ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
อีเมล:
รหัสผ่าน:
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน    bullet สมัครสมาชิก
dot
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 1 คน
dot
bulletการประกันคุณภาพ
dot
dot
https://logbook-teacher.otepc.go.th/


ร.๑ พัน.๔ รอ. นำนักศึกษา กศน. ลอกผักตบชวา บริเวณชุมชนราชวัลลภ 1 2 3 เป็นพื้นที่ติดกับ พล.ม.2 รอ. ซึ่งเป็นดำเนินการตั้งแต่เดือน ธ.ค. จนถึงปัจจุบันยังเสร็จเลย

 ร.๑ พัน.๔ รอ. นำนักศึกษา กศน. ลอกผักตบชวา บริเวณชุมชนราชวัลลภ 1 2 3  เป็นพื้นที่ติดกับ พล.ม.2 รอ. ซึ่งเป็นดำเนินการตั้งแต่เดือน ธ.ค. จนถึงปัจจุบันยังเสร็จเลย
กิจกรรมกศน.พญาไท

โครงการเพิ่มประสิทธิบริหารจัดการขยะมูลฝอย
โครงการอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 article
นักศึกษาได้รับการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชนที่นำชื้อเสียงมาสู่ประเทศ ประจำปี 2561 article
ปฐมนิเทศสักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2560 article
จัดโครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ณ สโมสร ร.1 พัน.1 รอ. วันที่ 6 สิงหาคม 2560 article
งานกีฬาสี ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขต พญาไท วันที่ 31 มการาคม 2559 ณ สนามกีฬา กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ article
กศน.พญาไท ร่วมกับชุมชนมะกอกกลางสวน และ ชุมชนแฟลตตำรวจลือชา จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2559 article
กศน.เขตพญาไท จัดงานทำบุญสำนักงานใหม่ article
กศน.เขตพญาร่วมกับวิทยาลัยดุสิตพาณิชยการจัดการศึกษาเพื่อเรียนรู้ของหลักปรัชญญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยการเรียนรู้หลักปรัชญญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยกระบวนการทำบัญชีครัวเรือน article
หลักสูตรอาชีพระยะสั้น "1 คน 1 อาชีพ" article
โครงการวันวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ห้องประชุมกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 1 รักษาพระองค์ article
โครงการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ พัฒนาชุมชน กลุ่มแม่บ้านสนามเป้า ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน พล.ม.2 รอ. article
มีงานทำ มีรายได้ การทำสาคูไส้ไก่
โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา ถวายผ้าอาบน้ำฝน ณ วัดไผ่ตัน กศน.เขตพญาไท
กศน.เขตพญาไท จัดการเรียนการสอนหลักสูตรคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ณ วิทยาลัยอาชีวดุสิตพณิชยการ
พิธีอำลาธงชัยเฉลิมพลก่อนกลับภูมิลำเนา และมอบวุฒิบัตรให้กับผู้ที่สำเร็จการศึกษา (ทหารกองประจำการ) ที่จบการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ณ กรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์ฯ
กศน.เขตพญาไท นำนักศึกษาแข่งขัน ภาษาอังกฤษออนไลน์ ระดับ ม.ปลาย มีทีมเข้าแข่งขัน 3 ทีม จาก กศน.เขตบางกอกน้อย 2 ทีม ผลการแข่งขัน กศน.เขตพญาไท "ชนะเลิศอันดับ1" เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันในระดับต่อไป
กศน.เขตพญาไท ได้นำนักศึกษาเข้าร่วมการประกวดค่านิยมหลัก 12 ประการของคนไทย (ระดับจังหวัด) ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน
โครงการวันวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ห้องประชุม กองพันทหารราบที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์
โครงการปัจฉิมนิเทศ ณ ห้องประชุม กองพันทหารราบที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์
กศน.เขตพญาไท ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2557
โครงการอบรมอาสายุวกาชาดรุ่นใหม่...ใส่ใจค่านิยม
3 ธ.ค. 57 นางสาวจำนรรจา ขอบชิต ผอ.กศน.เขตพญาไท ร่วมประชุมชี้แจงการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) สำหรับกลุ่มเป้าหมายทหารกองประจำการ ภาคเรียนที่ 2/2557 ณ สโมสรทหารบก (วิภาวดี) โดยมี พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยยงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิกา
การปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ณ กราทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์ฯ สโมสร ร.๑ พัน.๑ รอ วันที่ ๒๗ พ.ย. ๒๕๕๗
กศน.เขตพญาไท จัดปฐมนิเทศนักศึกษาทหารกองประจำการ พล. ม.2 รอ. ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
โครงการวันวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และปัจฉิมนิเทศนักศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
อบรมอาสายุวกาชาด
วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2557
โครงการฝึกอาชีพการทำผ้ามัดย้อม ให้กับทหารกองประจำการ ร.1 พัน4 รอ.
กศน.เขตพญาไท ปฐมนิเทศนักศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
โครงการขุมทรัพย์รักการอ่าน โดยนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาลัย ณ ชุมชนวัดมะกอกกลางสวน ระหว่างวันที่ 21 เม.ย. 57 ถึง 1 พ.ค. 57
วันที่ 8-9 มีนาคม 2557 นักศึกษาสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
วันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2557 นักศึกษาร่วมกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ณ ค่ายดำรงค์แคมป์ปิ้ง ต.จันทึก อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
กลุ่มแม่บ้านชุมชนสนามเป้าฝึกทักษะอาชีพหลักสูตรการทำโดนัทเค้กตามโครงการสร้างอาชีพสร้างรายได้กับ กศน.เขตพญาไท
ศูนย์การเรียนชุมชนวัดมะกอกกลางสวน กศน.เขตพญาไท นำเสนอโครงงานพัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม ณ บ้านอารีย์ หัวข้อส่งเสริมการเรียนรู้พุทธศาสนา คุณค่าวัฒนธรรมไทย / การใช้ชีวิตด้วยสติ โดยพระอาจารย์เก่งกาจ สวโร/พระอาจารย์สฤษฎี สิริจันโท และพระอาจารย์ธวัชชัย
กศน.เขตพญาไท จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาทหารกองประจำการ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ หน่วย ม.พัน๑ รอ. กองพันทหารม้าที่ ๑ รักษาพระองค์ฯ สนามเป้า
ปฐมนิเทศนักศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2 ปีกาศศึกษาที่ 2556 ณ กองดุริยางค์ทหารบก
กศน.เขตพญาไท ร่วมถวายเทียนพรรษา ณ วัดมะกอกกลางสวนและวัดไผ่ตัน เพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
นางสาวจำนรรจา ขอบชิต ผอ.กศน.เขตพญาไท ร่วมประชุมเวทีสร้างความเข้าใจแผนพัฒนาสังคมเศรษฐกิจ สุขภาพ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม กับผู้นำชุมชนในเขตพญาไท ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพญาไท
การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ ระดับผู้นำขั้นความรู้ชั้นสูง(A.T.C.) ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ-ยุวกาชาด
กศน.เขตพญาไท จัดกิจกรรมโครงการขุมทรัพย์รักการอ่านให้กับเด็กๆในชุมชนมะกอกกลางสวน โดยนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กศน.เขตพญาไท จัดกิจกรรมโครงการสอนแต่งหน้าเพื่อพัฒนาบุคลิคภาพ โดยนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ แก่กลุ่มแม่บ้านทหารชุมชนทหารเป้า (กอลพันทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์) วันที่ 3 เมษายน 2556 โดย สส.ธนา ชีรวินิจ เป็นให้ให้เกียรติเป็นประธาน
กศน.จับมือ กกต.ลงนามความร่วมมือส่งเสริมประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง เดินรณรงค์เชิญชวนประชาชนออกไปใช้สิทธฺเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม. 3 มี.ค.
กศน.ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี ๒๕๕๖
โครงการพัฒนาอาชีพสร้างรายได้เพื่อความยั่งยืน ชุมชนเขตพญาไท
เขตพญาไทร่ามเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทำบุญเลี้ยงพระ รดน้ำผู้ใหญ่ ที่ชุมชนมะกอกกลางสวน และจัดสอนวิชาชีพที่ชุมชนมะกอกกลางสวน วิชาลูกโป่งแฟนซี, ก๋วยเตี๋ยวลุยสวน
กศน.เขตพญาไท ได้จัดโครงการเรียนคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Photoshop แก่เด็กๆในชุมชนราชวัลลพ
กศน.เขตพญาไทร่วมกัย กศน.เขตดินแดง จัดกิจกรรมศึกษาดูงานโครงการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพเพื่อมีงานทำ ภายใต้โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ณ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 29-31 ตุลาคม 2555
กศน.พญาไท จัดโครงการวันวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ของนักศึกษา กศน.พญาไท ณ ห้องประชุม กองดุริยางค์ทหารบก ถนนวิภาวดี กทม.
กศน.เขตพญาไท ร่วมกับชุมชนวัดมะกอกกลางสวนและชุมชนสุขสวัสดิ์ ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555
กศน.พญาไทร่วมงานเทิดพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน โดยนำเอาอาชีพการทำผ้าบาติกและการทำผ้ามัดย้อมไปเปิดสอนแก่ผู้ที่สนใจ
กศน.พญาไท จัดและส่งเสริมการรักการอ่านแก่เด็กๆในชุมชนเขตพญาไทโดยนิสิตคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้เรียนโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กศน.เขตพญาไท ไปดูงานที่ จ.สมุทรสงคราม
ร้อยโทยุทธพล ไตรเวทย์ นำนักศึกษา กศน.เขตพญาไทร่วมกิจกรร​ม วิ่งเฉลิมพ​ระเกียรติ 80 พรรษา 80 ชั่วโมง
กศน.พญาไท ร่วมถวายเทียนพรรษา วัดพระศรีอารย์
กศน.เขตพญาไท จัดถวายเทียนพรรษา วัดไผ่ตัน เขตพญาไท กทม.
กศน.เขตพญาไท จัดโครงการธรรมะร้อยดวงใจเข้าค่ายพุธบุตร ณ วัดพระศรีอารย์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี วันที่ 28-29 ก.ค. 2555
สส.ธนา ชีรวินิจ ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กศน.เขตพญาไท
กศน.เขตพญาไท เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
กศน.เขตพญาไทได้จัดเลื่อกตั้งองค์กรนักศึกษา
กศน.เขตพญาไทจัดโครงการพัฒนาผู้เรียนด้านเศรษฐกิจพอเพียง
ผอ.กศน.เขตพญาไท ร่วมสัมมนา"ความพร้อมผู้นำสตรีสู่เวทีอาเซียน"
ประชุมเพื่อดำเนินการเลือกตั้งหรือสรรหาคณะกรรมการองค์กรนักศึกษา
ร่วมเลี้ยงส่งนักศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สร้างอาชีพ เสริมรายได้
มีอาชีพ มีรายได้พับริบบิ้นเหรียญโปรยทาน กับ กลุ่มแม่บ้านกองดุรืยางค์ทหารบก
มีอาชีพ มีรายได้ทำดอกไม่จันทน์ กับ กลุ่มแม่บ้านกองดุรืยางค์ทหารบก
มีอาชีพ มีรายได้ กับ กลุ่มแม่บ้านกองดุรืยางค์ทหารบก
รวมกิจกรรมสถานศึกษา
ะำหะ
อบรมโครงการค่ายยุวกาชาด 21/พ.ค/60
พิธีเปิดงานศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง ประจำเขตพญาไท
ปฐมนิเทศนักศึกษาพลเรือนประจำปีการศึกษา 1/2559
งานพัฒนาบุคลากรด้านการใช้เทคนิคจัดการกระบวนการเรียนรู้
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนเขตพญาไท
งานประกวดเทพีสงกรานต์ ตลาดน้ำคลองผดุงกรุงเกษม
โครงการส่งเสริมการอ่านรักการเรียนรู้ (ราชวัลลภ 3)
โครงการส่งเสริมการอ่านรักการเรียนรู้
การจัดกิจกรรมส่งเสริม....หลักสูตรการรู้หนังสือไทย ให้กับกลุ่มครูอาสาสมัครจากสาธารณรัฐประชนจีน
หลักสูตรอาชีพเคลือบสีรถยนต์
พิธีเปิดหลักสูตรช่างพื้นฐานประจำปี 2559
การสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559 article
กศน.พญาไท ร่วมกับชุมชนมะกอกกลางสวน และ ชุมชนแฟลตตำรวจลือชา จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2559 article
แก้ไข
น.ส.จำนรรจา ขอบชิต ผ.อ.กศน.เขตพญาไท ได้เข้าการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ ระดับผู้นำขั้นความรู้ชั้นสูง(A.T.C.) ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ-ยุวกาชาด และกิจกรรมเยาวชน "กฐินกุยยกานนท์" อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
น.ส.จำนรรจา ขอบชิต ผ.อ.กศน.เขตพญาไท ได้เข้าการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ ระดับผู้นำขั้นความรู้ชั้นสูง(A.T.C.) ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ-ยุวกาชาด และกิจกรรมเยาวชน "กฐินกุยยกานนท์" อ.เมือง จ.สมุทรปราการ article
แนะนำ ศรช.กองดุริยางค์ทหารบก
ไปศึกษาดูงานที่ กศน.ราชเทวี
ปัจฉิมนิเทศ
โครงงานนักศึกษา
นิเทศ ติดตามจัดการเรียนการสอนและให้คำแนะนำกับครูผู้สอนทหารกองประจำการ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 article
ตารางสอบ ภาคเรียนที่ 2/2566 article
นิเทศ ติดตามจัดการเรียนการสอนและให้คำแนะนำกับครูผู้สอนทหารกองประจำการ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 article
นิเทศ ติดตามจัดการเรียนการสอนและให้คำแนะนำกับครูผู้สอนทหารกองประจำการ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กศน.แขวงสามเสนใน
โครงการค่ายลูกเสือวิสามัญ
กิจกรรมกีฬาสร้างเสริมสุขภาพ