกระทรวง
bulletรวม.พระราชบัญญัติ
bulletรวมพระราชกฤษฎีกา
bulletจรรยาบรรณวิชาชีพครู
dot
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
dot
bulletกศน.แขวงสามเสนใน
bulletห้องสมุดชุมชน
bullet ศรช.กองดุริยางค์ทหารบก
bulletศรช.ราชวัลลภ ร.๑ พัน๑ รอ.
bulletศรช.ราชวัลลภ ร.๑ พัน๔ รอ.
bulletสรุปการลงทะเบียนเรียน ศรช.ราชวัลลภ
bulletศรช.พล ม.๒ รอ.
bulletศรช.สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
dot
เครือข่ายการศึกษา
dot
bulletสนง.ปลัดกระทรวง
bulletสนง.กศน.
bulletสนง.เลขาธิการสภาการศึกษา
bulletสนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
bulletศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา รังสิต
bulletสนง.กศน.กทม.
bulletการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
bulletสำนักงาน สกสค.
bulletสำนักทดสอบทางการศึกษา
bulletสสค.
bulletสำนักงานเขตพญาไท
bulletกรมบัญชีกลาง
bulletคุรุสภา สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
dot
ผลิตถัณฑ์จากเขตพญาไท
dot
bulletของดีเขตพญาไท
bulletห้องสมุดบ้านอารีย์
bulletเที่ยว กิน ช้อป ที่เขตพญาไท
bulletลูกประคบสมุนไพร
dot
ผลงานนักศึกษา กศน.เขตพญาไท
dot
bulletสิ่งประดิษฐ์จากสิ่งของเหลือใช้(ไม้แขวนเสื้อ)
bulletศึกษาดูงานวิทยาศาสตร์ กับ Niky
bulletสอบปลายภาคเรียน 2/54
bulletแนะนำพระราชวังพญาไท
dot
โครงงานนักศึกษา
dot
dot
หนังสือเรียน
dot
bulletหนังสือเรียน กศน.หลักสูตร 51
dot
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
dot
bulletน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
bulletข้อนิเทศเกี่ยวกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงของ กศน.
bulletพระราชดำรัสเกี่ยวกับการศึกษา
bulletโครงการพัฒนาผู้เรียนด้านเศรษฐกิจพอเพียง
bulletรายชื่อนักศึกษาที่จบ ภาคเรียน 2/55
dot
งานประกันคุณภาพ
dot
bulletคู่มือประกันคุณภาพการศึกษา
bulletคู่มือพัสดุ
bulletข่าวสาร
dot
ติดต่อเรา

dot
E-Mail ติดต่อของนักศึกษา

Code Calendar by zalim-code.com


                         

 

 

            

   
 

 
   

  


                       

                 
น.ส.จำนรรจา ขอบชิต ผอ.กศน.เขตพญาไทและคณะครู ลงนามถวายพระพร  
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ด้วยความจงรักภักดี ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง
  

รอบรั้วข่าว กศน.  

 

 

ภาพกิจกรรม กศน.เขตพญาไท 

 การสอบปลายภาคเรียน ปีการศึกษาที่ 1/2559  (12 กันยายน 2559)
<Click เพื่อรับชมภาพกิจกรรม>  
 

<Click เพื่อรับชมภาพจาก page>

งานปัจฉิมนิเทศทหารกองประจำการ   (12 กันยายน 2559)
 <พล.ม 2 รอ. >   < ร.1 รอ.>


งานวันที่ละลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ  (8 กันยายน 2559)
<Click เพื่อรับชมภาพกิจกรรม>   
<Click เพื่อรับชมภาพจาก page> หลักสูตรการอบรมอาชีพ ร.๑ พัน ๔ รอ. (หลักสูตรช่างเชื่อม,หลักสูตรการจับจีบผ้า)
<Click เพื่อรับชมภาพกิจกรรม>   
<Click เพื่อรับชมภาพจาก page


โครงการวันวิชาการเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้   ณ ห้องประชุมสโมสร
กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 1 รักษาพระองค์  ( 28 สิงหาคม 2559 )
<Click เพื่อรับชมภาพกิจกรรม>  
 <Click เพื่อรับชมภาพจาก page


กศน.เขตพญาไทร่วมกับ กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 1 รักษาพระองค์
ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง ( 26  สิงหาคม 2559 )
<Click เพื่อรับชมภาพกิจกรรม>   
<Click เพื่อรับชมภาพจาก page> 


การสอบ n-net ประจำปีการศึกษา 1/2559  ( 21  สิงหาคม 2559 )
<Click เพื่อรับชมภาพกิจกรรม>   
<Click เพื่อรับชมภาพจาก page> นิทรรศการมหกรรมการศึกษาจากการเรียนรู้สู่โครงงาน และผลิตภัณฑ์อาชีพชุมชน กศน. ( 14 สิงหาคม 2559 )
<Click เพื่อรับชมภาพกิจกรรม>   
<Click เพื่อรับชมภาพจาก page>

 

  กศน.พญาไท ร่วมลงนามถวายพระพรเฉลิมพระชนมพรรษาพระราชินี  (11 สิงหาคม 2559)
<Click เพื่อรับชมภาพกิจกรรม>   <
Click เพื่อรับชมภาพจาก page>


กิจกรรมสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  (8 สิงหาคม 2559)
<Click เพื่อรับชมภาพกิจกรรม>   <
Click เพื่อรับชมภาพจาก page>   


 หลักสูตรการสอนดนตรีสำหรับผู้พิการทางสายตา  (1-10 สิงหาคม 2559)
<Click เพื่อรับชมภาพกิจกรรม>   <
Click เพื่อรับชมภาพจาก page

 โครงการอาสายุวกาชาด ( หลักสูตรยุวกาชาดพื้นฐาน รุ่นที่ 2/2559 ) 29-31 กรกฎาคม 2559
<Click เพื่อรับชมภาพกิจกรรม>   <Click เพื่อรับชมภาพจาก page 
(Album1) (Album2) (Album3)

  >   

งานประกวดโครงงานกลุ่มโซนกรุงเทพกลาง ( ณ กรมปืนใหญ่ที่ 1 รักษาพระองค์)  24 กรกฎาคม 2559 
<Click เพื่อรับชมภาพกิจกรรม>   
<Click เพื่อรับชมภาพจาก page>

  พิธีแห่เทียนเข้าพรรษา (ชุมชนเขตพญาไท) 15 กรกฎาคม 2559
<Click เพื่อรับชมภาพกิจกรรม>   
<Click เพื่อรับชมภาพจาก page>    <Click ชมกิจกรรมทา่ง youtube >

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนเขตพญาไท  ( 9 กรกฎาคม 2559)
<Click เพื่อรับชมภาพกิจกรรม>  
  <Click เพื่อรับชมภาพจาก page>

โครงการคุณธรรมนำประชาธิปไตย ต้านภัยยาเสพติด 
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร  ( 2-3 กรกฎาคม 2559)

<Click เพื่อรับชมภาพกิจกรรม>  
  <Click เพื่อรับชมภาพจาก page>

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการสอน  ( 24-26  มิถุนายน 2559)
<Click เพื่อรับชมภาพกิจกรรม>  
  <Click เพื่อรับชมภาพจาก page>

 พิธีเปิดงานศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง ประจำเขตพญาไท (วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2559)
<Click เพื่อรับชมภาพกิจกรรม>    <Click เพื่อรับชมภาพจาก page>

 กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้สูงอายุ ณ ชุมชนวัดไผ่ตัน (วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2559)
<Click เพื่อรับชมภาพกิจกรรม
>    <Click เพื่อรับชมภาพจาก page>

งานปฐมนิเทศนักศึกษากองประจำการ พล.ม 2
<Click เพื่อรับชมภาพกิจกรรม
>    <Click เพื่อรับชมภาพจาก page>ปฐมนิเทศนักศึกษาพลเรือนประจำปีการศึกษา 1/2559
<Click เพื่อรับชมภาพกิจกรรม>    <Click เพื่อรับชมภาพจาก page>โครงการการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม (12 พฤษภาคม 2559 ณ. สวนพญาไทพิรมย์)
<Click เพื่อรับชมภาพกิจกรรม>  
  <Click เพื่อรับชมภาพจาก page>

 งานพัฒนาบุคลากร ด้านการใช้เทคนิคจัดการกระบวนการการเรียนรู้
(๑-๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙  ณ.วังยาวรีสอร์ท จ.สุพรรณบุรี)
<Click เพื่อรับชมภาพกิจกรรม>    <Click เพื่อรับชมภาพจาก page>

 

พิธีมอบประกาศนียบัตร สำหรับนักศึกาษาทหารกองประจำการที่สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙
         
<ร.๑ พัน ๑ รอ.>         <ร.๑ พัน ๔ รอ.>          < พล ม.๒ รอ.>        

 

25 เม.ย. 2559 ผู้บริหารและครู นักศึกษา กศน.เขตพญาไท ลงนามถวายพระพร 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ด้วยความจงรักภักดี  ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง

<Click เพื่อรับชมภาพกิจกรรม
>    <Click เพื่อรับชมภาพจาก page>

 

 

 

กศน.เขตพญาไท ขอแสดงความยินดีกับ อ.มุกดา  แข็งแรง รับรางวัลที่ ๑ ระดับประเทศ 
ประเภทข้าราชการครู ด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่น

 

 

กศน.เขตพญาไท ขอแสดงความยินดีกับ ทีมงานนักศึกษาโครงงานกงล้อหมุนกระแสไฟฟ้า รับรางวัล ชมเชยลำดับ 2
ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต

 

 

วีดีโอ

 

 

 

 

 

โครงการอาสายุวกาชาด(หลักสูตรยุวกาชาดพื้นฐาน)  29-31 กรกฎาคม 2559

 

ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ประจำเขตพญาไท

 

 

พิธีแห่เทียนเข้าพรรษาชุมชนเขตพญาไท (วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2559)

 

ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ประจำเขตพญาไท 

 

 

 

โครงการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ

 

(วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน  2559)

 

 โครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2559 ณ.แขวงสามเสนใน

(วันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน  2559)  

 

 

 

11 เมษายน 2559 กิจกรรส่งเสริมวัฒนธรรมไทย ประเพณีสงกรานต์

ภายใต้งาน "การศึกษาสร้างชาติ ตลาดคลองผดุงสร้างสุข" 
<Click เพื่อรับชมภาพกิจกรรม>    <Click เพื่อรับชมภาพจาก page>

กิจกรรมส่งเสริมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน โครงการช่างพื้นฐาน หลักสูตรช่างเชื่อม  ณ  พล.ม. 2 รอ.
 <Click เพื่อรับชมภาพกิจกรรม>  
  <Click เพื่อรับชมภาพจาก page>

 

 

กิจกรรมส่งเสริมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตร การนวดแก้อาการ  ณ ชุมชนวัดไผ่ตัน 

<Click เพื่อรับชมภาพกิจกรรม>    <Click เพื่อรับชมภาพจาก page> 

 

  3 เมษายน 2559 โครงการส่งเสริมการอ่าน...รักการเรียนรู้  ณ ชุมชนราชวัลลภ 3

  <Click เพื่อรับชมภาพกิจกรรม> 

 


 การจัดกิจกรรมส่งเสริม....หลักสูตรการรู้หนังสือไทย  ให้กับกลุ่มครูอาสาสมัคร

จากสาธารณรัฐประชนจีน click 

 

 โครงการส่งเสริมการอ่านรักการเรียนรู้ วันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2559  <Click เพื่อรับชมภาพกิจกรรม>

 

 

หลักสูตรอาชีพเคลือบสีรถยนต์  clik 

  พิธีเปิดโครงการหลักสูตรช่างพื้นฐาน ณ กรมดุริยางค์ทหารบก (22 มีนาคม 2559) clik 

 การสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558

 ระหว่างวันที่ 12-13 มีนาคม 2559 กศน.เขตพญาไท Click

 งานกีฬาสี ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขต พญาไท วันที่ 31 มการาคม 2559

 ณ สนามกีฬา กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์  Click

 สวัสดีปีใหม่ หน่วงงานภาคีเครือข่ายร่วมจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

  กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ , กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ ,

 กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 1 รักษาพระองค์

 กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหาราบที่ 1 รักษาพระองค์ Click.

 กศน.เขตพญาไทเข้าร่วม พิธีมอบหนังสือและสื่อจากองค์การค้า สกสค. และภาคีเครือข่าย

 เพื่อสนับสนุนโครงการสร้างการอ่านสร้างการเรียนรู้ กับ กศน.  

 ณ ลานหน้ากระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 21 มกราคม 2559 Click.

 

 กศน.เขตพญาไท ได้จัดทำบุญสำนักงานใหม่ โดยย้ายจาก ซอยประดิพัทธ์ 1 ถนนประดิพัทธ์ 

 มาตั้งที่ 144/5 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท Click.

 กศน.พญาไท ร่วมกับชุมชนมะกอกกลางสวน และ ชุมชนแฟลตตำรวจลือชา

 จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2559 Click

 กศน.เขตพญาร่วมกับวิทยาลัยดุสิตพาณิชยการจัดการศึกษาเพื่อเรียนรู้ของหลักปรัชญญาเศรษฐกิจพอเพียง

 โดยการเรียนรู้หลักปรัชญญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยกระบวนการทำบัญชีครัวเรือน

 โดยมี อ.ปวริศา สาระพล และ อ.ยิ่งเจริญ บุญยัง จากวิทยาลัยดุสิตพาณิชยการ

 มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในการทำบัญชีครัวเรือน ณ ร.๑ รอ. ร.๑ พัน.๑ รอ. ร.๑ พัน.๔ รอ. และ พล.ม.๒ รอClick

 หลักสูตรอาชีพระยะสั้น "1 คน 1 อาชีพ"

 หลักสูตรการทำโดนัทเค้กและหลักสูตรถั่วเคลือบช็อกโกแลต

 วันที่ 7-8 ม.ค. มกราคม พ.ศ. 2559

 วิทยากร นางนพวรรณ สุวรรณ ณ กศน.แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. Click

 

 เมื่อเร็ว ๆ นี้ กศน.เขตพญาไท ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ภาคีเครือข่ายและองค์กรนักศึกษา

เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน และขอความเห็นชอบแผนงาน

โครงการและกิจกรรม ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2559

 ณ ห้องประชุมชั้น 3 กศน.เขตพญาไท  click

 

เมื่อเร็ว ๆ นี้ กศน.เขตพญาไทร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ  

ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามธุรกิจ

ในพระอุปถัมภ์ ฯ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี

วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2558 Click

 

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปรับพื้นฐานนักศึกษาทหารกองประจำการ

 ณ กองพลทหารม้าที่ ๒ รักษาพระองค์ click

 

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปรับพื้นฐานนักศึกษาทหารกองประจำการ 

ณ  สโมสรทหารมหาดเล็ก ฯ ร. ๑ พัน. ๑ รอ.

กรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์ ฯ click

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาทหารกองประจำการ

ณ  กรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์ ฯ click

นายชัยกฤต วรขัตร นำนักศึกษาไปชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ น  ณ. สนามเสือป่า

 

คณะครู กศน.เขตพญาไท นำนักศึกษาชมโขนกลางแปลงเฉลิมพระเกียรติ ฯ

ณ ลานพระบรมรูปทรงม้า ฌ เขตดุสิต

กศน.เขพญาไท ร่วมกิจกรรม Bike For Dad 

ณ ลานพระบรมรูปทรงม้า เขตดุสิต

ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่ 

ร่วมถวายพานพุ่มสักการะและตักบาตรอาหารแห่้ง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ

ณ สำนักงานเขตพญาไท  click

โครงการพัฒนาบุคลากร "การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของสถานศึกษา"

กลุ่มโซนกรุงเทพฯ กลาง สำนักงาน กศน.กทม.  

วันที่ 8 - 9 ธันวาคม 2558 ณ อาคารเสมารักษ์ กระทรวงศึกษาธิการ

โครงการพัฒนาบุคลากรสถานศึกษา กลุ่มโซนกรุงเทพกลาง ด้านการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

วันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2558 ณ กองพันทหารราบที่ 1

กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ ฯ  คลิ๊ก

พิธีอำลาธงชัยเฉลิมพลก่อนกลับภูมิลำเนา และมอบวุฒิบัตรให้กับผู้ที่สำเร็จการศึกษา (ทหารกองประจำการ)

ที่จบการศึกษาประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

ณ กรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์ฯ

โครงการพัฒนาบุคลากรสถานศึกษา ด้วยการอบรมเชิงปฎิบัติการ

หลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียน กลุ่ม กศน.โซนกรุงเทพกลาง

ระหว่างวันที่ 9-11 กันยายน 2558 ณ จังหวัดเพชรบุรี  Clike

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา กศน.เขตพญาไท ปีการศึกษา 1/2558

ณ ห้องประชุมกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 1 รักษาพระองค์ clike

 

กศน.เขตพญาไทจัดโครงการคุณธรรมนำประชาธิปไตย ต้านภัยยาเสพติด

ณ มูลนิธิบ้านอารีย์ ซอยอารีย์ ๑ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.

 

 

โครงการอบรมอาสายุวกาชาด...เรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทสู่ค่านิยมหลัก 12 ประการ

และโครงการอบรมอาสายุวกาชาดในการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR)

และการสำลักในผู้ใหญ่ ระหว่างวันที่ 27-29 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ณ ค่ายท่าชัยโฮมสเตย์ ตำบลหินตั้ง อ.เมือง จ.นครนายก


   

                                     

 

การจัดซื้อ-จัดจ้าง หนังสือเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

 

 

 

 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตพญาไท
144/5 ถนนพระราม 6  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.10400
โทรศัพท์  02-279-0757, 02-279-6986  แฟกซ์ 02-279-0758
 

 

ข่าวด่วนสำนักงาน กศน 

 

ข่าวการศึกษา

 

 

ข่าวสารสาระนารู้

ข่าว จัดซื้อ-จัดจ้าง ราคากลาง หนังสือเรียน 1/2559

 

มีงานทำ มีรายได้ การทำสาคูไส้ไก่

กศน.พญาไท ร่วมกับ ชมรมกลุ่มแม่บ้านกองดุริยางทหารบก ฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น

More...


หัวข้อ วันที่ลงประกาศ ดู / ตอบ
กระทู้ปักหมุดพูดคุย-ปรึกษากับ ผอ.กศน.เขตพญาไท  กระทู้ตั้งโดยเว็บมาสเตอร์2012-10-1611589 / 129
dot
กระทู้ปักหมุดห้องปรึกษาอาจารย์ทศพล พยุงวงษ์ ม.ปลาย  กระทู้ตั้งโดยเว็บมาสเตอร์2013-05-191728 / 8
dot
กระทู้ปักหมุดพูดคุย ปรึกษา หน่วยบริการการศึกษาทางไกล (กรมทหารรา...  กระทู้ตั้งโดยเว็บมาสเตอร์2012-09-261861 / 5
dot
กระทู้ปักหมุดห้องปรึกษาอาจารย์ชัยกฤต วรขัตร ม.ต้น  กระทู้ตั้งโดยเว็บมาสเตอร์2013-05-191570 / 0
dot
กระทู้ปักหมุดห้อง ปรึกษา อาจารย์ประจำกลุ่ม อ.สุชีรา สุพลจิตต์  กระทู้ตั้งโดยเว็บมาสเตอร์2012-05-072014 / 12
dot
กระทู้ปักหมุดห้อง ปรึกษา อาจารย์ประจำกลุ่ม อ.สุเทพ โกจิ๋ว  กระทู้ตั้งโดยเว็บมาสเตอร์2012-05-072169 / 20
dot
กระทู้ปักหมุดพูดคุยกับ อาจารย์ ม.ปลาย ศรช.กองดุริยางค์ทหารบก2012-11-301907 / 4
dot
กระทู้ปักหมุดห้อง ปรึกษา อาจารย์ประจำกลุ่ม อ.วีร์สุดา แตงงาม  กระทู้ตั้งโดยเว็บมาสเตอร์2012-05-075548 / 166
dot
กระทู้ปักหมุดห้องปรึกษา อาจารย์ ม.ต้น ศรช.กองดุริยางค์ทหารบก  กระทู้ตั้งโดยเว็บมาสเตอร์2012-05-071812 / 8
dot
กระทู้ปักหมุดห้อง ปรึกษา อาจารย์ประจำกลุ่ม อ.ภัทรภร ธรรมวัฒนะ  กระทู้ตั้งโดยเว็บมาสเตอร์2012-05-071521 / 0
dot
กระทู้ปักหมุดห้องปรึกษาอาจารย์ ปทิตตา สุวรรณ ม.ต้น พัน ๑ รอ.   กระทู้ตั้งโดยเว็บมาสเตอร์2014-11-24714 / 1
dot
กระทู้ปักหมุดห้องปรึกษาอาจารย์เอกชัย แสนตรี พล.ม.๒ รอ.  กระทู้ตั้งโดยเว็บมาสเตอร์2014-11-24695 / 1
dot
กระทู้ปักหมุดห้องปรึกษาอาจารย์ภูริพงษ์ วีศรี ม.ต้น พัน๔ รอ.  กระทู้ตั้งโดยเว็บมาสเตอร์2014-11-24723 / 0
dot
กระทู้ปักหมุดประชุมองค์กรนักศึกษา2012-06-091645 / 1
dot
กระทู้ปักหมุดห้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้นักศึกษา กศน.2012-05-281698 / 1
dot
กระทู้ปกติปรึกษา อาจารย์ประจำกลุ่ม อ.ฐิตินันท์ สัมมานุช  กระทู้ตั้งโดยเว็บมาสเตอร์2012-05-072808 / 12
dot
กระทู้ปกติกศน.ไม่ใช่เทวดา ไม่ใช่ อย่าเข้าใจผิด ไม่ใช่เทพ ไม่...2015-12-03365 / 3
dot
กระทู้ปกติกศน.อยากเป็นทหารยศพลเอก2016-10-1211 / 0
dot
กระทู้ปกติเรียนมอปลายแบบเร่งรัด2016-10-1012 / 0
dot
กระทู้ปกติไหลอดีตนักศึกษาผู้โลภเกรดโลภคะแนนมากที่สุดในโลกตลอ...2016-09-2431 / 0
dot