ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ปรึกษาผู้อำนวยการ
dot
ปรึกษา-พูดคุยกับผู้อำนวยการ กศน.เขตพญาไท
dot
นางสาวจำนรรจา ขอบชิต
dot
dot
สมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
ล็อคอินตอนนี้
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 3 คน
dot
bullet VDO กิจกรรม กศน.เขตพญาไท
bulletปฏิทินการดำเนินงาน
dot
แนะนำองค์กร
dot
bulletวิสัยทัศน์
bulletนโยบาย/ภารกิจ
bulletทำเนียบบุคลากร
bulletประวัติความเป็นมา
dot
คู่มือนักศึกษา
dot
bulletการเทียบโอนผลการเรียน
bulletคู่มือการศึกษาขั้นพื้นฐาน2551
bulletการประเมินเทียบระดับการศึกษา
bulletหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
dot
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
dot
bulletวิธีเรียนแบบเรียนในชั้นเรียน
bulletวิธีเรียนแบบทางไกล
dot
การวัดผลเข้ามหาวิทยาลัย
dot
bulletO-NET
bulletGAT/PAT
bulletN-NET
bulletN-NET จบ ม.6 ใน 8 เดือน
dot
ปฏิทินตารางสอบ
dot
bulletตารางสอบภาคเรียนที่ 1/2557
bulletตารางสอบ 1/56(ทหาร)
bulletตารางสอบภาคเรียนที่ 2/2557
bulletตารางสอบ N-NET,O-NET
bulletตารางการประเมินเทียบระดับ
bulletตารางสอบปลายภาคเรียน1/2555
bulletตารางสอบ ม.ปลาย นักศึกษาเทียบโอน/วิชาต่าง
dot
ครูต้องรู้
dot
bulletกฎกระทรวง
bulletรวม.พระราชบัญญัติ
bulletรวมพระราชกฤษฎีกา
bulletจรรยาบรรณวิชาชีพครู
dot
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
dot
bulletศรช.วัดมะกอกกลางสวน
bulletศรช.แฟลตตำรวจลือชา
bulletห้องสมุดชุมชน
bulletวิทยาลัยอาชีวศึกษา ดุสิตพณิชยการ
bullet ศรช.กองดุริยางค์ทหารบก
bulletศรช.ราชวัลลภ ร.๑ รอ
bulletศรช.ราชวัลลภ ร.๑ พัน๑ รอ.
bulletศรช.ราชวัลลภ ร.๑ พัน๔ รอ.
bulletศรช.พล ม.๒ รอ.
bulletสรุปการลงทะเบียนเรียน ศรช.ราชวัลลภ
bulletศรช.สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
dot
เครือข่ายการศึกษา
dot
bulletสนง.ปลัดกระทรวง
bulletสนง.กศน.
bulletสนง.เลขาธิการสภาการศึกษา
bulletสนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
bulletศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา รังสิต
bulletสนง.กศน.กทม.
bulletการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
bulletสำนักงาน สกสค.
bulletสำนักทดสอบทางการศึกษา
bulletสสค.
bulletสำนักงานเขตพญาไท
bulletกรมบัญชีกลาง
bulletคุรุสภา สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
dot
ผลิตถัณฑ์จากเขตพญาไท
dot
bulletของดีเขตพญาไท
bulletห้องสมุดบ้านอารีย์
bulletเที่ยว กิน ช้อป ที่เขตพญาไท
dot
ผลงานนักศึกษา กศน.เขตพญาไท
dot
bulletลูกประคบสมุนไพร
bulletสิ่งประดิษฐ์จากสิ่งของเหลือใช้(ไม้แขวนเสื้อ)
bulletศึกษาดูงานวิทยาศาสตร์ กับ Niky
bulletสอบปลายภาคเรียน 2/54
bulletแนะนำพระราชวังพญาไท
dot
โครงงานนักศึกษา
dot
dot
หนังสือเรียน
dot
bulletหนังสือเรียน กศน.หลักสูตร 51
bulletหนังสือเรียน ม.6 ใน 8 เดือน
bulletประถม
bulletม.ต้น
bulletม.ปลาย
dot
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
dot
bulletน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
bulletข้อนิเทศเกี่ยวกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงของ กศน.
bulletพระราชดำรัสเกี่ยวกับการศึกษา
bulletโครงการพัฒนาผู้เรียนด้านเศรษฐกิจพอเพียง
bulletรายชื่อนักศึกษาที่จบ ภาคเรียน 2/55
dot
งานประกันคุณภาพ
dot
bulletคู่มือประกันคุณภาพการศึกษา
bulletคู่มือพัสดุ
bulletข่าวสาร
dot
ติดต่อเรา

dot
E-Mail ติดต่อของนักศึกษา
bulletวาระการประชุม 2557

Code Calendar by zalim-code.com


ตารางสอบ N-NET,O-NET

 ตารางสอบ N-NET ครั้งที่ 2/2557

 

 รายชื่อ ผู้เข้าสอบ N-NET  

 

 

    รายชื่อนักศึกษา กศน. ระดับ ประถม    
สอบวัดผลระดับชาติ N-NET วันที่ 22  กุมภาพันธ์ 2558  โรงเรียนวัดไผ่ตัน ระหว่างเวลา08.00 - 16.00 น.
             
เลขประจำตัวประชาชน เลขประจำตัวนักเรียน คำนำหน้าชื่อ ชื่อ(ไม่ต้องมีคำนำหน้าชื่อ) นามสกุล เพศ ระดับชั้น
1100201395468 5611000085 นาย ปริชมนตร์ แก้วใส ชาย ป.6
1103702260100 5611000115 นางสาว วัลภา เหลืองประเสริฐ หญิง ป.6
5199600005109 5711000211 นางสาว น้ำทิพย์ แก้วโสภา หญิง ป.6
3501200043537 5711000220 นาง บุษบา แซ่ตัน หญิง ป.6

 

 

 

 

รายชื่อนักศึกษา กศน. ระดับ มัธยมตอนต้น    

สอบวัดผลระดับชาติ N-NET วันที่ 22  กุมภาพันธ์ 2558   โรงเรียนวัดไผ่ตัน

ระหว่างเวลา08.00 - 16.00 น.

         
เลขประจำตัวนักเรียน คำนำหน้าชื่อ ชื่อ(ไม่ต้องมีคำนำหน้าชื่อ) นามสกุล เพศ ระดับชั้น
5412000215 นาย อนนท์ แสงนวน ชาย ม.ต้น
5512000665 นาย ธนิสร ราชามาตร ชาย ม.ต้น
5512001327 นาย บุญเลิศ มาสำราญ ชาย ม.ต้น
5522000336 นางสาว น้อง ตั้งอำพัน หญิง ม.ต้น
5612000118 นางสาว บุญรัตน์ พุกกะจันทร์ หญิง ม.ต้น
5612000127 นางสาว กัญญาพร แก้วหาวงค์ หญิง ม.ต้น
5612000293 นาย วันเฉลิม ภู่ห้อย ชาย ม.ต้น
5612000305 นาย ประชา คำกัด ชาย ม.ต้น
5612000426 นางสาว กัญญารัตน์ แก้วหาวงค์ หญิง ม.ต้น
5612000453 นางสาว วรรณพรรษา อินวิเชียร หญิง ม.ต้น
5612000480 นาย แสงสุรีย์ ช่วยประคอง ชาย ม.ต้น
5612000499 นางสาว วิรัตน์ดา คำบุรมย์ หญิง ม.ต้น
5612000501 นาย สมิต เมฆลอย ชาย ม.ต้น
5612000510 นางสาว ณัฐริกา บุญชน หญิง ม.ต้น
5612000538 นาย นิพิฎฐ ชายเนตร ชาย ม.ต้น
5612000547 นาย สมโภชน์ พลอยรัมย์ ชาย ม.ต้น
5612000640 นาย จิรกฤต ตรีเมฆ ชาย ม.ต้น
5612000677 นาย อุทัย ชาววันดี ชาย ม.ต้น
5612000686 นาย ลิขิต หินพิมาย ชาย ม.ต้น
5612000707 นาย ธีรพงษ์ สวัสดิ์ชัย ชาย ม.ต้น
5612000716 นาย ประวิทย์ ดือขุนทด ชาย ม.ต้น
5612000725 นาย พิรัฏฐ์ เอกธวัชร์วงษ์ ชาย ม.ต้น
5612000743 นาย เจษฎา ทบศรี ชาย ม.ต้น
5612000752 นาย สมชาย บรรจงนอก ชาย ม.ต้น
5612000798 นาย อภิชาติ สิงห์สุวรรณ ชาย ม.ต้น
5612000800 นาย วรรณชัย มีปัทมา ชาย ม.ต้น
5612000819 นาย วสันต์ คำสุข ชาย ม.ต้น
5612000864 นาย มนตรี โสวาที ชาย ม.ต้น
5612000873 นาย อรรถวิทย์ ทูลไธสงค์ ชาย ม.ต้น
5612000882 นาย วีรชน น้อยคอนสาร ชาย ม.ต้น
5612000903 นาย วสันติ มะธิโต ชาย ม.ต้น
5612000912 นาย สถาพร ศรีอัดชา ชาย ม.ต้น
5612000921 นาย พนมไพร หอมทรัพย์ ชาย ม.ต้น
5612000949 นาย รัตพล น้อยเจริญ ชาย ม.ต้น
5612000958 นาย โอภาส ศรีแพงมน ชาย ม.ต้น
5612000967 นาย สุพัฒน์ พันธ์งาม ชาย ม.ต้น
5612000976 นาย ธันวา วงศ์คำเสา ชาย ม.ต้น
5612000994 นาย วัชระ สอนประโคน ชาย ม.ต้น
5612001003 นาย นัทธพงศ์ กาหลง ชาย ม.ต้น
5612001012 นาย สุภี แก้วกลาง ชาย ม.ต้น
5612001021 นาย กิตติ ขาวงาม ชาย ม.ต้น
5612001030 นาย พิชัย น้ำคำ ชาย ม.ต้น
5612001049 นาย สราวุฒิ ชูสันเทียะ ชาย ม.ต้น
5612001058 นาย กัมปนาท หุ่นปั้น ชาย ม.ต้น
5612001076 นาย สกุลสิทธิ์ สิตนารมย์ ชาย ม.ต้น
5612001085 นาย วีระยุทธ ทองดี ชาย ม.ต้น
5612001094 นาย อัครเดช แต้มทอง ชาย ม.ต้น
5612001124 นาย ดาวรุ่ง ธรรมนาม ชาย ม.ต้น
5612001179 นาย อาทิตย์ พิรักษา ชาย ม.ต้น
5612001188 นาย ถนอมศักดิ์ แซ่กัง ชาย ม.ต้น
5612001209 นาย ทองเปลว ธรรมเสมอ ชาย ม.ต้น
5612001218 นาย สุทิน นุเสน ชาย ม.ต้น
5612001227 นาย ศรเพชร มุ่งเกี่ยวกลาง ชาย ม.ต้น
5612001236 นาย สิราวุธ ตากิ่มนอก ชาย ม.ต้น
5612001254 นาย ถวิล โพธิ์ขี ชาย ม.ต้น
5612001263 นาย เสกสรร หลอดทอง ชาย ม.ต้น
5612001281 นาย จรัญ สมจริง ชาย ม.ต้น
5612001290 นาย โสภณ เหลาเศษ ชาย ม.ต้น
5612001302 นาย ประทีบ คิดตลอด ชาย ม.ต้น
5612001311 นาย ศิริชัย อันไธสง ชาย ม.ต้น
5612001320 นาย วายุ อยู่จัตุรัส ชาย ม.ต้น
5612001348 นาย เทพนิมิตร ภูมิสาคู ชาย ม.ต้น
5612001375 นาย ประกาศ ป้านภูมิ ชาย ม.ต้น
5612001384 นาย ศิริพงษ์ วาวิลัย ชาย ม.ต้น
5612001393 นาย เอกพันธ์ ไสสูงเนิน ชาย ม.ต้น
5612001405 นาย บดินทร์เดช ชัยสอน ชาย ม.ต้น
5612001432 นาย อนุสรณ์ สินนุราช ชาย ม.ต้น
5612001450 นาย ธนาวัฒน์ ผันกลาง ชาย ม.ต้น
5612001469 นาย สุทธิพงษ์ ทิมตะขบ ชาย ม.ต้น
5612001478 นาย ประจักษ์ ศรีสุข ชาย ม.ต้น
5612001508 นาย ไกรลาส ตาตะกา ชาย ม.ต้น
5612001517 นาย สิทธิศักดิ์ ทำไร่ ชาย ม.ต้น
5612001526 นาย กำธร หลักคำ ชาย ม.ต้น
5622000535 นาย กิตติศักดิ์ สีทะนาน ชาย ม.ต้น
5622000638 นางสาว จุฑามาศ จันทสุวงษ์ หญิง ม.ต้น
5712000036 นางสาว จุฑารัตน์ แต่งโยธา หญิง ม.ต้น
5712000166 นางสาว สุวรรณา จันทร์เจ๊ก หญิง ม.ต้น
5712000380 นาย พงศกร สูงยิ่ง ชาย ม.ต้น
5712000401 นางสาว พัฒณ์ธิดา มงคลวัฒน์บารมี หญิง ม.ต้น
5712000410 นาย ณัฐวัฒ โชติช่วง ชาย ม.ต้น
5712000456 นาย รพีพัฒน์ ลัดดาวัลย์ ชาย ม.ต้น
5712000465 นางสาว ภัสภา เดโชศิรหิรัญ หญิง ม.ต้น
5712000474 นาย เฉลิมเกียรติ รักขภูมิพันธ์ ชาย ม.ต้น
5712003279 นาย โกวิทย์ จิตอารีย์ ชาย ม.ต้น
5712003288 นาง เบญจวรรณ เพิ่มนาน หญิง ม.ต้น
5712003297 นางสาว วาริณี เกิดพุฒ หญิง ม.ต้น
5712003309 นาย เกรียงศักดิ์ ปู่แตง ชาย ม.ต้น
5712003318 นางสาว จันทร์เพ็ญ ขำสำอางค์ หญิง ม.ต้น

 

รายชื่อนักศึกษา กศน. ระดับ มัธยมตอนปลาย  

สอบวัดผลระดับชาติ N-NET วันที่ 22  กุมภาพันธ์ 2558  โรงเรียนวัดไผ่ตัน

ระหว่างเวลา08.00 - 16.00 น.

 

เลขประจำตัวนักเรียน คำนำหน้าชื่อ ชื่อ(ไม่ต้องมีคำนำหน้าชื่อ) นามสกุล เพศ ระดับชั้น
5413000320 นาย กิตติชัย ปาลัว ชาย ม.ปลาย
5513000453 นาย สุนันท์ วรรณศรี ชาย ม.ปลาย
5513000659 นาย มนตรี สุธรรมา ชาย ม.ปลาย
5513000761 นางสาว สุภาภรณ์ วงษ์ดิษฐ์ หญิง ม.ปลาย
5513001508 นาย สุพจน์ รักษานาม ชาย ม.ปลาย
5523000281 นาย ถิรเดช เอี่ยมเจริญ ชาย ม.ปลาย
5523000348 นาย ภาคภูมิ ศรีกุลา ชาย ม.ปลาย
5523000674 นางสาว นัฐยา ยารักษ์ หญิง ม.ปลาย
5613000018 นาย อภิรักษ์ ทองปาน ชาย ม.ปลาย
5613000036 นางสาว นฤมล จอนโคกกรวด หญิง ม.ปลาย
5613000054 นาย ฉานจิ่ว แซ่หลี่ ชาย ม.ปลาย
5613000090 นาย ทศวรรษ แก้วมณี ชาย ม.ปลาย
5613000111 นางสาว เบญจมาศ จิราพัชรกุล หญิง ม.ปลาย
5613000120 นาย สกนธ์ ขาวเสนะ ชาย ม.ปลาย
5613000139 นางสาว สุภาพร นนท์มุติ หญิง ม.ปลาย
5613000148 นางสาว กรรณิกา คำโทพล หญิง ม.ปลาย
5613000166 นาย อัศนัย กิจประเทือง ชาย ม.ปลาย
5613000232 นาย สุมิตร ยินใส ชาย ม.ปลาย
5613000278 นางสาว ไพจิตร อินนาคา หญิง ม.ปลาย
5613000287 นางสาว กนกวรรณ เต็มธีรวร หญิง ม.ปลาย
5613000296 นางสาว เพ็ญพร พึ่งพินิจ หญิง ม.ปลาย
5613000317 นาย นพพร สิทธิกรรม ชาย ม.ปลาย
5613000399 นาย อภิวัฒน์ กิตติพิมานชัย ชาย ม.ปลาย
5613000438 นางสาว ศยามล ประจันบาน หญิง ม.ปลาย
5613000456 นางสาว ปราณีพร อุ่นมั่น หญิง ม.ปลาย
5613000492 นาย ธีรพันธุ์ พันพจน์ ชาย ม.ปลาย
5613000586 นาย สมชาย กองยอด ชาย ม.ปลาย
5613000616 นางสาว อัฉราวลี กองยอด หญิง ม.ปลาย
5613000689 นางสาว ชนาทิพย์ ชื่นชนม์ หญิง ม.ปลาย
5613000737 นาย เศรษฐพงศ์ ดำรงค์กิจไพศาล ชาย ม.ปลาย
5613000746 นางสาว ปิยนันท์ ทศคำไสย์ หญิง ม.ปลาย
5613000764 นาง ปิยดา วงศ์หนองแวง หญิง ม.ปลาย
5613000812 นาย ธีรภัทร พึ่งพา ชาย ม.ปลาย
5613000942 นาย กรกฎ คืนคลีบ ชาย ม.ปลาย
5613000951 นาย ชวิน กันต๊ะมา ชาย ม.ปลาย
5613000997 นาย ก้องภพ บางสำรวจ ชาย ม.ปลาย
5613001015 นาย มนูญ พันชมภู ชาย ม.ปลาย
5613001024 นาย สิทธิพร กาญจนลักษณ์ ชาย ม.ปลาย
5613001042 นาง นงพร นาคมีศรี หญิง ม.ปลาย
5613001060 นาย ณัฐวุฒิ รัตนสิทธิ์ ชาย ม.ปลาย
5613001088 นาย นิพนธุ์ จงศิริโรจน์กุล ชาย ม.ปลาย
5613001097 นางสาว ประดิษฐ์ ซานีนี หญิง ม.ปลาย
5613001118 นาง นุ่มนวล จันประยูร หญิง ม.ปลาย
5613001181 นาย จักรพันธ์ เยี่ยมรัมย์ ชาย ม.ปลาย
5613001190 นาย สุรสิทธิ์ ม่วงงาม ชาย ม.ปลาย
5613001202 นาย ธนศักดิ์ กสิพานิช ชาย ม.ปลาย
5613001211 นาย สมชาย สถิตสุข ชาย ม.ปลาย
5613001239 นาย เอกพล สุทธิสุวรรณ ชาย ม.ปลาย
5613001266 นาย มนตรี บุญกอง ชาย ม.ปลาย
5613001284 นาย ประวิทย์ เจริญยิ่ง ชาย ม.ปลาย
5613001293 นาย ณัฐพล นาที ชาย ม.ปลาย
5613001305 นาย วัลลภ สีแพน ชาย ม.ปลาย
5613001314 นาย สมพร เทียบลา ชาย ม.ปลาย
5613001323 นาย ศตวรรษ คำบอน ชาย ม.ปลาย
5613001408 นาย ทศพล อยู่รัมย์ ชาย ม.ปลาย
5613001417 นาย สุนันท์ ผ่องสูงเนิน ชาย ม.ปลาย
5613001444 นาย มนตรี ปรูกระโทก ชาย ม.ปลาย
5613001453 นาย พฤกษชาติ ทอนสูงเนิน ชาย ม.ปลาย
5613001462 นาย เชี่ยวชาญ หาญบุรุษ ชาย ม.ปลาย
5613001471 นาย ชะนะพงษ์ วงษ์เจริญ ชาย ม.ปลาย
5613001480 นาย วัฒนา เบิกขุนทศ ชาย ม.ปลาย
5613001499 นาย วีระภัทร เรืองสุวรรณ ชาย ม.ปลาย
5613001501 นาย อภิวัฒน์ รังพงษ์ ชาย ม.ปลาย
5613001510 นาย โชคอนันท์ วาปีโท ชาย ม.ปลาย
5613001538 นาย วิรัตน์ พรมดอนยาว ชาย ม.ปลาย
5613001547 นาย สิทธิโชค อินทรขุนทศ ชาย ม.ปลาย
5613001583 นาย วัชรินทร์ กิ่งภาร ชาย ม.ปลาย
5613001592 นาย นัดฐพล เปนะนาม ชาย ม.ปลาย
5613001604 นาย สัตยา ศรนรินทร์ ชาย ม.ปลาย
5613001613 นาย วัฒนา ชื่นนอก ชาย ม.ปลาย
5613001622 นาย ศุภชัย ชำนาญ ชาย ม.ปลาย
5613001631 นาย ธัญธร มนัสการ ชาย ม.ปลาย
5613001640 นาย พงษ์ศักดิ์ พงษ์ชะอุ่มดี ชาย ม.ปลาย
5613001659 นาย เด็ดดวง ก่อแก้ว ชาย ม.ปลาย
5613001677 นาย กฤษเพชร ชนะภัย ชาย ม.ปลาย
5613001686 นาย อิทธิพงษ์ ดวดกระโทก ชาย ม.ปลาย
5613001707 นาย พงศธร เครือนิล ชาย ม.ปลาย
5613001716 นาย กิตติพงษ์ สมอร่าม ชาย ม.ปลาย
5613001734 นาย พงศธร แสนสี ชาย ม.ปลาย
5613001743 นาย ดาวเหนือ สิงห์ทุย ชาย ม.ปลาย
5613001752 นาย อานันท์ ยิ่งนอก ชาย ม.ปลาย
5613001761 นาย อดิสรณ์ ดาวไธสง ชาย ม.ปลาย
5613001770 นาย สมชาติ บุญมาก ชาย ม.ปลาย
5613001789 นาย อนุสรณ์ กกสันเทียะ ชาย ม.ปลาย
5613001798 นาย เสกสรร สมบัติไทย ชาย ม.ปลาย
5613001800 นาย เทพอวยพร ฟองกระโทก ชาย ม.ปลาย
5613001828 นาย พรทวี จีนกระจัน ชาย ม.ปลาย
5613001837 นาย สันติกร สีสงค์ ชาย ม.ปลาย
5613001846 นาย ณฐพร ตากิ่มนอก ชาย ม.ปลาย
5613001855 นาย นนท์ จิตมา ชาย ม.ปลาย
5613001873 นาย สนธยา แดนสันเทียะ ชาย ม.ปลาย
5613001891 นาย วีระพล ธนูทอง ชาย ม.ปลาย
5613001903 นาย พิชิตพล บุ้งต่อบัว ชาย ม.ปลาย
5613001912 นาย มานพ กุนอก ชาย ม.ปลาย
5613001921 นาย วณิชย์ ธนูศรี ชาย ม.ปลาย
5613001930 นาย กมล ธรรมดา ชาย ม.ปลาย
5613001949 นาย บุญนำ พรมชาติ ชาย ม.ปลาย
5613001958 นาย ปฐมพร หกขุนทด ชาย ม.ปลาย
5613001967 นาย ภุชงค์ ฉิมวาส ชาย ม.ปลาย
5613001976 นาย วสันต์ เสียดกำปัง ชาย ม.ปลาย
5613001985 นาย วัฒนา ชาสุทธศรี ชาย ม.ปลาย
5613001994 นาย วัฒนา ราชมี ชาย ม.ปลาย
5613002003 นาย นพชัย กาญจนมงคล ชาย ม.ปลาย
5613002012 นาย อาทิตย์ เทินสระเกษ ชาย ม.ปลาย
5613002030 นาย วรรธนะ สดโคกกรวด ชาย ม.ปลาย
5613002076 นาย สมหวัง พวงประยงค์ ชาย ม.ปลาย
5613002085 นาย จตุพร โชติสันเทียะ ชาย ม.ปลาย
5613002115 นาย บุญล้วน รัตนศิลป์ ชาย ม.ปลาย
5613002124 นาย พงษ์พันธ์ นรานอก ชาย ม.ปลาย
5613002179 นาย สัตยา ศรีคำ ชาย ม.ปลาย
5613002188 นาย ปฏิภาณ ตาปนานนท์ ชาย ม.ปลาย
5613002197 นาย มนัสวี ศรีนอก ชาย ม.ปลาย
5613002209 นาย พงศกร พรหมบุตร ชาย ม.ปลาย
5613002218 นาย ภูวนัย ผึ้งทอง ชาย ม.ปลาย
5613002236 นาย ประสิทธิ์ ภูมูล ชาย ม.ปลาย
5613002245 นาย ธีระพงษ์ อานุภาพ ชาย ม.ปลาย
5613002254 นาย พงศกร จงจิตต์ ชาย ม.ปลาย
5613002263 นาย อดุงกฤษณ์ นิสังข์รัมย์ ชาย ม.ปลาย
5613002272 นาย วัชระ โมทะนา ชาย ม.ปลาย
5613002281 นาย เอนก ทองคลี่ ชาย ม.ปลาย
5613002290 นาย ดุสิต เม็กไธสง ชาย ม.ปลาย
5613002302 นาย ณรงศ์เกียรติ เหล่าภักดี ชาย ม.ปลาย
5613002311 นาย อำพล ศิริ ชาย ม.ปลาย
5613002320 นาย ศตวรรษ สวาทนา ชาย ม.ปลาย
5613002348 นาย พงษ์ศักดิ์ แต้มพิมาย ชาย ม.ปลาย
5613002357 นาย ภูติศักดิ์ ตู้พิมาย ชาย ม.ปลาย
5613002375 นาย พิสิทธิ์ คำสิงห์นอก ชาย ม.ปลาย
5613002384 นาย พีรพงศ์ แก้วอ่อน ชาย ม.ปลาย
5613002405 นาย วิโรจน์ ผลจันทร์ ชาย ม.ปลาย
5613002414 นาย สายรุ้ง สายทอง ชาย ม.ปลาย
5613002423 นาย สุภชัย เฉื่อยกลาง ชาย ม.ปลาย
5613002432 นาย นัฐพล แก้วมณี ชาย ม.ปลาย
5613002441 นาย วัชระ มีมานะ ชาย ม.ปลาย
5613002450 นาย อรรถพล ทิศกระโทก ชาย ม.ปลาย
5613002469 นาย ศิริพงษ์ โสตา ชาย ม.ปลาย
5613002478 นาย อานนท์ บรรจงชีพ ชาย ม.ปลาย
5613002496 นาย นฤเบศวร์ ช่างเกวียน ชาย ม.ปลาย
5613002508 นาย โกศล แซ่ตั้ง ชาย ม.ปลาย
5613002526 นาย เชษฐา จันทร์บุญเทียม ชาย ม.ปลาย
5613002535 นาย ธีระวิทย์ นาคไธสง ชาย ม.ปลาย
5613002544 นาย กิตติพงษ์ พันธ์ชาลี ชาย ม.ปลาย
5613002553 นาย สมพงศ์ เจริญสุข ชาย ม.ปลาย
5613002599 นาย พงษ์ศักดิ์ บุญสอน ชาย ม.ปลาย
5613002601 นาย วิสูตร สุดสวาด ชาย ม.ปลาย
5613002610 นาย คมสัน ยอดปราสาท ชาย ม.ปลาย
5613002629 นาย สินชัย หายทุกข์ ชาย ม.ปลาย
5613002647 นาย ศักดิ์ดา การัมย์ ชาย ม.ปลาย
5613002656 นาย ธิวา พิมิตร ชาย ม.ปลาย
5613002692 นาย สิทธิศักดิ์ บุญบุตตะ ชาย ม.ปลาย
5613002713 นาย บุรินทร์ แก้วสุข ชาย ม.ปลาย
5613002722 นาย ยุทธนา สมหวัง ชาย ม.ปลาย
5613002731 นาย ณัฐพงษ์ ชำนาญ ชาย ม.ปลาย
5613002740 นาย ณัฐชนน เลากลาง ชาย ม.ปลาย
5613002759 นาย สันติ พุฒตา ชาย ม.ปลาย
5613002768 นาย ธวัชชัย โตค้างพลู ชาย ม.ปลาย
5623001414 นาย เจษฎาภรณ์ ยอดมี ชาย ม.ปลาย
5623001423 นาย อภิรัฐ แดงน้อย ชาย ม.ปลาย
5623001432 นาย พิชยา สินสุข ชาย ม.ปลาย
5623001450 นาย ดิลก เชื้อเดช ชาย ม.ปลาย
5623001469 นาย ศุภชัย เกียรติประชา ชาย ม.ปลาย
5623001478 นาย มานะ จินพละ ชาย ม.ปลาย
5623001487 นาย สุจินดา ภูวงค์ผา ชาย ม.ปลาย
5623001508 นาย อมรศักดิ์ ผลทวี ชาย ม.ปลาย
5623001526 นาย วิระ เพียรนุลา ชาย ม.ปลาย
5623001544 นางสาว ธิดารัตน์ สิทธิขจรยุทธ์ หญิง ม.ปลาย
5713003441 นาย วรเมธ อัปสีรัมย์ ชาย ม.ปลาย
5713003469 นางสาว พัชราภรณ์ อาลัยศิลป์ หญิง ม.ปลาย
5713003478 นางสาว รัชนี บุญสมภักดิ์ หญิง ม.ปลาย

 Copyright © 2012 All Rights Reserved.