ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
อีเมล:
รหัสผ่าน:
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน    bullet สมัครสมาชิก
dot
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 12 คน
dot
bulletการประกันคุณภาพ
dot
dot
https://logbook-teacher.otepc.go.th/


ประชาสัมพันธ์

                            

 ขอเชิญนักศึกษา กศน. เขตพญาไท ร่วมประกวดคำขวัญวันครูและเรียงความวันครู(เรียงความตั้งแต่ 1หน้ากระดาษ ขึ้นไป) ส่งผลงานได้ที่ครูประจำกลุ่มภายในวันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2561 

 

             ประกาศรายชื่อนักศึกษาหมดสิทธิ์สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
วันที่ 09/08/2019   11:23:32

ประกาศรายชื่อนักศึกษาหมดสิทธิ์สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องกำหนดให้สถานศึกษาทุกระดับเป็นพื้นที่อาหารปลอดสารเคมีกำจัดศัตรูพืชarticle
วันที่ 08/02/2019   15:10:38

 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องกำหนดให้สถานศึกษาทุกระดับเป็นพื้นที่อาหารปลอดสารเคมีกำจัดศัตรูพืช

ประกาศตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 article
วันที่ 22/09/2021   16:57:39

ประกาศตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

 
ประกาศรายชื่อนักศึกษามีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบระดับชาติ N-net ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561article
วันที่ 14/01/2019   14:04:57

 ประกาศรายชื่อนักศึกษามีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบระดับชาติ N-net ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

ตารางสอบ N-NET  ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2564ตารางสอบ N-NET ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2564article
วันที่ 14/07/2021   15:54:44

 ตารางสอบ N-NET  ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2564

เผยแพร่ปฏิทินธรรมมูลนิธิบ้านอารีย์ประจำเดือนมกราคม 2562article
วันที่ 03/01/2019   16:11:12

เผยแพร่ปฏิทินธรรมมูลนิธิบ้านอารีย์ประจำเดือนมกราคม 2562

ประกาศราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะงานจ้างพิมพ์หนังสือเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561 iconarticle
วันที่ 03/01/2019   09:59:56

 ประกาศราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะงานจ้างพิมพ์หนังสือเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561

เผยแพร่ปฏิทินธรรมมูลนิธิบ้านอารีย์ประจำเดือนธันวาคม 2561article
วันที่ 03/01/2019   16:01:44

  เผยแพร่ปฏิทินธรรมมูลนิธิบ้านอารีย์ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561

ปฏิทินการปฏิบัติงานฝ่ายทะเบียนวัดผลและประเมินผลประจำภาคเรียนที่ 2/2562article
วันที่ 21/01/2020   14:30:08

ปฏิทินการปฏิบัติงานฝ่ายทะเบียนวัดผลและประเมินผลประจำภาคเรียนที่ 2/2562

แผนที่ห้องประชุมสำหรับปฐมนิเทศนักศึกษาพลเรือน กศน.เขตพญาไท ภาคเรียนที่ 2/2561article
วันที่ 08/11/2018   11:43:26

 แผนที่ห้องประชุมสำหรับปฐมนิเทศนักศึกษาพลเรือน กศน.เขตพญาไท ภาคเรียนที่ 2/2561

เผยแพร่ปฏิทินธรรมมูลนิธิบ้านอารีย์ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561article
วันที่ 07/11/2018   09:03:38

 เผยแพร่ปฏิทินธรรมมูลนิธิบ้านอารีย์ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561

เผยแพร่ปฏิทินธรรมประจำเดือนตุลาคม 2561 ณ มูลนิธิบ้านอารีย์article
วันที่ 05/10/2018   11:15:24

 ปฏิทินธรรมประจำเดือนตุลาคม 2561 ณ มูลนิธิบ้านอารีย์

ประกาศการรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561article
วันที่ 29/09/2018   12:22:00

ประกาศการรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561


ประกาศผลสอบปลายเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561article
วันที่ 29/09/2018   12:13:51

 ประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

กศน.เขตพญาไทรับการนิเทศจากศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานครarticle
วันที่ 18/07/2018   11:04:37

 กศน.เขตพญาไทรับการนิเทศจากศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร

ประชาสัมพันธ์แบบสำรวจพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ต
วันที่ 16/07/2018   16:09:43
ปฏิทินการปฏิบัติงานฝ่ายทะเบียนวัดผลและประเมินผล
วันที่ 18/06/2018   15:23:55

ปฏิทินการปฏิบัติงาน ฝ่ายทะเบียนวัดผลและประเมินผล ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 

 

ตารางสอบ N-NET ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561
วันที่ 18/06/2018   15:24:51

 ตารางสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดสุนทรพจน์เพื่อการเปลี่ยนแปลงโลกครั้งที่ 5
วันที่ 12/06/2018   17:30:52

ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมโครงการประกวดสุนทรพจน์เพื่อการเปลี่ยนแปลงโลกครั้งที่ 5 จัดโดย กศน.กทม.

ประชาสัมพันธ์มติการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคครั้งที่1และ2
วันที่ 12/06/2018   15:32:49

 คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคครั้งที่1และ2เผยแพร่มติการประชุมกรรมการคุ้มครองผู้เบริโภค ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2

1 2 3 4 5 6 7 » [Go to top]