ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ปรึกษาผู้อำนวยการ
dot
ปรึกษา-พูดคุยกับผู้อำนวยการ กศน.เขตพญาไท
dot
นางสาวจำนรรจา ขอบชิต
dot
dot
สมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
ล็อคอินตอนนี้
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 1 คน
dot
bullet VDO กิจกรรม กศน.เขตพญาไท
bulletปฏิทินการดำเนินงาน
dot
แนะนำองค์กร
dot
bulletวิสัยทัศน์
bulletนโยบาย/ภารกิจ
bulletทำเนียบบุคลากร
bulletประวัติความเป็นมา
dot
คู่มือนักศึกษา
dot
bulletการเทียบโอนผลการเรียน
bulletคู่มือการศึกษาขั้นพื้นฐาน2551
bulletการประเมินเทียบระดับการศึกษา
bulletหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
dot
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
dot
bulletวิธีเรียนแบบเรียนในชั้นเรียน
bulletวิธีเรียนแบบทางไกล
dot
การวัดผลเข้ามหาวิทยาลัย
dot
bulletO-NET
bulletGAT/PAT
bulletN-NET
bulletN-NET จบ ม.6 ใน 8 เดือน
dot
ปฏิทินตารางสอบ
dot
bulletตารางสอบภาคเรียนที่ 1/2558
bulletตารางสอบ 1/2558 (ทหาร)
bulletตารางสอบภาคเรียนที่ 2/2557
bulletตารางสอบ N-NET
bulletตารางการประเมินเทียบระดับ
bulletประกาศชื่อ มส. 1/2558
bulletตารางสอบ ม.ปลาย นักศึกษาเทียบโอน/วิชาต่าง
dot
ครูต้องรู้
dot
bulletกฎกระทรวง
bulletรวม.พระราชบัญญัติ
bulletรวมพระราชกฤษฎีกา
bulletจรรยาบรรณวิชาชีพครู
dot
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
dot
bulletศรช.วัดมะกอกกลางสวน
bulletศรช.แฟลตตำรวจลือชา
bulletห้องสมุดชุมชน
bulletวิทยาลัยอาชีวศึกษา ดุสิตพณิชยการ
bullet ศรช.กองดุริยางค์ทหารบก
bulletศรช.ราชวัลลภ ร.๑ รอ
bulletศรช.ราชวัลลภ ร.๑ พัน๑ รอ.
bulletศรช.ราชวัลลภ ร.๑ พัน๔ รอ.
bulletศรช.พล ม.๒ รอ.
bulletสรุปการลงทะเบียนเรียน ศรช.ราชวัลลภ
bulletศรช.สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
dot
เครือข่ายการศึกษา
dot
bulletสนง.ปลัดกระทรวง
bulletสนง.กศน.
bulletสนง.เลขาธิการสภาการศึกษา
bulletสนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
bulletศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา รังสิต
bulletสนง.กศน.กทม.
bulletการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
bulletสำนักงาน สกสค.
bulletสำนักทดสอบทางการศึกษา
bulletสสค.
bulletสำนักงานเขตพญาไท
bulletกรมบัญชีกลาง
bulletคุรุสภา สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
dot
ผลิตถัณฑ์จากเขตพญาไท
dot
bulletของดีเขตพญาไท
bulletห้องสมุดบ้านอารีย์
bulletเที่ยว กิน ช้อป ที่เขตพญาไท
dot
ผลงานนักศึกษา กศน.เขตพญาไท
dot
bulletลูกประคบสมุนไพร
bulletสิ่งประดิษฐ์จากสิ่งของเหลือใช้(ไม้แขวนเสื้อ)
bulletศึกษาดูงานวิทยาศาสตร์ กับ Niky
bulletสอบปลายภาคเรียน 2/54
bulletแนะนำพระราชวังพญาไท
dot
โครงงานนักศึกษา
dot
dot
หนังสือเรียน
dot
bulletหนังสือเรียน กศน.หลักสูตร 51
bulletหนังสือเรียน ม.6 ใน 8 เดือน
bulletประถม
bulletม.ต้น
bulletม.ปลาย
dot
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
dot
bulletน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
bulletข้อนิเทศเกี่ยวกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงของ กศน.
bulletพระราชดำรัสเกี่ยวกับการศึกษา
bulletโครงการพัฒนาผู้เรียนด้านเศรษฐกิจพอเพียง
bulletรายชื่อนักศึกษาที่จบ ภาคเรียน 2/55
dot
งานประกันคุณภาพ
dot
bulletคู่มือประกันคุณภาพการศึกษา
bulletคู่มือพัสดุ
bulletข่าวสาร
dot
ติดต่อเรา

dot
E-Mail ติดต่อของนักศึกษา
bulletวาระการประชุม 2557

Code Calendar by zalim-code.comกศน.เขตพญาไท ยินดีต้อนรับ

                   

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตพญาไท ซ.ประดิพัทธ์ 1 ถ.ประดิพัทธ์ โทร 02-279-0757 

แนวนโยบาย จุดเน้น การปฏิบัติในการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษานอกระบบแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ Download

นโยบายการศึกษา "5 นโยบายทั่วไป 7 นโยบายเฉพาะ

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2558 (พลเรือน) clike

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2558 (ทหาร) clike

ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

++++++++

++++++++++

++++++++

สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558

ระหว่างวันที่ 19 - 20 กันยายน 2558 กศน. เขตพญาไท Clike

โครงการพัฒนาบุคลากรสถานศึกษา ด้วยการอบรมเชิงปฎิบัติการ

หลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียน กลุ่ม กศน.โซนกรุงเทพกลาง

ระหว่างวันที่ 9-11 กันยายน 2558 ณ จังหวัดเพชรบุรี  Clike

กิจกรรม "วันรู้หนังสือสากล" วันที่ 8 กันยายน 2558

ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ จังหวัดปธุมธานี click

โครงการวันวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ณ ห้องประชุมกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 1 รักษาพระองค์ clike

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา กศน.เขตพญาไท ปีการศึกษา 1/2558

ณ ห้องประชุมกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 1 รักษาพระองค์ clike

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำข้อสอบกลางภาคและการจัดทำข้อสอบซ่อมปลายภาคเรียน

ณ ห้องประชุมชั้น 2 กศน.เขตพญาไท

โครงการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ พัฒนาชุมชน กลุ่มแม่บ้านสนามเป้า

ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน พล.ม.2 รอ. clike

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET)

กศน.พญาไท ณ โรงเรียนวัดสังเวชวิศยาราม click

คณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา

เข้ารับเข็มกลัดพระราชทาน โครงการ Bike for mom

ณ สำนักงานเขตพญาไท Click

กศน.พญาไท ร่วมงานวันแม่แห่งชาติ และกิจกรรมจุดเทียนชัยถวายพระพร

ณ ลานหน้า กระทรวงศึกษาธิการ Click

พัฒนาบุคลากร โครงการจิตอาสาป้องกันโรคเอดส์

ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกกรมเยาวชน

"กฐิน กุยกานนท์" จังหวัดสมุทรปราการ click

โครงการรักษาศิล 5 มีศิล มีสุข ปรองดอง มีสามัคคี มีสันติสุข

ณ มูลนิธิบ้านอารีย์ (โครงการบานาน่า แฟมิลี่ปาร์ค) กรุงเทพมหานคร click

 

  กศน.พญาไท ร่วมกิจกรรม งานสืบสานตำนานไทยแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๘ ณ วัดไผ่ตัน 

โดย ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม   สำนักงานเขตพญาไท click

การถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน  

ณ วัดอภัยทายาราม กศน.เขตพญาไท

 

การศึกษาดูงานและเรียนรู้การเพาะเห็ดฟางภูฎาน เห็ดฮังการี โครงการการจัดการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

ณ ฟาร์มเห็ดประเวศ  แขวงสวนหลวง  เขตประเวศ กทม

การจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอรพื้นฐาน ช่วงเช้าเรียนโปรแกรม Power Point

 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ

 

โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา ถวายผ้าอาบน้ำฝน

ณ วัดไผ่ตัน กศน.เขตพญาไท click

โครงการสร้างคน...ชุมชนเข้มแข็งให้กับ
กลุ่มแม่บ้านกรมดุริยางค์ทหารบกและกลุ่มเป้าหมายทหารกองประจำการ ณ กรมดุริยางค์ทการบก

วันที่ 19 กรกฎาคม 2558 นศ.กลุ่มเป้าหมายคนพิการทางสายตาทั้งสามระดับได้จัดกิจ

กรรมแห่เทียนพรรษา ณ.วัดทัศนารุณสุนทริการาม

โครงการหนึ่งคนหนึ่งต้นกล้า ร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม ณ ชุมชนวัดไผ่ตัน

โครงการพัฒนาครูผู้สอนคนพิการเกี่ยวกับวิธีการใช้แบบคัดกรองทางการศึกษา ระยะที่ 2 รุ่นที่ 3 

ระหว่างวันที่ 15-17 ก.ค.2558 ณ โรงแรมร้อยเกาะ รีสอร์ท แอนด์สปา อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โครงการคุณธรรม นำประชาธิปไตย ต้านภัยยาเสพติด  บรรยายโดยพระอาจารย์ธวัชชัย  

จากวัดชัยทิต  บางกอกน้อย กทม.ณ มูลนิธิบ้านอารีย์ ซอยอารีย์ ๑ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.

พลตรีกฤษดา สาริกา เจ้ากรมดุริยางค์ทหารบกให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการสร้างคน...ชุมชนเข้มแข็งให้กับ

กลุ่มแม่บ้านกรมดุริยางค์ทหารบกและกลุ่มเป้าหมายทหารกองประจำการ ณ กรมดุริยางค์ทการบก Click

กศน.เขตพญาไทจัดโครงการคุณธรรมนำประชาธิปไตย ต้านภัยยาเสพติด

ณ มูลนิธิบ้านอารีย์ ซอยอารีย์ ๑ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.

โครงการอบรมอาสายุวกาชาด...เรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทสู่ค่านิยมหลัก 12 ประการ และโครงการอบรมอาสายุวกาชาดในการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR)

และการสำลักในผู้ใหญ่ ระหว่างวันที่ 27-29 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ณ ค่ายท่าชัยโฮมสเตย์ ตำบลหินตั้ง อ.เมือง จ.นครนายก

วันที่ 13 มิถุนายน 2558 กศน.เขตพญาไท จัดการเรียนการสอนหลักสูตรคอมพิวเตอร์เบื้องต้น  

ณ วิทยาลัยอาชีวดุสิตพณิชยการ  Click

กศน.เขตพญาไทยร่วมกับสำนักงานเขตพญาไทยจัดโครงการชาวพญาไทชวนปั่น ปันรักษ์ไห้โลก

ให้กับประชาชนเพื่อส่งเสริมความรักในครอบครัวพร้อมทั้งอนุรักษ์ธรรมชาติ

กศน.เขตพญาไท นำนักศึกษาทหารกองประจำการ กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ฯ

เข้าร่วมงาน "มิติใหม่การศึกษาไทย เดินหน้าประเทศไทย"

ระหว่างวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2558  ณ กระทรวงศึกษาธิการ

 กศน.เขตพญาไท "ปฐมนิเทศนักศึกษาทหารกองประจำการ" พล ม.2 รอ. ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘

ณ ห้องประชุมแหล่งสมาคมนายทหาร พล. ม. ๒ รอ.

กศน.เขตพญาไท รับสมัครนักศึกษากลุ่มทหารกองประจำการ ณ กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ฯ

และกองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์

 

111
Get your own Chat Box! Go Large!
111

ข่าวด่วนสำนักงาน กศน 

ข่าวการศึกษา

 

777

ข่าวสารสาระนารู้
ข่าวเปิดสอบบรรจุครูทั่วไทย
ประชาสัมพันธ์

 

 

More...

More...

More...

More...

More...

More...

More...

More...

วันอาทิตย์ที่ 13 พ.ค.2555 เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป กศน.เขตพญไท เชิญชวนนักศึกษา ร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ กองดุริยางค์หทารบก  ถนนวิภาวดี กรุงเทพฯ

More...

More...

ภาพข่าวกิจกรรม
More...

More...

More...

More...

กศน.พญาไท ร่วมกับ ชมรมกลุ่มแม่บ้านกองดุริยางทหารบก ฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น

More...

More...

More...

More...

More...

More...


พูดคุย-ปรึกษา   
สร้างกระทู้ใหม่ | More...
หัวข้อ วันที่ลงประกาศ ดู / ตอบ
กระทู้ปักหมุดพูดคุย-ปรึกษากับ ผอ.กศน.เขตพญาไท  กระทู้ตั้งโดยเว็บมาสเตอร์2012-10-168739 / 100
dot
กระทู้ปักหมุดพูดคุย ปรึกษา หน่วยบริการการศึกษาทางไกล (กรมทหารรา...  กระทู้ตั้งโดยเว็บมาสเตอร์2012-09-261336 / 4
dot
กระทู้ปักหมุดห้องปรึกษาอาจารย์ทศพล พยุงวงษ์ ม.ปลาย  กระทู้ตั้งโดยเว็บมาสเตอร์2013-05-191213 / 7
dot
กระทู้ปักหมุดห้องปรึกษาอาจารย์ชัยกฤต วรขัตร ม.ต้น  กระทู้ตั้งโดยเว็บมาสเตอร์2013-05-191109 / 0
dot
กระทู้ปักหมุดห้อง ปรึกษา อาจารย์ประจำกลุ่ม อ.สุชีรา สุพลจิตต์  กระทู้ตั้งโดยเว็บมาสเตอร์2012-05-071529 / 11
dot
กระทู้ปักหมุดห้อง ปรึกษา อาจารย์ประจำกลุ่ม อ.สุเทพ โกจิ๋ว  กระทู้ตั้งโดยเว็บมาสเตอร์2012-05-071743 / 20
dot
กระทู้ปักหมุดพูดคุยกับ อาจารย์ ม.ปลาย ศรช.กองดุริยางค์ทหารบก2012-11-301391 / 4
dot
กระทู้ปักหมุดห้อง ปรึกษา อาจารย์ประจำกลุ่ม อ.วีร์สุดา แตงงาม  กระทู้ตั้งโดยเว็บมาสเตอร์2012-05-074457 / 166
dot
กระทู้ปักหมุดห้องปรึกษา อาจารย์ ม.ต้น ศรช.กองดุริยางค์ทหารบก  กระทู้ตั้งโดยเว็บมาสเตอร์2012-05-071374 / 8
dot
กระทู้ปักหมุดห้อง ปรึกษา อาจารย์ประจำกลุ่ม อ.ภัทรภร ธรรมวัฒนะ  กระทู้ตั้งโดยเว็บมาสเตอร์2012-05-071194 / 0
dot
กระทู้ปักหมุดห้องปรึกษาอาจารย์เอกชัย แสนตรี พล.ม.๒ รอ.  กระทู้ตั้งโดยเว็บมาสเตอร์2014-11-24339 / 1
dot
กระทู้ปักหมุดห้องปรึกษาอาจารย์ภูริพงษ์ วีศรี ม.ต้น พัน๔ รอ.  กระทู้ตั้งโดยเว็บมาสเตอร์2014-11-24338 / 0
dot
กระทู้ปักหมุดห้องปรึกษาอาจารย์ ปทิตตา สุวรรณ ม.ต้น พัน ๑ รอ.   กระทู้ตั้งโดยเว็บมาสเตอร์2014-11-24358 / 0
dot
กระทู้ปักหมุดประชุมองค์กรนักศึกษา2012-06-091276 / 1
dot
กระทู้ปักหมุดห้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้นักศึกษา กศน.2012-05-281305 / 1
dot
กระทู้ปกติปรึกษา อาจารย์ประจำกลุ่ม อ.ฐิตินันท์ สัมมานุช  กระทู้ตั้งโดยเว็บมาสเตอร์2012-05-071912 / 12
dot
กระทู้ปกติอยากเรียนต่อสายวิทย์ -คณิต2015-07-20126 / 0
dot
กระทู้ปกติเรื่องสมัครเรียน กศน. 2014-11-27534 / 6
dot
กระทู้ปกติโครงการจบ ม.6 ใน 8 เดือน ยังมีอยู่ไหมคะ 2015-01-07471 / 2
dot
กระทู้ปกติผมถือบัตรเลขศูนย์เรียนต่อม.4ที่กรุงเทพฯได้ไหมครับ2015-02-06309 / 0
dot
สร้างกระทู้ใหม่ | More...
กศน.พญาไท นำคณะครูร่วมโครงการศูนย์ซ่อมสร้าง ณ ร. 1 พัน 4 (ชุมชนราชวัลลภ 3)

ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /5
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /5
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /5
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 4 /5
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 5 /5
บทความสาระน่ารู้
กศน.เปิดเทียบระดับการศึกษา จบ ม.6 ใน 8 เดือนประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่ครูศูนย์การเรียนชุมชนประกาศรายชื่อผู้สอบสอบผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนคนพิการตารางกำหนดสอบเข้าระดับอุดมศึกษา 2558 GAT/PAT
ข่าวเด่น
More...

More...

e-Book กศน.เขตพญาไท
No article here !
Copyright © 2012 All Rights Reserved.