ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ปรึกษาผู้อำนวยการ
dot
ปรึกษา-พูดคุยกับผู้อำนวยการ กศน.เขตพญาไท
dot
นางสาวจำนรรจา ขอบชิต
dot
dot
สมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
ล็อคอินตอนนี้
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 5 คน
dot
bullet VDO กิจกรรม กศน.เขตพญาไท
bulletปฏิทินการดำเนินงาน
dot
แนะนำองค์กร
dot
bulletวิสัยทัศน์
bulletนโยบาย/ภารกิจ
bulletทำเนียบบุคลากร
bulletประวัติความเป็นมา
dot
คู่มือนักศึกษา
dot
bulletการเทียบโอนผลการเรียน
bulletคู่มือการศึกษาขั้นพื้นฐาน2551
bulletการประเมินเทียบระดับการศึกษา
bulletหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
dot
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
dot
bulletวิธีเรียนแบบเรียนในชั้นเรียน
bulletวิธีเรียนแบบทางไกล
dot
การวัดผลเข้ามหาวิทยาลัย
dot
bulletO-NET
bulletGAT/PAT
bulletN-NET
bulletN-NET จบ ม.6 ใน 8 เดือน
dot
ปฏิทินตารางสอบ
dot
bulletตารางสอบภาคเรียนที่ 1/2557
bulletตารางสอบ 1/56(ทหาร)
bulletตารางสอบภาคเรียนที่ 2/2557
bulletตารางสอบ N-NET,O-NET
bulletตารางการประเมินเทียบระดับ
bulletตารางสอบปลายภาคเรียน1/2555
bulletตารางสอบ ม.ปลาย นักศึกษาเทียบโอน/วิชาต่าง
dot
ครูต้องรู้
dot
bulletกฎกระทรวง
bulletรวม.พระราชบัญญัติ
bulletรวมพระราชกฤษฎีกา
bulletจรรยาบรรณวิชาชีพครู
dot
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
dot
bulletศรช.วัดมะกอกกลางสวน
bulletศรช.แฟลตตำรวจลือชา
bulletห้องสมุดชุมชน
bulletวิทยาลัยอาชีวศึกษา ดุสิตพณิชยการ
bullet ศรช.กองดุริยางค์ทหารบก
bulletศรช.ราชวัลลภ ร.๑ รอ
bulletศรช.ราชวัลลภ ร.๑ พัน๑ รอ.
bulletศรช.ราชวัลลภ ร.๑ พัน๔ รอ.
bulletศรช.พล ม.๒ รอ.
bulletสรุปการลงทะเบียนเรียน ศรช.ราชวัลลภ
bulletศรช.สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
dot
เครือข่ายการศึกษา
dot
bulletสนง.ปลัดกระทรวง
bulletสนง.กศน.
bulletสนง.เลขาธิการสภาการศึกษา
bulletสนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
bulletศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา รังสิต
bulletสนง.กศน.กทม.
bulletการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
bulletสำนักงาน สกสค.
bulletสำนักทดสอบทางการศึกษา
bulletสสค.
bulletสำนักงานเขตพญาไท
bulletกรมบัญชีกลาง
bulletคุรุสภา สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
dot
ผลิตถัณฑ์จากเขตพญาไท
dot
bulletของดีเขตพญาไท
bulletห้องสมุดบ้านอารีย์
bulletเที่ยว กิน ช้อป ที่เขตพญาไท
dot
ผลงานนักศึกษา กศน.เขตพญาไท
dot
bulletลูกประคบสมุนไพร
bulletสิ่งประดิษฐ์จากสิ่งของเหลือใช้(ไม้แขวนเสื้อ)
bulletศึกษาดูงานวิทยาศาสตร์ กับ Niky
bulletสอบปลายภาคเรียน 2/54
bulletแนะนำพระราชวังพญาไท
dot
โครงงานนักศึกษา
dot
dot
หนังสือเรียน
dot
bulletหนังสือเรียน กศน.หลักสูตร 51
bulletหนังสือเรียน ม.6 ใน 8 เดือน
bulletประถม
bulletม.ต้น
bulletม.ปลาย
dot
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
dot
bulletน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
bulletข้อนิเทศเกี่ยวกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงของ กศน.
bulletพระราชดำรัสเกี่ยวกับการศึกษา
bulletโครงการพัฒนาผู้เรียนด้านเศรษฐกิจพอเพียง
bulletรายชื่อนักศึกษาที่จบ ภาคเรียน 2/55
dot
งานประกันคุณภาพ
dot
bulletคู่มือประกันคุณภาพการศึกษา
bulletคู่มือพัสดุ
bulletข่าวสาร
dot
ติดต่อเรา

dot
E-Mail ติดต่อของนักศึกษา
bulletวาระการประชุม 2557

Code Calendar by zalim-code.comประกาศ กศน.เขตพญาไทยินดีต้อนรับ

                   

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตพญาไท ซ.ประดิพัทธ์ 1 ถ.ประดิพัทธ์ โทร 02-279-0757  

แนวนโยบาย จุดเน้น การปฏิบัติในการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษานอกระบบแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ Download

นโยบายการศึกษา "5 นโยบายทั่วไป 7 นโยบายเฉพาะ

ประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านครูศูนย์การเรียนชุมชน

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านครูผู้สอนคนพิการ 

++++++++

++++++++

++++++++

วันที่ 13 มิถุนายน 2558 กศน.เขตพญาไท จัดการเรียนการสอนหลักสูตรคอมพิวเตอร์เบื้องต้น  

ณ วิทยาลัยอาชีวดุสิตพณิชยการ  Click

กศน.เขตพญาไทยร่วมกับสำนักงานเขตพญาไทยจัดโครงการชาวพญาไทชวนปั่น ปันรักษ์ไห้โลก

ให้กับประชาชนเพื่อส่งเสริมความรักในครอบครัวพร้อมทั้งอนุรักษ์ธรรมชาติ

กศน.เขตพญาไท นำนักศึกษาทหารกองประจำการ กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ฯ

เข้าร่วมงาน "มิติใหม่การศึกษาไทย เดินหน้าประเทศไทย"

ระหว่างวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2558  ณ กระทรวงศึกษาธิการ

 กศน.เขตพญาไท "ปฐมนิเทศนักศึกษาทหารกองประจำการ" พล ม.2 รอ. ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘

ณ ห้องประชุมแหล่งสมาคมนายทหาร พล. ม. ๒ รอ.

กศน.เขตพญาไท รับสมัครนักศึกษากลุ่มทหารกองประจำการ ณ กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ฯ

และกองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์

 พิธีอำลาธงชัยเฉลิมพลก่อนกลับภูมิลำเนา และมอบวุฒิบัตรให้กับผู้ที่สำเร็จการศึกษา (ทหารกองประจำการ)

ที่จบการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557  ณ กรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์ฯ Click

 

 10 เมษายน 2558 กศน.เขตพญาไท ร่วมจัดกิจกรรมผู้สูงอายุสืบสานประเพณีสงกรานต์

ประจำปี 2558 ณ ชุมชนวัดมะกอกกลางสวน 

นางสาวจำนรรจา ขอบชิต ผู้อำนวยการ กศน.เขตพญาไท 
พร้อมด้วย คณะครู กศน.เขตพญาไท ร่วมเปิดกิจกรรมโครงการรักการอ่าน ณ ห้องสมุด กศน.แขวงสามเสนใน

กศน.เขตพญาไท นำนักศึกษาแข่งขัน ภาษาอังกฤษออนไลน์ โดยนายทศพล พยุงวงษ์ อาจารย์ที่ปรึกษา

ระดับ ม.ปลาย มีทีมเข้าแข่งขัน 3 ทีม จาก กศน.เขตบางกอกน้อย 2 ทีม ผลการแข่งขัน กศน.เขตพญาไท "ชนะเลิศอันดับ1"

เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันในระดับต่อไป Click

กศน.เขตพญาไท รับการนิเทศการจัดการศึกษาในหน่วยทหาร โดยมี พ.ท.หญิงกำไลทิพย์ พิมพาภัย จาก สทพ./นทพ.กองทัพไทย

และศึกษานิเทศก์ สำนักงานกศน.กทม. ร่วมนิเทศ ณ พล.ม.๒ รอ. Click

กศน.เขตพญาไท ร่วมขายของงานกาชาด

กศน.เขตพญาไท ได้ดำเนินการประเมินพนักงานราชการ,ครู ศรช. และครูผู้สอนคนพิการ

โดยมี นายวีรยุทธ์ แสงสิริวัฒน์ ผอ.กศน.เขตบางคอแหลม เป็นประธาน นางพรสวัสดิ์ เถื่อนมูลละ ผอ.กศน.เขตบางซื่อ เป็นกรรมการ

และ นางสาวจำนรรจา ขอบชิต ผอ.กศน.เขตพญาไท Click

วันที่ 19 มีนาคม 2558 กศน.เขตพญาไท ร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษากลุ่มโซนกรุงเทพกลาง 

ณ สโมสรกองพันทหารที่ 1 กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ฯ เขตพญาไท Click

วันที่ 16 มีนาคม 2558 กศน.เขตพญาไท ได้นำนักศึกษาเข้าร่วมการประกวดค่านิยมหลัก 12 ประการของคนไทย

(ระดับจังหวัด)  ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน Click

 กศน.เขตพญาไท โครงการอบรมเสริมทักษะการสร้างสรรค์และใช้งานสื่อนวัตกรรมเพื่อสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์  

ณ อาคารพระประกอบกลกิจ ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปทุมวัน วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2558

กศน.เขตพญาไท จัดสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2557 วันที่ 7-8 มีนาคม 2557 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ,

สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย, พล.ม.2 รอ. และกรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ฯ

โครงการปัจฉิมนิเทศ ณ ห้องประชุม กองพันทหารราบที่ ๑  กรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์ ดูรูป

 

111
Get your own Chat Box! Go Large!
111

ข่าวด่วนสำนักงาน กศน 

ข่าวการศึกษา

 

777

ข่าวเรียกบรรจุครูทั่วไทย

888

ข่าวเปิดสอบบรรจุรับราชการ

 

ประชาสัมพันธ์
More...

More...

More...

More...

More...

More...

More...

More...

More...

More...

ภาพข่าวกิจกรรม
More...

More...

More...

More...

More...

More...

More...

More...

More...

More...


พูดคุย-ปรึกษา   
สร้างกระทู้ใหม่ | More...
หัวข้อ วันที่ลงประกาศ ดู / ตอบ
กระทู้ปักหมุดพูดคุย-ปรึกษากับ ผอ.กศน.เขตพญาไท  กระทู้ตั้งโดยเว็บมาสเตอร์2012-10-167981 / 97
dot
กระทู้ปักหมุดพูดคุย ปรึกษา หน่วยบริการการศึกษาทางไกล (กรมทหารรา...  กระทู้ตั้งโดยเว็บมาสเตอร์2012-09-261197 / 4
dot
กระทู้ปักหมุดห้องปรึกษาอาจารย์ทศพล พยุงวงษ์ ม.ปลาย  กระทู้ตั้งโดยเว็บมาสเตอร์2013-05-191036 / 7
dot
กระทู้ปักหมุดห้องปรึกษาอาจารย์ชัยกฤต วรขัตร ม.ต้น  กระทู้ตั้งโดยเว็บมาสเตอร์2013-05-19928 / 0
dot
กระทู้ปักหมุดห้อง ปรึกษา อาจารย์ประจำกลุ่ม อ.สุชีรา สุพลจิตต์  กระทู้ตั้งโดยเว็บมาสเตอร์2012-05-071388 / 11
dot
กระทู้ปักหมุดห้อง ปรึกษา อาจารย์ประจำกลุ่ม อ.สุเทพ โกจิ๋ว  กระทู้ตั้งโดยเว็บมาสเตอร์2012-05-071608 / 20
dot
กระทู้ปักหมุดพูดคุยกับ อาจารย์ ม.ปลาย ศรช.กองดุริยางค์ทหารบก2012-11-301215 / 4
dot
กระทู้ปักหมุดห้อง ปรึกษา อาจารย์ประจำกลุ่ม อ.วีร์สุดา แตงงาม  กระทู้ตั้งโดยเว็บมาสเตอร์2012-05-074228 / 166
dot
กระทู้ปักหมุดห้องปรึกษา อาจารย์ ม.ต้น ศรช.กองดุริยางค์ทหารบก  กระทู้ตั้งโดยเว็บมาสเตอร์2012-05-071246 / 8
dot
กระทู้ปักหมุดห้อง ปรึกษา อาจารย์ประจำกลุ่ม อ.ภัทรภร ธรรมวัฒนะ  กระทู้ตั้งโดยเว็บมาสเตอร์2012-05-071072 / 0
dot
กระทู้ปักหมุดห้องปรึกษาอาจารย์เอกชัย แสนตรี พล.ม.๒ รอ.  กระทู้ตั้งโดยเว็บมาสเตอร์2014-11-24229 / 1
dot
กระทู้ปักหมุดห้องปรึกษาอาจารย์ภูริพงษ์ วีศรี ม.ต้น พัน๔ รอ.  กระทู้ตั้งโดยเว็บมาสเตอร์2014-11-24222 / 0
dot
กระทู้ปักหมุดห้องปรึกษาอาจารย์ ปทิตตา สุวรรณ ม.ต้น พัน ๑ รอ.   กระทู้ตั้งโดยเว็บมาสเตอร์2014-11-24248 / 0
dot
กระทู้ปักหมุดประชุมองค์กรนักศึกษา2012-06-091151 / 1
dot
กระทู้ปักหมุดห้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้นักศึกษา กศน.2012-05-281181 / 1
dot
กระทู้ปกติปรึกษา อาจารย์ประจำกลุ่ม อ.ฐิตินันท์ สัมมานุช  กระทู้ตั้งโดยเว็บมาสเตอร์2012-05-071795 / 12
dot
กระทู้ปกติเรื่องสมัครเรียน กศน. 2014-11-27388 / 6
dot
กระทู้ปกติโครงการจบ ม.6 ใน 8 เดือน ยังมีอยู่ไหมคะ 2015-01-07304 / 2
dot
กระทู้ปกติผมถือบัตรเลขศูนย์เรียนต่อม.4ที่กรุงเทพฯได้ไหมครับ2015-02-06175 / 0
dot
กระทู้ปกติสอบถามเกี่ยวกับการเรียกบัญชีพนักงานราชการตำแหน่งนั...2014-11-04243 / 0
dot
สร้างกระทู้ใหม่ | More...
กศน.พญาไท นำคณะครูร่วมโครงการศูนย์ซ่อมสร้าง ณ ร. 1 พัน 4 (ชุมชนราชวัลลภ 3)

ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /5
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /5
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /5
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 4 /5
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 5 /5
บทความสาระน่ารู้
ทบ.ปรับคุณสมบัติเด็กเรียนรด. ตามอนุสัญญายูเอ็น อายุ 15 เรียนไม่ได้ กศน.เปิดเทียบระดับการศึกษา จบ ม.6 ใน 8 เดือนความเป็นมาของอาเซียนจังหวัดที่ 77 ของไทย
ข่าวเด่น
More...

ความลับแห่งรัก

 

More...

  การที่จะค้าขายดี เกิดจากกุศลผลบุญที่ทำมาดีทั้งในอดีตและปัจจุบันชาติ 

More...

e-Book กศน.เขตพญาไท
No article here !
Copyright © 2012 All Rights Reserved.