dot
dot
ปรึกษา-พูดคุยกับผู้อำนวยการ กศน.เขตพญาไท
dot
dot
dot
อีเมล :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
ตลอดไป 1 ปี
1 เดือน 1 สัปดาห์
1 วัน  
bullet ลืมรหัสผ่าน    bullet สมัครสมาชิก
dot
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 2 คน
dot
bullet VDO กิจกรรม กศน.เขตพญาไท
bulletปฏิทินการดำเนินงาน
dot
dot
bulletวิสัยทัศน์
bulletนโยบาย/ภารกิจ
bulletทำเนียบบุคลากร
bulletประวัติความเป็นมา
dot
dot
bulletการเทียบโอนผลการเรียน
bulletคู่มือการศึกษาขั้นพื้นฐาน2551
bulletการประเมินเทียบระดับการศึกษา
bulletหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
dot
dot
bulletวิธีเรียนแบบเรียนในชั้นเรียน
bulletวิธีเรียนแบบทางไกล
dot
dot
bulletO-NET
bulletGAT/PAT
bulletN-NET
bulletN-NET จบ ม.6 ใน 8 เดือน
dot
dot
bulletตารางสอบ N-Net 2/58
bulletตารางสอบ 1/2558 (ทหาร)
bulletตารางสอบภาคเรียนที่ 2/2557
bulletตารางสอบ N-NET
bulletตารางการประเมินเทียบระดับ
bulletประกาศชื่อ มส. 1/2558
bulletตารางสอบ ม.ปลาย นักศึกษาเทียบโอน/วิชาต่าง
dot
dot
bulletกฎกระทรวง
bulletรวม.พระราชบัญญัติ
bulletรวมพระราชกฤษฎีกา
bulletจรรยาบรรณวิชาชีพครู
dot
dot
bulletกศน.แขวงสามเสนใน
bulletห้องสมุดชุมชน
bullet ศรช.กองดุริยางค์ทหารบก
bulletศรช.ราชวัลลภ ร.๑ พัน๑ รอ.
bulletศรช.ราชวัลลภ ร.๑ พัน๔ รอ.
bulletสรุปการลงทะเบียนเรียน ศรช.ราชวัลลภ
bulletศรช.พล ม.๒ รอ.
bulletศรช.สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
dot
dot
bulletสนง.ปลัดกระทรวง
bulletสนง.กศน.
bulletสนง.เลขาธิการสภาการศึกษา
bulletสนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
bulletศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา รังสิต
bulletสนง.กศน.กทม.
bulletการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
bulletสำนักงาน สกสค.
bulletสำนักทดสอบทางการศึกษา
bulletสสค.
bulletสำนักงานเขตพญาไท
bulletกรมบัญชีกลาง
bulletคุรุสภา สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
dot
dot
bulletของดีเขตพญาไท
bulletห้องสมุดบ้านอารีย์
bulletเที่ยว กิน ช้อป ที่เขตพญาไท
bulletลูกประคบสมุนไพร
dot
dot
bulletสิ่งประดิษฐ์จากสิ่งของเหลือใช้(ไม้แขวนเสื้อ)
bulletศึกษาดูงานวิทยาศาสตร์ กับ Niky
bulletสอบปลายภาคเรียน 2/54
bulletแนะนำพระราชวังพญาไท
dot
dot
dot
dot
bulletหนังสือเรียน กศน.หลักสูตร 51
dot
dot
bulletน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
bulletข้อนิเทศเกี่ยวกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงของ กศน.
bulletพระราชดำรัสเกี่ยวกับการศึกษา
bulletโครงการพัฒนาผู้เรียนด้านเศรษฐกิจพอเพียง
bulletรายชื่อนักศึกษาที่จบ ภาคเรียน 2/55
dot
dot
bulletคู่มือประกันคุณภาพการศึกษา
bulletคู่มือพัสดุ
bulletข่าวสาร
dot

dot
bulletทำเนียบบุคลากร
         

 

ประกาศ

ประกาศการสอบวัดผลประเมินผลปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

 

ประกาศผู้ไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

 รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนคนพิการ

ในสังกัดสำนักงาน กศน.กทม. ประจำปีงบประมาณ 2560

 รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน ในสังกัดสำนักงาน กศน.กทม. ประจำปีงบประมาณ 2560

 

ตารางสอบปลายภาค

ตารางสอบ ระดับประถมศึกษา ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
ตารางสอบ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
ตารางสอบ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

 

 

 ข่าวสารประชาสัมพันธ์

 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ E-Exam นักศึกษาพลเรือน

รายชื่อผู้มีสิทธ์สอบ N-net ม.ต้น ปี2560

รายชื่อผู้มีสิทธ์สอบ N-net ม.ปลา ปี2560

ตารางสอบ N-net ปี 2560

 

ดาวน์โหลดหนังสือเรียน กศน.หลักสูตร 51 

นโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน ปี 2560

ผังออกข้อสอบ

คู่มือการจัดกิจกรรมอบรมประชาชน

แบบฟอร์มต่างๆ

การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค 

กิจกรรมของกศน.

 ภาพกิจกรรม กศน.เขตพญาไท 

 

 

            


  
  
             

 
 

 videos

 ชิ้นงานโครงการฝึกอบรมบุคลากรครู กศน. กลุ่มโซนกรุงเทพกลาง

เพื่อพัฒนาสื่อในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

 สโมสรสุจริต ตอน กศน.สร้างชาติหนุนสังคมสู่การเรียนรู้

   

่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

 

ประกาศราคากลางจัดซื้อหนังสือเรียน

 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง

ราคากลางหนังสือเรียน 1/2559

 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตพญาไท
144/5 ถนนพระราม 6  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.10400
โทรศัพท์  02-279-0757, 02-279-6986  แฟกซ์ 02-279-0758
 

 

ข่าวด่วนสำนักงาน กศน.

 

ข่าวการศึกษา

 

 

ข่าวสารสาระนารู้

ข่าว จัดซื้อ-จัดจ้าง ราคากลาง หนังสือเรียน 1/2559

 

ชื่อกิจกรรมที่ 1icon

เป็นการแนะนำรายละเอียดกิจกรรมขององค์กรโดยย่อ ซึ่งเป็นการเกริ่นนำก่อนดูรายละเอียดทั้งหมด ที่อยู่ด้านใน

More...
ชื่อกิจกรรมที่ 2icon

เป็นการแนะนำรายละเอียดกิจกรรมขององค์กรโดยย่อ ซึ่งเป็นการเกริ่นนำก่อนดูรายละเอียดทั้งหมด ที่อยู่ด้านใน

More...
ชื่อกิจกรรมที่ 3icon

เป็นการแนะนำรายละเอียดกิจกรรมขององค์กรโดยย่อ ซึ่งเป็นการเกริ่นนำก่อนดูรายละเอียดทั้งหมด ที่อยู่ด้านใน

More...