ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
อีเมล:
รหัสผ่าน:
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน    bullet สมัครสมาชิก
dot
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 1 คน
dot
dot
dot
https://logbook-teacher.otepc.go.th/


การประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัด กศน.ปี 2557 ณ.รร.แอมบาสเดอร์ จอมเทียน 18 ตค. 56 โดยท่านเลขาฯประเสริฐ บุญเรือง

 

การประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัด กศน.ปี 2557 ณ.รร.แอมบาสเดอร์ จอมเทียน 18 ตค. 56 โดยท่านเลขาฯประเสริฐ บุญเรือง ได้มาพูดคุย ชี้แจงให้ครู กศน.ที่เป็นพนักงานจ้างเหมา 34 ประเภท+1ครู ศรช. รวม เป็น 35 ประเภท เกี่ยวกับ

1. ความรับผิดชอบ ครู ศรช.:ผู้เรียน เป็น 1:60 เกินได้นิดหน่อยแต่ไม่ควรเกิน 80 โดยมอบ กศน.จังหวัด รับผิดชอบติดตาม รายงานผล กป.สำนักงาน กศน. ทราบ (ครู : ผู้พิการทางกาย = 1: 10 และครู : ผู้พิการทางสติปัญญา = 1: 5 และครูทุกประเภท )
2. จัดให้มีครู ปวช.1ห้อง : ผู้เรียน 38 คน หากมี 1 กลุ่มแล้ว ขอให้เพิ่มอีก 1 กลุ่ม (38+38)
3. เงินเดือนครู ศรช.ปรับเป็น 15,000 บ.เริ่ม 1 พค.2557 (ไม่ได้เริ่ม 1 มค.2557) เนื่องจาก สำนักงาน กศน. จะต้องบริหาร งปม.แบบรัดเข็มขัด โดยไม่ให้กระทบกับงบกลาง (ที่อาจต้องขอเพิ่ม 1,500 ล้านบาทในปี 2557นี้ ซึ่งมีแนวโน้มเป็นไปได้ยาก) และให้ สำนักงบประมาณเห็นชอบความจำเป็นดังกล่าว (จัด งปม.ค่ารายหัวผู้เรียน 3,500-3,800 บ. แต่เป็นเงินเดือนครูประมาณ 3,000 บ. และเงินส่วนที่เหลือเป็นค่าส่งเสริมสนับสนุนการสอน 
เงื่อนไขนี้ครูทุกประเภทต้องจบ ป.ตรีแล้วเท่านั้น 
ฉะนั้น สัญญาครู กศน.(ที่จะได้รับ15,000 บ.) ปีนี้ มี 2 ระยะ คือ ระยะ1 ตค.56-เมย.57 ระยะ2 พค.-กย. 57 (ปกติสัญญาปีต่อปี)
4. ครูที่ยังไม่จบ ป.ตรี จะมีการสำรวจ เพื่อส่งเสริมให้เรียนจนจบ โดยประสานคุรุสภาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
5. กรณีบรรณารักษ์ จะได้ค่าตอบแทนเช่นเดียวกับครู ศรช. (15,000) จะต้องอาสาสอนเป็นครูประจำกลุ่ม (ให้มีคุณสมบัติเป็นครู) และต้อง จบ ป.บัณฑิต เพื่อจะขอใบประกอบวิชาชีพครูจากคุรุสภาได้ 
6. ปี 2557 นี้ กจ. จะสำรวจและจัดอบรมลูกจ้างทุกคนให้ครบ
7. ลูกจ้าง กศน.ที่ทำงานครบ 3ปี+จบปริญญาตรี (ป.บัณฑิต) มีสิทธิ์สมัครสอบครูผู้ช่วย / พนักงานราชการ ซึ่งกำลังจะมีตำแหน่งว่างถึง 7,400 ตำแหน่ง โดยจะกำหนดคุณสมบัติให้มีการบรรจุทั้งแบบสอบแข่งขัน และคัดเลือก (ผู้มีประสบการณ์สูง) และต่อไปในอนาคต จะดำเนินการให้เป็นข้าราชการโดยไม่ต้องผ่านการเป็น พนักงานราชการ
8. นโยบายยกระดับคุณภาพ กศน.6 ข้อ คือ
8.1 พัฒนาระบบสะสมผลการเรียน และe-Exam
8.2 เรียนอาชีวฯกับ กศน.
8.3 ส่งเสริมการอ่านและเพิ่มอัตราการรู้หนังสือของ คนไทยให้ได้ 100%
8.4 พัฒนาศูนย์ กศน.ตำบล (ให้มีคอมฯ)
8.5 เพิ่มโอกาสแก่ ปชช.ทุกคน
8.6 เร่งให้มีการออก พรบ.สถาบับเทคโนโลยีเพื่อ กศ. โดยได้ปรับเป็นนโยบายเร่งด่วน 6 ข้อ ซึ่งจะมีรายละเอียดขึ้น Web ต่อไป
ในช่วงบ่าย ท่านรองฯสุรพงษ์ ได้สรุปภาพรวม ของการปฏิบัติงานของครู ศรช.มุ่งสู่คุณภาพ โดยได้แนะนำเทคนิควิธีการทำงานอย่างมีทิศทางของครู งานประชุมครั้งนี้ผู้เข้าประชุม โดยเฉพาะครูทุกประเภท ได้รับรู้สิ่งที่อยากรู้ และต้องรู้ ทั้งหมดอย่างชัดเจน ทุกคนดูมีขวัญและกำลังใจเต็มเปี่ยม กลับพื้นที่ทำงานเต็มกำลัง สู้ๆ

 

                                                                                                ข้อความโดย ศน.อังคณา วสุวรวงศ์

                                                                                                                                รายงาน สุเทพ โกจิ๋ว
ประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อนักศึกษาหมดสิทธิ์สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องกำหนดให้สถานศึกษาทุกระดับเป็นพื้นที่อาหารปลอดสารเคมีกำจัดศัตรูพืช article
ประกาศตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 article
ประกาศรายชื่อนักศึกษามีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบระดับชาติ N-net ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 article
ตารางสอบ N-NET ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2562 article
เผยแพร่ปฏิทินธรรมมูลนิธิบ้านอารีย์ประจำเดือนมกราคม 2562 article
ประกาศราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะงานจ้างพิมพ์หนังสือเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561 icon article
เผยแพร่ปฏิทินธรรมมูลนิธิบ้านอารีย์ประจำเดือนธันวาคม 2561 article
ปฏิทินการปฏิบัติงานฝ่ายทะเบียนวัดผลและประเมินผลประจำภาคเรียนที่ 2/2562 article
แผนที่ห้องประชุมสำหรับปฐมนิเทศนักศึกษาพลเรือน กศน.เขตพญาไท ภาคเรียนที่ 2/2561 article
เผยแพร่ปฏิทินธรรมมูลนิธิบ้านอารีย์ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 article
เผยแพร่ปฏิทินธรรมประจำเดือนตุลาคม 2561 ณ มูลนิธิบ้านอารีย์ article
ประกาศการรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 article
ประกาศผลสอบปลายเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 article
กศน.เขตพญาไทรับการนิเทศจากศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร article
ประชาสัมพันธ์แบบสำรวจพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ต
ปฏิทินการปฏิบัติงานฝ่ายทะเบียนวัดผลและประเมินผล
ตารางสอบ N-NET ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดสุนทรพจน์เพื่อการเปลี่ยนแปลงโลกครั้งที่ 5
ประชาสัมพันธ์มติการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคครั้งที่1และ2
ประชาสัมพันธ์คุณธรรมหลัก4ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา
ประกาศกศน.เขตพญาไท เรื่องราคากลางจัดซื้อหนังสือเรียน ภาคเรียนที่1/2561 article
ประชาสัมพันธ์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาชั้้นปริญญาตรี article
แผนที่ สถานที่พบกลุ่มโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 article
แบบติดตามผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน article
ปฏิทินธรรมมูลนิธิบ้านอารีย์ ประจำเดือน มิถุนายน 2561 article
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 article
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานหน้าครู ศรช./ครูผู้สอนคนพิการ article
ประกาศรับสมัคร ครูศูนย์การเรียนชุมชนและครูผู้สอนคนพิการ
ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 article
ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ไม่มีสิทธิ์ปลายภาคประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 article
ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ประกาศราคากลางจัดซื้อหนังสือเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560 (เพิ่มเติม) article
บริษัท ประกิต โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) รับสมัครงาน
ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ระดับประถมศึกษา
บริษัท เคที เรสทัวรองท์ จำกัด รับสมัครงาน
บริษัท เค แอนด์ โอ ซิสเต็มส์ แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด ประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน
บริษัท บลูเพย์ จำกัด ประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน article
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหนังสือเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560 article
ประกาศราคากลางจัดซื้อหนังสือเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560 article
ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค 2 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 11-14 พ.ย. 2560 ศึกษาเพิ่มเติมที่ http://www.ru.ac.th ระเบียบการสมัครเข้าเป็นนักศึกษาและแผนกำหนดการศึกษา ชั้นปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560 article
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาพลเรือน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 article
คำสั่งรับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
ร่วมโครงการใต้ร่มมหาวชิราบารมี ณ สโมสรคุรุสภา
สวัสดีปีใหม่ หน่วงงานภาคีเครือข่ายร่วมจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย article
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนการสอนประจำปีการศึกษาภาคเรียนที่ 2/2558 article
ประชุมกรรมการสถานศึกษา กศน.เขตพญาไท article
ประชุมเชิงปฏิบัติการระบบบริหารจัดการข้อมูล ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามธุรกิจในพระอุปถัมภ์ article
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ณ กองพลทหารม้าที่ ๒ รักษาพระองค์ article
โครงการปฐมนิเทศน์นักศึกษาทหารกองประจำการ ณ กองพลทหารม้าที่ ๒ รักษาพระองค์ article
โครงการปรับพื้นฐานผู้เรียน ณ กรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์ article
โครงการปฐมนิเทศน์นักศึกษาทหารกองประจำการ ณ กรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์ article
โครงการพัฒนาบุคลากร "การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของสถานศึกษา" กลุ่มโซนกรุงเทพฯ กลาง สำนักงาน กศน.กทม. วันที่ 8 - 9 ธันวาคม 2558 ณ อาคารเสมารักษ์ กระทรวงศึกษาธิการ
โครงการพัฒนาบุคลากรสถานศึกษา กลุ่มโซนกรุงเทพกลาง ด้านการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา วันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2558 ณ กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ฯ
การประชุม กศน.โซนกรุงเทพกลาง ณ ห้องประชุม พล. ม.2 รอ. สนามเป้า
โครงการพัฒนาบุคลากรสถานศึกษา ด้วยการอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียน กลุ่ม กศน.โซนกรุงเทพกลาง ระหว่างวันที่ 9-11 กันยายน 2558 ณ จังหวัดเพชรบุรี
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา กศน.เขตพญาไท ปีการศึกษา 1/2558 article
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) กศน.พญาไท ณ โรงเรียนวัดสังเวชวิศยาราม article
คณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้ารับเข็มกลัดพระราชทาน โครงการ Bike for mom ณ สำนักงานเขตพญาไท article
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติและการจุดเทียนชัยถวายพระพร ณ ลานหน้า กระทรวงศึกษาธิการ article
โครงการรักษาศิล 5 มีศิล มีสุข ปรองดอง มีสามัคคี มีสันติสุข ณ มูลนิธิบ้านอารีย์ article
พัฒนาบุคลากร โครงการจิตอาสาป้องกันโรคเอดส์ ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกกรมเยาวชน "กฐิน กุยกานนท์" article
กศน.พญาไท ร่วมกิจกรรม งานสืบสานตำนานไทยแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๘
กำหนดการปฐมนิเทศ
โครงการสร้างคน...ชุมชนเข้มแข็งให้กับกลุ่มแม่บ้านกรมดุริยางค์ทหารบกและกลุ่มเป้าหมายทหารกองประจำการ ณ กรมดุริยางค์ทการบก
ค่ายส่งเสริมเรียนรู้เพื่อผู้สูงวัย ใส่ใจสุขภาพ
กศน.เขตพญาไท รับการนิเทศการจัดการศึกษาในหน่วยทหาร โดยมี พ.ท.หญิงกำไลทิพย์ พิมพาภัย จาก สทพ./นทพ.กองทัพไทย และศึกษานิเทศก์ สำนักงานกศน.กทม. ร่วมนิเทศ ณ พล.ม.๒ รอ.
การประเมินพนักงานราชการ,ครู ศรช. และครูผู้สอนคนพิการ
วันที่ 19 มีนาคม 2558 กศน.เขตพญาไท ร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษากลุ่มโซนกรุงเทพกลาง ณ สโมสรกองพันทหารที่ 1 กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ฯ เขตพญาไท
กศน.เขตพญาไท ได้ดำเนินการจัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดกระบวนการเรียนรู้ การวิเคราะห์และการจัดทำแผนระดับจุลภาค (Micro Planning) ในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อส่งเสริมและพัฒนาครูและผู้ที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ความเข้าใจมีทักษะในการวิเคร
กศน.เขตพญาไทรับการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบรอบสาม สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
นางสาวจำนรรจา ขอบชิต ผอ.กศน.เขตพญาไท มอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จหลักสูตรโครงการพัฒนาอาชีพเพื่อสร้างรายได้ สำหรับคนพิการ วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
พิธีเปิดวิชาชีพโครงการพัฒนาอาชีพเพื่อสร้สงรายได้สำหรับคนพิการทางสายตา
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตพญาไท จัดประชุมกรรมการสถานศึกษา ครั้ง 2 ปีการศึกษา 2557
พิธีอำลาธงชัยเฉลิมพลก่อนกลับภูมิลำเนา และมอบวุฒิบัตรให้กับผู้ที่สำเร็จการศึกษา ณ กรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์ฯ
กศน.เขตพญาไทได้รับการประเมินสถานศึกษาพอเพียงวันที่ 24 กันยายน 2557
หลักสูตรวิชาชีพช่างเชื่อมโลหะ กศน.เขตพญาไท
กศน.เขตพญาไทร่วมกิจกรรม เวทีเสวนาฟื้นฟูวิถีชุมท้องถิ่น เพื่อให้เกิดความมั่นคงแห่งชีวิต
ผอ.กศน.เขตพญาไท ลงพื้นที่ชุมชน แฟลต ทบ.สามเสน
ผอ.กศน.เขตพญาไท พร้อมด้วย คณะอาจารย์กลุ่มเป้าหมายพิเศษ สนง.กศน.เข้าพบกลุ่มผู้สูงอายุ ชุมชนวัดมะกอกกลางสวน
หลักสูตร การทำเปเปอร์มาเช่ โดย คุญกวี ณ ลำปาง
โครงการขับขี่ปลอดภัย ร่วมต้านภัยยาเสพติด
กศน.เขตพญาไทจัดกิจกรรมทักษะอาชีพหลักสูตรสปาหน้า ณ ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดไผ่ตัน
อบรมหลักสูตร "พลังแห่งการตื่นรู้ สู่ครูแห่งแผ่นดิน"
อบรมมารยาทไทยเครือข่ายสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร
พิธีมอบใบสำคัญวิชาชีพ"โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน" หลักสูตรระยะสั้น จำนวน 3 หลักสูตร 1.หลักสูตรการดูแลสตรีหลังคลอด 2.หลักสูตรการบำบัดโรคด้วยกัวซา 3.หลักสูตรการตอกเส้น หลักสูตรละ 60 ชม. ณ วัดไผ่ตัน
กศน.เขตพญาไท ร่วมประชุมเพื่อจัดทำแผนวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาศิลปวัฒนธรรม ของกรุงเทพมหานครในด้านต่างๆ ณ ห้องประชุมภาสะพงษ์ สำนักงานเขตพญาไท
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 กศน.เขตพญาไท ประชุมกับกรรมการจัดสนามสอบ เพื่อจัดเตรียมความพร้อมในการสอบ N-NET วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2557 ณ รร.วัดไผาตัน
กลุ่มแม่บ้านชุมชนสนามเป้าฝึกทักษะอาชีพหลักสูตรการทำมะพร้าวแก้วตามโครงการสร้างอาชีพสร้างรายได้กับ กศน.เขตพญาไท
กศน.เขตพญาไท จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2557 เพื่อประชุมชี้แจงผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในปีงบประมาณ 2556 และ ชี้แจงวางแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2557
กศน.เขตพญาไทร่วมกับชุมชนเขตพญาไท หน่วยงานทหาร ร.1พัน1รอ. ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม อ.พานทอง จ.ชลบุรี
โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับค่ายทหาร ณ ห้องประชุม บก.รอ. กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์
กศน.เขตพญาไท เข้าร่วมประชุมทางวิชาการเนื่องในวันครูโลก 2556
กศน.เขตพญาไท ร่วมโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านการบูรณาการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงาน กศน.กรุงเทพมหานคร
โครงการฝึกอบรมการพัฒนาหลักสูตรภาษาอาเซียนเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ผอ.จำนรรจา ขอบชิต ร่วมประชุมรับการตรวจ ราชการและติดตาม ประเมินผล ของ กระทรวงศึกษาธิการ งวดที่ 2 ณ กศน.เขตบางบอน
นักศึกษา กศน.เขตพญาไทร่วมกิจกรรม"โครงการวันวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนการเรียนรู้"และนำผลงานโครงงานเข้าประกวด ณ ห้องประชุมดุริยางค์ทหารบก ถ.วิภาวดีรังสิต
กศน.เขตพญาไท ศึกษาดูงานนิทรรศการศิลปเพื่อคนตาบอด "ตามฝันสุดขอบฟ้า เทิดพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน"
กศน.เขตพญาไทนำนักศึกษากรมทหารราบที่1มหาดเล็กรักษาพระองค์ ร.1 รอ. ร.1 พัน1 ร.1 พัน4 และนักศึกษาพลเรือนร่วมกิจกรรมในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2556
กศน.เขตพญาไท ร่วมจัดกิจกรรมทำดีเพื่อแม่คนพญาไทหัวใจสีขาว ณ สวนพญาไทภิรมย์
กศน.เขตพญาไทร่วมงานแอโรบิครวมพลคนรักแม่ 12 สิงหา มหาราชินี
กศน.เขตพญาไทนำนักศึกษาร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรม นำประชาธิปไตย ต้านภัยยาเสพติด ณ บ้านอารีย์ โครงการบานาน่าแฟมมิลี่ อารีย์ซอย 1
กศน.เขตพญาไทได้นำนักศึกษาร่วมเชียร์ ผู้ที่ปรักวดสุดยอด กศน. เมื่อวันที่ 16 ก.ค.ที่อิมแพค เมืองทองธานี
นางสาวจำนรรจา ขอบชิต ผอ.กศน.เขตพญาไท พร้อมด้วย นายสุเทพ โกจิ๋ว และนางสาวปทิตตา สุวรรณ ร่วมโครงการฝึกอบรม "การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็คทรอนิคส์"ระยะที่ 2 วันที่ 17-18 มิถุนายน 2556 ณ โรมแรมบ้านสวนฝน อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
กศน.เขตพญาไท จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ "ไอทีพี่สอนน้อง" ด้วย โปรแกรม World และ power point วันที่ 16 มิถุนายน 2556 ที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้การเมืองระบอบประชาธิปไตย
การประชุมชี้แจงการจัดทำข้อมูลชุมชน ณ โรงแรมเฟิรส
.กศน.เขตพญาไท ร่วมกับสำนักงานเขตพญาไทและคุณฐานุสร ประชุมพิจารณาคัดเลือกนักศึกษา กศน.ร่วมเป็นกรรมการสำรองประจำหน่วยเลือกตั้งในเขตพญาไท
งานวันเด็ก ณ ชุมชนอาเซียน ชุมชนมะกอกกลางสวน และแฟลตตำรวจลือชา
นางสาวจำนรรจา ขอบชิต ผอ.กศน.เขตพญาไท มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่แก่ผู้สนับสนุนและภาคีเครือข่าย
วันที่ 26 ธันวาคม 2555 พ.อ.เอกรัตน์ ช้างแก้ว ผบ.ร.1 รอ.ตรวจเยี่ยมการสอนเสริม นักศึกษาเรียนรูปแบบทางไกล ของกรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์
งานเปิดตัวโครงการยกระดับการศึกษาประชาชนจบ ม.6 ใน 8 เดือนอย่างมีคุณภาพ
สอนเสริมวิชาคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ม.ต้น และ ม.ปลาย นักศึกษา (ทางไกล) ณ กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์
บรรยากาศการสอนเสริมวิชาคณิตศาสตร์
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนประจำปี 2556 ณ รร.วรบุรี อโยธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
ลงชุมชนแม่บ้าบกองพลทหารม้าที่2 รักษาพระองค์
กศน.พญาไท ร่วมกับวิทยาลัยดุสิตพณิชยการ ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ และร่วมบริจาคโลหิตที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ
กศน.เขตพญาไท จัดปฐมนิเทศนักศึกษาทหารกองประจำการ ประจำภาคเรียนที่ 2/2555 ณ สโมสรทหารมหาดเล็กฯ ร.1 พัน 1 รอ. กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ฯ
ประกาศเรื่อง กศน.เขตพญาไท เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
กศน.เขตพญาไท เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ผ่านระบบออนไลน์ ทุกระดับชั้น ตั้งแต่วันที่ 1-30 เมษายน 2563
กีฬากศน.เกมส์ ครั้งที่ 5 รอบคัดเลือกภาคตะวันออก
โครงการพัฒนาครูผู้สอนรายวิชา กัญชาและกัญชง เพื่อใช้เป็นยาอย่างชาญฉลาด
ตรวจเยี่ยมการเรียนการสอนผู้พิการทางสายตา
กิจกรรม กศน.เกมส์ ครั้งที่ 5
การแสดงวิทยาศาสตร์ SCIENCE SHOW
ค่ายวิชาการ ติวเข้มเติมเต็มความรู้
ตารางสอบ n-net
STEM EDUCATION
อบรม STEM EDUCATION
ปฏิทินการปฏิบัติงาน ฝ่ายทะเบียนวัดผลและประเมินผลแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล