ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
อีเมล:
รหัสผ่าน:
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน    bullet สมัครสมาชิก
dot
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 2 คน
dot
dot
dot
https://logbook-teacher.otepc.go.th/
ประชาสัมพันธ์

                            

 ขอเชิญนักศึกษา กศน. เขตพญาไท ร่วมประกวดคำขวัญวันครูและเรียงความวันครู(เรียงความตั้งแต่ 1หน้ากระดาษ ขึ้นไป) ส่งผลงานได้ที่ครูประจำกลุ่มภายในวันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2561 

 

             เผยแพร่ปฏิทินธรรมมูลนิธิบ้านอารีย์ประจำเดือนธันวาคม 2561article

  เผยแพร่ปฏิทินธรรมมูลนิธิบ้านอารีย์ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561

เผยแพร่ปฏิทินการปฏิบัติงานฝ่ายทะเบียนวัดผลและประเมินผลประจำภาคเรียนที่ 2/2561article

 เผยแพร่ปฏิทินการปฏิบัติงานฝ่ายทะเบียนวัดผลและประเมินผลประจำภาคเรียนที่ 2/2561

แผนที่ห้องประชุมสำหรับปฐมนิเทศนักศึกษาพลเรือน กศน.เขตพญาไท ภาคเรียนที่ 2/2561article

 แผนที่ห้องประชุมสำหรับปฐมนิเทศนักศึกษาพลเรือน กศน.เขตพญาไท ภาคเรียนที่ 2/2561

เผยแพร่ปฏิทินธรรมมูลนิธิบ้านอารีย์ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561article

 เผยแพร่ปฏิทินธรรมมูลนิธิบ้านอารีย์ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561

เผยแพร่ปฏิทินธรรมประจำเดือนตุลาคม 2561 ณ มูลนิธิบ้านอารีย์article

 ปฏิทินธรรมประจำเดือนตุลาคม 2561 ณ มูลนิธิบ้านอารีย์

ประกาศการรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561article

ประกาศการรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561


ประกาศผลสอบปลายเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561article

 ประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

กศน.เขตพญาไทรับการนิเทศจากศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานครarticle

 กศน.เขตพญาไทรับการนิเทศจากศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร

ประชาสัมพันธ์แบบสำรวจพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ต
ปฏิทินการปฏิบัติงานฝ่ายทะเบียนวัดผลและประเมินผล

ปฏิทินการปฏิบัติงาน ฝ่ายทะเบียนวัดผลและประเมินผล ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 

 

ตารางสอบ N-NET ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561

 ตารางสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดสุนทรพจน์เพื่อการเปลี่ยนแปลงโลกครั้งที่ 5

ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมโครงการประกวดสุนทรพจน์เพื่อการเปลี่ยนแปลงโลกครั้งที่ 5 จัดโดย กศน.กทม.

ประชาสัมพันธ์มติการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคครั้งที่1และ2

 คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคครั้งที่1และ2เผยแพร่มติการประชุมกรรมการคุ้มครองผู้เบริโภค ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2

ประชาสัมพันธ์คุณธรรมหลัก4ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ คุณธรรมหลัก4ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา

ประกาศกศน.เขตพญาไท เรื่องราคากลางจัดซื้อหนังสือเรียน ภาคเรียนที่1/2561article

 ประกาศกศน.เขตพญาไท เรื่องราคากลางจัดซื้อหนังสือเรียน ภาคเรียนที่1/2561

ประชาสัมพันธ์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาชั้้นปริญญาตรีarticle

 มหาวิทยาลัยรามคำแหงรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ รุ่นที่ 7 ภาค 1 ปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561 โดยจัดเรียนที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก

แผนที่ สถานที่พบกลุ่มโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561article

 แผนที่ สถานที่พบกลุ่มโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

แบบติดตามผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานarticle

 แบบติดตามผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ปฏิทินธรรมมูลนิธิบ้านอารีย์ ประจำเดือน มิถุนายน 2561article

ปฏิทินธรรมมูลนิธิบ้านอารีย์ ประจำเดือน มิถุนายน 2561

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 article

 ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย

1 2 3 4 5 6 » [Go to top]144/5 ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.10400 ศูนย์ กศน.เขตพญาไทT:02-279-0757, 02-279-6986 Fax 02-279-0758