ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
อีเมล:
รหัสผ่าน:
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน    bullet สมัครสมาชิก
dot
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 3 คน
dot
dot
dot
https://logbook-teacher.otepc.go.th/
ประวัติความเป็นมา

 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตพญาไท (กศน.เขตพญาไท)

 

ประวัติ

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตพญาไท เดิมชื่อศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนเขตพญาไท สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน  ซึ่งปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็น  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตพญาไท  สังกัด  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร กระทรวงศึกษาธิการเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2551                                          

 ตามพระราชบัญญัติการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 กระทรวงศึกษาธิการซึ่งมีสถานะเป็นสถานศึกษาตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่องจัดตั้งศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนเขตพญาไท  วันที่ 17 เมษายน 2540  โดย นายสุขวิช  รังสิตพล  รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ                                                    สถานภาพเป็นสถานศึกษาในราชการส่วนกลาง  สังกัด สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ

 144/5 ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.10400 ศูนย์ กศน.เขตพญาไทT:02-279-0757, 02-279-6986 Fax 02-279-0758