dot
ปรึกษาผู้อำนวยการ
dot
ปรึกษา-พูดคุยกับผู้อำนวยการ กศน.เขตพญาไท
dot
นางสาวจำนรรจา ขอบชิต
dot
dot
สมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
ล็อคอินตอนนี้
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 4 คน
dot
bullet VDO กิจกรรม กศน.เขตพญาไท
bulletปฏิทินการดำเนินงาน
dot
แนะนำองค์กร
dot
bulletวิสัยทัศน์
bulletนโยบาย/ภารกิจ
bulletทำเนียบบุคลากร
bulletประวัติความเป็นมา
dot
คู่มือนักศึกษา
dot
bulletการเทียบโอนผลการเรียน
bulletคู่มือการศึกษาขั้นพื้นฐาน2551
bulletการประเมินเทียบระดับการศึกษา
bulletหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
dot
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
dot
bulletวิธีเรียนแบบเรียนในชั้นเรียน
bulletวิธีเรียนแบบทางไกล
dot
การวัดผลเข้ามหาวิทยาลัย
dot
bulletO-NET
bulletGAT/PAT
bulletN-NET
bulletN-NET จบ ม.6 ใน 8 เดือน
dot
ปฏิทินตารางสอบ
dot
bulletตารางสอบ N-Net 2/58
bulletตารางสอบ 1/2558 (ทหาร)
bulletตารางสอบภาคเรียนที่ 2/2557
bulletตารางสอบ N-NET
bulletตารางการประเมินเทียบระดับ
bulletประกาศชื่อ มส. 1/2558
bulletตารางสอบ ม.ปลาย นักศึกษาเทียบโอน/วิชาต่าง
dot
ครูต้องรู้
dot
bulletกฎกระทรวง
bulletรวม.พระราชบัญญัติ
bulletรวมพระราชกฤษฎีกา
bulletจรรยาบรรณวิชาชีพครู
dot
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
dot
bulletกศน.แขวงสามเสนใน
bulletห้องสมุดชุมชน
bullet ศรช.กองดุริยางค์ทหารบก
bulletศรช.ราชวัลลภ ร.๑ พัน๑ รอ.
bulletศรช.ราชวัลลภ ร.๑ พัน๔ รอ.
bulletสรุปการลงทะเบียนเรียน ศรช.ราชวัลลภ
bulletศรช.พล ม.๒ รอ.
bulletศรช.สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
dot
เครือข่ายการศึกษา
dot
bulletสนง.ปลัดกระทรวง
bulletสนง.กศน.
bulletสนง.เลขาธิการสภาการศึกษา
bulletสนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
bulletศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา รังสิต
bulletสนง.กศน.กทม.
bulletการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
bulletสำนักงาน สกสค.
bulletสำนักทดสอบทางการศึกษา
bulletสสค.
bulletสำนักงานเขตพญาไท
bulletกรมบัญชีกลาง
bulletคุรุสภา สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
dot
ผลิตถัณฑ์จากเขตพญาไท
dot
bulletของดีเขตพญาไท
bulletห้องสมุดบ้านอารีย์
bulletเที่ยว กิน ช้อป ที่เขตพญาไท
bulletลูกประคบสมุนไพร
dot
ผลงานนักศึกษา กศน.เขตพญาไท
dot
bulletสิ่งประดิษฐ์จากสิ่งของเหลือใช้(ไม้แขวนเสื้อ)
bulletศึกษาดูงานวิทยาศาสตร์ กับ Niky
bulletสอบปลายภาคเรียน 2/54
bulletแนะนำพระราชวังพญาไท
dot
โครงงานนักศึกษา
dot
dot
หนังสือเรียน
dot
bulletหนังสือเรียน กศน.หลักสูตร 51
dot
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
dot
bulletน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
bulletข้อนิเทศเกี่ยวกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงของ กศน.
bulletพระราชดำรัสเกี่ยวกับการศึกษา
bulletโครงการพัฒนาผู้เรียนด้านเศรษฐกิจพอเพียง
bulletรายชื่อนักศึกษาที่จบ ภาคเรียน 2/55
dot
งานประกันคุณภาพ
dot
bulletคู่มือประกันคุณภาพการศึกษา
bulletคู่มือพัสดุ
bulletข่าวสาร
dot
ติดต่อเรา

dot
 

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ปฎิบัติหน้าที่ครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน
รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ปฎิบัติหน้าที่ครูผู้สอนคนพิการ

 

            


  
  
             

 
 

 videos

 ชิ้นงานโครงการฝึกอบรมบุคลากรครู กศน. กลุ่มโซนกรุงเทพกลาง

เพื่อพัฒนาสื่อในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

 สโมสรสุจริต ตอน กศน.สร้างชาติหนุนสังคมสู่การเรียนรู้

 

 ข่าวสารและกิจกรรมของกศน.

รายชื่อผู้มีสิทธ์สอบ N-net ม.ต้น ปี2560

รายชื่อผู้มีสิทธ์สอบ N-net ม.ปลา ปี2560

ตารางสอบ N-net ปี 2560

ภาพกิจกรรม กศน.เขตพญาไท 

ดาวน์โหลดหนังสือเรียน กศน.หลักสูตร 51 

นโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน ปี 2560

ผังออกข้อสอบ

คู่มือการจัดกิจกรรมอบรมประชาชน

แบบฟอร์มต่างๆ

 

   

่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

 

ประกาศราคากลางจัดซื้อหนังสือเรียน

 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง

ราคากลางหนังสือเรียน 1/2559

 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตพญาไท
144/5 ถนนพระราม 6  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.10400
โทรศัพท์  02-279-0757, 02-279-6986  แฟกซ์ 02-279-0758
 

 

ข่าวด่วนสำนักงาน กศน.

 

ข่าวการศึกษา

 

 

ข่าวสารสาระนารู้

ข่าว จัดซื้อ-จัดจ้าง ราคากลาง หนังสือเรียน 1/2559

 

ชื่อกิจกรรมที่ 1icon

เป็นการแนะนำรายละเอียดกิจกรรมขององค์กรโดยย่อ ซึ่งเป็นการเกริ่นนำก่อนดูรายละเอียดทั้งหมด ที่อยู่ด้านใน

More...
ชื่อกิจกรรมที่ 2icon

เป็นการแนะนำรายละเอียดกิจกรรมขององค์กรโดยย่อ ซึ่งเป็นการเกริ่นนำก่อนดูรายละเอียดทั้งหมด ที่อยู่ด้านใน

More...
ชื่อกิจกรรมที่ 3icon

เป็นการแนะนำรายละเอียดกิจกรรมขององค์กรโดยย่อ ซึ่งเป็นการเกริ่นนำก่อนดูรายละเอียดทั้งหมด ที่อยู่ด้านใน

More...