dot
dot
dot
ปรึกษา-พูดคุยกับผู้อำนวยการ กศน.เขตพญาไท
dot
dot
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 12 คน
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot
E-Mail ติดต่อของนักศึกษา

Code Calendar by zalim-code.com


น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

 

การน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการพัฒนาการศึกษา
 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (๑)

อุดมการณ์ (๒)
"สร้างความเข้มแข็งด้วยปัญญา ใช้หลักพึ่งตนเอง ไม่หวั่นเกรงความเปลี่ยนแปลง"
 
นโยบาย (๓)
                      ๑. การสร้างองค์กรแห่งความพอเพียง มีความเข้มแข็งตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
                      ๒. การพัฒนานักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรู้ สามารถพึงตนเองได้
                      ๓. การดำเนินการให้สถานศึกษา นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีภูมิคุ้มกันทางปัญญา พร้อมรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
คณะกรรมการดำเนินการ (๔) 
กลยุทธ (๕)
 ภาพความสำเร็จ (๖)

มั่นคงและยั่งยืน (๗)Copyright © 2012 All Rights Reserved.
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตพญาไท (กศน.เขตพญาไท)
เลขที่ 17/95 ซอยประดิพัทธ์ 1 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2279-0757 โทรสาร 0-2279-0758
e-mail : phayathai@bkk1.nfe.go.th