ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ปรึกษาผู้อำนวยการ
dot
ปรึกษา-พูดคุยกับผู้อำนวยการ กศน.เขตพญาไท
dot
นางสาวจำนรรจา ขอบชิต
dot
dot
สมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
ล็อคอินตอนนี้
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 7 คน
dot
bullet VDO กิจกรรม กศน.เขตพญาไท
bulletปฏิทินการดำเนินงาน
dot
แนะนำองค์กร
dot
bulletวิสัยทัศน์
bulletนโยบาย/ภารกิจ
bulletทำเนียบบุคลากร
bulletประวัติความเป็นมา
dot
คู่มือนักศึกษา
dot
bulletการเทียบโอนผลการเรียน
bulletคู่มือการศึกษาขั้นพื้นฐาน2551
bulletการประเมินเทียบระดับการศึกษา
bulletหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
dot
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
dot
bulletวิธีเรียนแบบเรียนในชั้นเรียน
bulletวิธีเรียนแบบทางไกล
dot
ปฏิทินตารางสอบ
dot
bulletตารางสอบภาคเรียนที่ 1/2557
bulletตารางสอบ 1/56(ทหาร)
bulletตารางสอบ N-NET,O-NET
bulletตารางการประเมินเทียบระดับ
bulletตารางสอบปลายภาคเรียน1/2555
bulletตารางสอบ ม.ปลาย นักศึกษาเทียบโอน/วิชาต่าง
dot
ครูต้องรู้
dot
bulletรวม.พระราชบัญญัติ
bulletรวมพระราชกฤษฎีกา
bulletจรรยาบรรณวิชาชีพครู
dot
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
dot
bulletศรช.วัดมะกอกกลางสวน
bulletศรช.แฟลตตำรวจลือชา
bulletห้องสมุดชุมชน
bulletวิทยาลัยอาชีวศึกษา ดุสิตพณิชยการ
bullet ศรช.กองดุริยางค์ทหารบก
bulletศรช.ราชวัลลภ ร.๑ รอ
bulletศรช.ราชวัลลภ ร.๑ พัน๑ รอ.
bulletศรช.ราชวัลลภ ร.๑ พัน๔ รอ.
bulletศรช.พล ม.๒ รอ.
bulletสรุปการลงทะเบียนเรียน ศรช.ราชวัลลภ
bulletศรช.สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
dot
เครือข่ายการศึกษา
dot
bulletสนง.ปลัดกระทรวง
bulletสนง.กศน.
bulletสนง.เลขาธิการสภาการศึกษา
bulletสนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
bulletศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา รังสิต
bulletสนง.กศน.กทม.
bulletการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
bulletสำนักงาน สกสค.
bulletสำนักทดสอบทางการศึกษา
bulletสสค.
bulletสำนักงานเขตพญาไท
bulletกรมบัญชีกลาง
bulletคุรุสภา สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
dot
ผลิตถัณฑ์จากเขตพญาไท
dot
bulletของดีเขตพญาไท
bulletห้องสมุดบ้านอารีย์
bulletเที่ยว กิน ช้อป ที่เขตพญาไท
dot
ผลงานนักศึกษา กศน.เขตพญาไท
dot
bulletลูกประคบสมุนไพร
bulletสิ่งประดิษฐ์จากสิ่งของเหลือใช้(ไม้แขวนเสื้อ)
bulletศึกษาดูงานวิทยาศาสตร์ กับ Niky
bulletสอบปลายภาคเรียน 2/54
bulletแนะนำพระราชวังพญาไท
dot
โครงงานนักศึกษา
dot
dot
หนังสือเรียน
dot
bulletหนังสือเรียน กศน.หลักสูตร 51
bulletหนังสือเรียน ม.6 ใน 8 เดือน
bulletประถม
bulletม.ต้น
bulletม.ปลาย
dot
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
dot
bulletน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
bulletข้อนิเทศเกี่ยวกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงของ กศน.
bulletพระราชดำรัสเกี่ยวกับการศึกษา
bulletโครงการพัฒนาผู้เรียนด้านเศรษฐกิจพอเพียง
dot
ติดต่อเรา

dot
bulletรายชื่อนักศึกษาที่จบ ภาคเรียน 2/55
bulletข่าวสาร
E-Mail ติดต่อของนักศึกษา
bulletวาระการประชุม 2557

Code Calendar by zalim-code.com


ตารางสอบ N-NET,O-NET

สอบ N-NET

 

 

ตารางสอบ N-NET ครั้งที่ 2/2556

 

 รายชื่อ ผู้เข้าสอบ N-NET  

 

 

    รายชื่อนักศึกษา กศน. ระดับ ประถม    
สอบวัดผลระดับชาติ N-NET วันที่ 23  กุมภาพันธ์ 2557  โรงเรียนวัดไผ่ตัน ระหว่างเวลา08.00 - 16.00 น.
             
เลขประจำตัวประชาชน เลขประจำตัวนักเรียน คำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล อ.ประจำกลุ่ม ลงชื่อ
2102900011197 5511000130 นางสาว สุภาพร คันธทรัพย์    
1103702631043 5521000061 นาย เอกพล โกษากุล    
2560300012774 5611000067 นาย สิทธิเดช เอกจารุกร    
1100200745775 5611000106 นางสาว รัชนก น้อยโพธิ์ไพ    
             
      รายชื่อนักศึกษา กศน. ระดับ ม.ต้น     
    กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ (ร.1 รอ.)    
  สอบวัดผลระดับชาติ N-NET วันที่ 23  กุมภาพันธ์ 2557  โรงเรียนวัดไผ่ตัน ระหว่างเวลา 08.00 - 16.00 น.
ที่ รหัสนักศึกษา คำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล ระดับชั้น สังกัด ลายมือ
1 5522000813 นาย สุพจน์ ภู่สวาท ม.ต้น ร.1 รอ.  
2 5522000840 นาย ปัญญา สุดสวาท ม.ต้น ร.1 รอ.  
3 5522000859 นาย ณัฐพล ศรีคงเมือง ม.ต้น ร.1 รอ.  
4 5522000877 นาย เฉลิมชัย ทองหล่อ ม.ต้น ร.1 รอ.  
5 5522000895 นาย เมธี กุสะรัมย์ ม.ต้น ร.1 รอ.  
7 5612000789 นาย ปริญญา มีศรีดี ม.ต้น ร.1 รอ.  
8 5522000868 นาย เกียรติศักดิ์ ถาวรผล ม.ต้น ร.1 รอ.  
9 5522001007 นาย สมชาย ปรมมาเสน ม.ต้น ร.1 รอ.  
10 5522000886 นาย วรวุฒิ ธรรมศร ม.ต้น ร.1 รอ.  
11 5522000907 นาย จิรพล ชุ่มชื่น ม.ต้น ร.1 รอ.  
12 5522001061 นาย ศราวุธ มิมะรัมย์ ม.ต้น ร.1 รอ.  

 

      รายชื่อนักศึกษา กศน. ระดับ ม.ต้น     
    กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ (ร.1 พัน 1 รอ.)  
  สอบวัดผลระดับชาติ N-NET วันที่ 23  กุมภาพันธ์ 2557  โรงเรียนวัดไผ่ตัน ระหว่างเวลา08.00 - 16.00 น.
ที่ รหัสนักศึกษา คำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล ระดับชั้น อ.ประจำกลุ่ม ลายมือ
1 5522002901 นาย ทศพร บูรณะ ม.ต้น ร.1 พัน 1 รอ.  
2 5522002910 นาย สุรเดช สตาล้ำ ม.ต้น ร.1 พัน 1 รอ.  
3 5522002938 นาย สุรศักดิ์ โขงรัมย์ ม.ต้น ร.1 พัน 1 รอ.  
4 5522002956 นาย เฉลิมพล จันคำ ม.ต้น ร.1 พัน 1 รอ.  
5 5522002406 นาย วิทวัส ตรีเหรา ม.ต้น ร.1 พัน 1 รอ.  
6 5522002415 นาย ชิษณุ ชัยทิพย์ ม.ต้น ร.1 พัน 1 รอ.  
7 5522002433 นาย สถาพร ชูชื่น ม.ต้น ร.1 พัน 1 รอ.  
8 5522002442 นาย นคร อัศพันธ์ ม.ต้น ร.1 พัน 1 รอ.  
9 5522002451 นาย สมศักดิ์ เหล่าประชา ม.ต้น ร.1 พัน 1 รอ.  
10 5522002648 นาย ประสัน ขบวนงาม ม.ต้น ร.1 พัน 1 รอ.  
11 5522002657 นาย วีระพล เกิดแสง ม.ต้น ร.1 พัน 1 รอ.  
12 5522003542 นาย สถาพร กลัดเกสี ม.ต้น ร.1 พัน 1 รอ.  
13 5522002666 นาย ดำรง จำปางาม ม.ต้น ร.1 พัน 1 รอ.  
14 5522002675 นาย โยธิน บุญรอดดวง ม.ต้น ร.1 พัน 1 รอ.  
15 5522002684 นาย สมภพ บุญศรี ม.ต้น ร.1 พัน 1 รอ.  
16 5522002693 นาย ภุชงค์ แจ่มกระจ่าง ม.ต้น ร.1 พัน 1 รอ.  
17 5522002518 นาย วรชัย คำผุย ม.ต้น ร.1 พัน 1 รอ.  
18 5522002527 นาย ตรัยเทพ ชะนะกุล ม.ต้น ร.1 พัน 1 รอ.  
19 5522002536 นาย พีระพงษ์ มีแสง ม.ต้น ร.1 พัน 1 รอ.  
20 5522002769 นาย สุทธิพงษ์ ก้อนรัมย์ ม.ต้น ร.1 พัน 1 รอ.  
21 5522002778 นาย เกษฎา มีพันธ์ ม.ต้น ร.1 พัน 1 รอ.  

 

      รายชื่อนักศึกษา กศน. ระดับ ม.ต้น     
    กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ (ร.1 พัน 4 รอ.)  
  สอบวัดผลระดับชาติ N-NET วันที่ 23  กุมภาพันธ์ 2557  โรงเรียนวัดไผ่ตัน ระหว่างเวลา08.00 - 16.00 น.
ที่ รหัสนักศึกษา คำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล ระดับชั้น อ.ประจำกลุ่ม ลายมือ
1 5522003364 นาย เสรี สะตาดี ม.ต้น ร.1 พัน 4 รอ.  
2 5522001678 นาย ชาคริสต์ เจ๊ะดอเราะ ม.ต้น ร.1 พัน 4 รอ.  
3 5522003430 นาย ณัฐดนัย พรหมเรขา ม.ต้น ร.1 พัน 4 รอ.  
4 5522001838 นาย ธีระพงษ์ โพธิ์ศรีดี ม.ต้น ร.1 พัน 4 รอ.  
5 5522001847 นาย กิตติศักดิ์ รุ่งพิรุณ ม.ต้น ร.1 พัน 4 รอ.  
6 5522003449 นาย เกรียงศักดิ์ ชุมสีดา ม.ต้น ร.1 พัน 4 รอ.  
7 5522001865 นาย ณรงค์ฤทธิ์ มีที ม.ต้น ร.1 พัน 4 รอ.  
8 5522001922 นาย ก้าวหน้า จันจอม ม.ต้น ร.1 พัน 4 รอ.  
9 5522002004 นาย อภิโชค โชคกนกรัตน์ ม.ต้น ร.1 พัน 4 รอ.  
10 5522001874 นาย บุญเกิด ขำโคกกรวด ม.ต้น ร.1 พัน 4 รอ.  
11 5522001829 นาย ปัญญาวุฒิ พุทธมนต์สิงห์ ม.ต้น ร.1 พัน 4 รอ.  
12 5522001883 นาย วิษณุ สุธรรมเกษม ม.ต้น ร.1 พัน 1 รอ.  
13 5522001913 นาย วัศพล มุ่งดี ม.ต้น ร.1 พัน 4 รอ.  
14 5522001959 นาย อรรถพงษ์ คำมา ม.ต้น ร.1 พัน 4 รอ.  
15 5522002022 นาย สุรศักดิ์ มีเทศ ม.ต้น ร.1 พัน 4 รอ.  
16 5522003421 นาย สุขสันต์ อาสายุทธ์ ม.ต้น ร.1 พัน 4 รอ.  
17 5522001810 นาย อานนท์ ว่องหัตถกิจ ม.ต้น ร.1 พัน 4 รอ.  
18 5522001856 นาย เดชฤทธิ์ ไพศาลธรรม ม.ต้น ร.1 พัน 4 รอ.  
19 5522001968 นาย สำราญ วารินกฎ ม.ต้น ร.1 พัน 4 รอ.  
20 5522001801 นาย ศิลปชัย ตวนโคกสูง ม.ต้น ร.1 พัน 4 รอ.  
21 5522001931 นาย สุทธิพร ทรัพย์ปานา ม.ต้น ร.1 พัน 4 รอ.  
22 5522001986 นาย สุนทร เตื่อยตุ่น ม.ต้น ร.1 พัน 4 รอ.  
23 5522003467 นาย อนุรักษ์ สีเขียว ม.ต้น ร.1 พัน 4 รอ.  
24 5522002013 นาย อัครพล ลายคราม ม.ต้น ร.1 พัน 4 รอ.  
25 5522001892 นาย ดำรง พรไธสง ม.ต้น ร.1 พัน 4 รอ.  
26 5522001940 นาย มนัส บุตรชานนท์ ม.ต้น ร.1 พัน 4 รอ.  
27 5522003458 นาย อภิวัฒน์ มาบุญ ม.ต้น ร.1 พัน 4 รอ.  
28 5522001995 นาย สุพรรณ ศรีผดุง ม.ต้น ร.1 พัน 4 รอ.  
29 5522001735 นาย สิทธิพงษ์ วงษ์วิจิตร ม.ต้น ร.1 พัน 4 รอ.  
30 5522001780 นาย ธงชัย แจ้งสว่าง ม.ต้น ร.1 พัน 4 รอ.  
31 5522001904 นาย วนัส ช่วยชูวงศ์ ม.ต้น ร.1 พัน 1 รอ.  

 

      รายชื่อนักศึกษา กศน. ระดับ ม.ต้น (พลเรือน)  
สอบวัดผลระดับชาติ N-NET วันที่ 23  กุมภาพันธ์ 2557  โรงเรียนวัดไผ่ตัน ระหว่างเวลา08.00 - 16.00 น.
ที่ รหัสนักศึกษา คำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล ระดับชั้น อ.ประจำกลุ่ม ลายมือ
1 5312000016 นางสาว สรัสวดี อักษรศรี ม.ต้น อ.วีร์สุดา  
2 5322000040 นางสาว ภศินี สาชิน ม.ต้น อ.ชัยกฤต  
3 5412000046 นางสาว พนิดา ดีสวน ม.ต้น อ.วีร์สุดา  
4 5412000194 นางสาว อรอนงค์ มีแก้วน้อย ม.ต้น อ.วีร์สุดา  
5 5512000030 นางสาว ฑิฆัมพร พิมพ์โล้น ม.ต้น อ.วีร์สุดา  
6 5512000085 นางสาว อรอุมา สวนจันทร์ ม.ต้น อ.วีร์สุดา  
7 5512000133 นาย วิโรจน์ สามี ม.ต้น อ.วีร์สุดา  
8 5512000423 นางสาว บังอร ทองสุทธิ์ ม.ต้น อ.วีร์สุดา  
9 5512000580 นางสาว เกวลี ศรีวิชัย ม.ต้น อ.วีร์สุดา  
10 5512001420 นาง อุทุมพร เนื้อนวล ม.ต้น อ.วีร์สุดา  
11 5522000037 นาย สุรชัย วัฒนภราดร ม.ต้น อ.วีร์สุดา  
12 5522000381 นางสาว ณัฐรุจา สุวรรณคำ ม.ต้น อ.วีร์สุดา  
13 5612000248 นางสาว อรพรรณ นามศรี ม.ต้น อ.วีร์สุดา  
14 5622000638 นางสาว จุฑามาศ จันทสุวงษ์ ม.ต้น อ.วีร์สุดา  

 

      รายชื่อนักศึกษา กศน. ระดับ ม.ต้น (พลเรือน)  
  สอบวัดผลระดับชาติ N-NET วันที่ 23  กุมภาพันธ์ 2557  โรงเรียนวัดไผ่ตัน ระหว่างเวลา08.00 - 16.00 น.
ที่ รหัสนักศึกษา คำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล ระดับชั้น อ.ประจำกลุ่ม ลายมือ
1 5322000040 นางสาว ภศินี สาชิน ม.ต้น อ.ชัยกฤต  
2 5412000297 นาย ธีรภัทร์ เทียมอุบล ม.ต้น อ.ชัยกฤต  
3 5412000411 นางสาว ธิดารัตน์ สุวรรณรัตน์ ม.ต้น อ.ชัยกฤต  
4 5512000021 นาย อาฐิติต์ ลิขิตวัฒนากุล ม.ต้น อ.ชัยกฤต  
5 5512000076 นาย สุริยา ดีสวน ม.ต้น อ.ชัยกฤต  
6 5512000094 นาย เนรมิต ชุ่มชื่น ม.ต้น อ.ชัยกฤต  
7 5512000160 นางสาว ปิยะดา ดวงดารา ม.ต้น อ.ชัยกฤต  
8 5512000188 นาง อรญา ราชวงษ์ ม.ต้น อ.ชัยกฤต  
9 5512000218 นาย จิรภัทร ไผ่สีสุก ม.ต้น อ.ชัยกฤต  
10 5512000236 นางสาว กชกร รังนินานนท์ ม.ต้น อ.ชัยกฤต  
11 5512000245 นาย ธนวัฒน์ แช่มช้อย ม.ต้น อ.ชัยกฤต  
12 5512000281 นาย สหราช เสาวนา ม.ต้น อ.ชัยกฤต  
13 5512000290 นาย พิชิต โซ๊ะสลาม ม.ต้น อ.ชัยกฤต  
14 5512000311 นางสาว นิศาชล ทับน้อย ม.ต้น อ.ชัยกฤต  
15 5512000320 นางสาว ติน ไม่ทราบ ม.ต้น อ.ชัยกฤต  
16 5512000348 นางสาว อารยา ทองสุข ม.ต้น อ.ชัยกฤต  
17 5512001224 นางสาว สกายวรรณ์ ธนบูลย์สันติ ม.ต้น อ.ชัยกฤต  
18 5522000242 นาย วีรภัทร ดีแฮ ม.ต้น อ.ชัยกฤต  

 

      รายชื่อนักศึกษา กศน. ระดับ ม.ต้น     
  สอบวัดผลระดับชาติ N-NET วันที่ 23  กุมภาพันธ์ 2557  โรงเรียนวัดไผ่ตัน ระหว่างเวลา08.00 - 16.00 น.
ที่ รหัสนักศึกษา คำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล ระดับชั้น อ.ประจำกลุ่ม ลายมือ
1 5512000432 นาย มณัฐชัย ชูเมือง ม.ต้น อ.นพสิทธิ์  
2 5512000517 นาง อัมพร ชมภูเพ็ชร ม.ต้น อ.นพสิทธิ์  
3 5512000553 นาย ฉัตรจักร มะลิซ้อน ม.ต้น อ.นพสิทธิ์  
4 5512000601 นาย อาธร ทาเวียง ม.ต้น อ.นพสิทธิ์  
5 5512000638 นาย สิรวิชญ์ กลิ่นดี ม.ต้น อ.นพสิทธิ์  
6 5512000647 นาย อดิศร กาศักดิ์ ม.ต้น อ.นพสิทธิ์  
7 5512000777 นาย ทัศนัย นนท์ศิริ ม.ต้น อ.นพสิทธิ์  
8 5512000786 นางสาว แสงจันทร์ เคนสระลอย ม.ต้น อ.นพสิทธิ์  
9 5512000795 นาย เอกชัย สุดโส ม.ต้น อ.นพสิทธิ์  
10 5512000807 นาง ไพจิตร พิมพ์ดี ม.ต้น อ.นพสิทธิ์  
11 5512000861 นาย ชาคริต มณีสุวรรณ ม.ต้น อ.นพสิทธิ์  
12 5512000955 นางสาว ศุภลักษณ์ งามสุทธิ์ ม.ต้น อ.นพสิทธิ์  
13 5512000973 นาย อดิศักดิ์ พ่วงแพ ม.ต้น อ.นพสิทธิ์  
14 5512000991 นาย พิษณุ เกตุสิงห์สร้อย ม.ต้น อ.นพสิทธิ์  
15 5512001000 นาย อำนวยพร สีนาคสุก ม.ต้น อ.นพสิทธิ์  
16 5512001064 นาง พนารัตน์ ทรัพยัย ม.ต้น อ.นพสิทธิ์  
17 5512001176 นาง ลำดวน ญาตินิยม ม.ต้น อ.นพสิทธิ์  
18 5512001242 นาง สมบัติ คำแฝง ม.ต้น อ.นพสิทธิ์  
19 5512001260 นาง ฝอยลม ลาดหนองขุ่น ม.ต้น อ.นพสิทธิ์  
20 5512001297 นาง พัชรี ชินโคตร ม.ต้น อ.นพสิทธิ์  
21 5512001327 นาย บุญเลิศ มาสำราญ ม.ต้น อ.นพสิทธิ์  
22 5512001345 นาย กฤษฎา จำปาดะ ม.ต้น อ.นพสิทธิ์  
23 5512001363 นาย นิคม ทิพย์ถาวรกุล ม.ต้น อ.นพสิทธิ์  
24 5512001372 นาย ปิยวัฒน์ สงมา ม.ต้น อ.นพสิทธิ์  
25 5512001390 นาย ดนตรี ทิพย์ประพันธ์ ม.ต้น อ.นพสิทธิ์  
26 5512001466 นาย รณชัย อภิยาลศรี ม.ต้น อ.นพสิทธิ์  
27 5512001475 นาย ปริญญา ภิรมนา ม.ต้น อ.นพสิทธิ์  
28 5612001535 นาย ณัฐพจน์ พลับศิริ ม.ต้น อ.นพสิทธิ์  
29 5512000179 นาง ปิ่นทอง ขนันแข็ง ม.ต้น อ.นพสิทธิ์  

 

      รายชื่อนักศึกษา กศน. ระดับ ม.ปลาย      
    กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ (ร.1 พัน 1 รอ.)    
  สอบวัดผลระดับชาติ N-NET วันที่ 23  กุมภาพันธ์ 2557  โรงเรียนวัดไผ่ตัน ระหว่างเวลา08.00 - 16.00 น.
ที่ เลขประจำตัวนักเรียน คำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล เพศ ระดับชั้น อ.ประจำกลุ่ม ลงชื่อ
1 5523004926 นาย อนุวัฒน์ อเนกนวน ชาย ม.ปลาย ร.1 พัน 1 รอ.  
2 5523004672 นาย สุทธิพร สุภาพพร้อม ชาย ม.ปลาย ร.1 พัน 1 รอ.  
3 5523004681 นาย ทีปกร กลดี ชาย ม.ปลาย ร.1 พัน 1 รอ.  
4 5523004701 นาย จักราชัย วาสิงห์หน ชาย ม.ปลาย ร.1 พัน 1 รอ.  
5 5523004711 นาย องอาจ ทาปลัด ชาย ม.ปลาย ร.1 พัน 1 รอ.  
6 5523004739 นาย ภานุพงศ์ งามคมขำดี ชาย ม.ปลาย ร.1 พัน 1 รอ.  
7 5523004748 นาย วีระพงศ์ โยยรัมย์ ชาย ม.ปลาย ร.1 พัน 1 รอ.  
8 5523004690 นาย คุนาธิป นาเจิมพลอย ชาย ม.ปลาย ร.1 พัน 1 รอ.  
9 5523005848 นาย สมปอง นวนประโคน ชาย ม.ปลาย ร.1 พัน 1 รอ.  
10 5523004476 นาย ปรีชา ยานนารัก ชาย ม.ปลาย ร.1 พัน 1 รอ.  
11 5523004485 นาย พิชิตพล หนูอ่วม ชาย ม.ปลาย ร.1 พัน 1 รอ.  
12 5523004494 นาย ทินกร บัญก่ำ ชาย ม.ปลาย ร.1 พัน 1 รอ.  
13 5523004515 นาย วรวุฒิ ศิริวัฒน์ ชาย ม.ปลาย ร.1 พัน 1 รอ.  
14 5523004533 นาย วิทยา สาระชัย ชาย ม.ปลาย ร.1 พัน 1 รอ.  
15 5523004216 นาย สนธยา ประโยชน์งาม ชาย ม.ปลาย ร.1 พัน 1 รอ.  
16 5523005616 นาย วีรศักดิ์ วงศ์สุวรรณ ชาย ม.ปลาย ร.1 พัน 1 รอ.  
17 5523004261 นาย กฤษดา พรประไพ ชาย ม.ปลาย ร.1 พัน 1 รอ.  
18 5523004270 นาย ทวี ตลับทอง ชาย ม.ปลาย ร.1 พัน 1 รอ.  
19 5523002674 นาย สมพร แสงรัมย์ ชาย ม.ปลาย ร.1 พัน 1 รอ.  
20 5523003929 นาย วรวรรณ ถิระโชติ ชาย ม.ปลาย ร.1 พัน 1 รอ.  
21 5523003947 นาย เทอมพงษ์ วงศ์สุวรรณ ชาย ม.ปลาย ร.1 พัน 1 รอ.  
22 5523003974 นาย ชาคริต ศิริภักดิ์ ชาย ม.ปลาย ร.1 พัน 1 รอ.  
23 5523003983 นาย ทรงวุฒิ พิศเพ็ง ชาย ม.ปลาย ร.1 พัน 1 รอ.  
24 5523003992 นาย อดิศักดิ์ อรรคนันท์ ชาย ม.ปลาย ร.1 พัน 1 รอ.  
25 5523004001 นาย บรรพต ทองมณี ชาย ม.ปลาย ร.1 พัน 1 รอ.  
26 5523003787 นาย รัชภูมิ วรบันฑิต ชาย ม.ปลาย ร.1 พัน 1 รอ.  
27 5523003796 นาย ปิยะณัฐ ประหยัดกิจ ชาย ม.ปลาย ร.1 พัน 1 รอ.  
28 5523003817 นาย มงคล มะลิลา ชาย ม.ปลาย ร.1 พัน 1 รอ.  
29 5523003826 นาย ศุภลักษณ์ ชอบรัมย์ ชาย ม.ปลาย ร.1 พัน 1 รอ.  
30 5523003844 นาย ศักดิ์ชัย สวายประโคน ชาย ม.ปลาย ร.1 พัน 1 รอ.  
31 5523003853 นาย ดุลยวัต ม่วงศรี ชาย ม.ปลาย ร.1 พัน 1 รอ.  
32 5523003862 นาย สุพจน์ ศิลาธุรี ชาย ม.ปลาย ร.1 พัน 1 รอ.  

 

    รายชื่อนักศึกษา กศน. ระดับ ม.ปลาย        
    กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ (ร.1 พัน 4 รอ.)    
  สอบวัดผลระดับชาติ N-NET วันที่ 23  กุมภาพันธ์ 2557  โรงเรียนวัดไผ่ตัน ระหว่างเวลา08.00 - 16.00 น.
ที่ เลขประจำตัวนักเรียน คำนำหน้าชื่อ ชื่อ(ไม่ต้องมีคำนำหน้าชื่อ) นามสกุล เพศ ระดับชั้น อ.ประจำกลุ่ม ลงชื่อ
1 5523002397 นาย เฉลิม พรมภักดี ชาย ม.ปลาย ร.1 พัน 4 รอ.  
2 5523002520 นาย ราชวัฒน์ ราชโคตร ชาย ม.ปลาย ร.1 พัน 4 รอ.  
3 5523002539 นาย ปัฐพงศ์ ยุติภักดิ์ ชาย ม.ปลาย ร.1 พัน 4 รอ.  
4 5523002557 นาย กิตติ ทองเนื้อทิพย์ ชาย ม.ปลาย ร.1 พัน 4 รอ.  
5 5613002580 นาย วัชระ แก้วสีคราม ชาย ม.ปลาย ร.1 พัน 4 รอ.  
6 5523002593 นาย คมสันต์ กล้าวิกย์กิจ ชาย ม.ปลาย ร.1 พัน 4 รอ.  
7 5523002614 นาย วีรยุทธ ชื่นชอบ ชาย ม.ปลาย ร.1 พัน 4 รอ.  
8 5613002638 นาย วุฒิพงษ์ หรั่งฉายา ชาย ม.ปลาย ร.1 พัน 4 รอ.  
9 5523002669 นาย ธนิต แสนทวีสุข ชาย ม.ปลาย ร.1 พัน 4 รอ.  
10 5523002678 นาย อนิรุทธิ์ รอมาลี ชาย ม.ปลาย ร.1 พัน 4 รอ.  
11 5523002687 นาย พรชัย สะเทียนรัมย์ ชาย ม.ปลาย ร.1 พัน 4 รอ.  
12 5523002696 นาย เชิดศักดิ์ รักท้วม ชาย ม.ปลาย ร.1 พัน 4 รอ.  
13 5523002708 นาย ณัฐพล เอมกมล ชาย ม.ปลาย ร.1 พัน 4 รอ.  
14 5523002717 นาย ประภาวุฒิ ศิริภคมนตรี ชาย ม.ปลาย ร.1 พัน 4 รอ.  
15 5523002726 นาย พุทธิพงศ์ กระจ่างศรี ชาย ม.ปลาย ร.1 พัน 4 รอ.  
16 5523002735 นาย นพพล ร่องจิก ชาย ม.ปลาย ร.1 พัน 4 รอ.  
17 5523002744 นาย พงศกร ชะมาเพ็ชร ชาย ม.ปลาย ร.1 พัน 4 รอ.  
18 5523002753 นาย ไพรัช ขุมดินพิทักษ์ ชาย ม.ปลาย ร.1 พัน 4 รอ.  
19 5523002762 นาย ทรงพล เสนกระจาย ชาย ม.ปลาย ร.1 พัน 4 รอ.  
20 5523002771 นาย บัณฑิต อยู่สบาย ชาย ม.ปลาย ร.1 พัน 4 รอ.  
21 5523002780 นาย บัญชา ยอดยิ่ง ชาย ม.ปลาย ร.1 พัน 4 รอ.  
22 5523002799 นาย พิทวัส ผลากุล ชาย ม.ปลาย ร.1 พัน 4 รอ.  
23 5523002801 นาย พินิจ เติมทำรัมย์ ชาย ม.ปลาย ร.1 พัน 4 รอ.  
24 5523002810 นาย ธงไชยพัฒน์ เตชะตุรพิธ ชาย ม.ปลาย ร.1 พัน 4 รอ.  
25 5523002847 นาย ณัฐกิตต์ พันธุ์อร่าม ชาย ม.ปลาย ร.1 พัน 4 รอ.  
26 5523002865 นาย ชาติชาย คำมุงคุล ชาย ม.ปลาย ร.1 พัน 4 รอ.  
27 5523002829 นาย ปิติพล ศรีสุขใส ชาย ม.ปลาย ร.1 พัน 4 รอ.  
28 5523002856 นาย เฉลิมชัย โนนแก้ว ชาย ม.ปลาย ร.1 พัน 4 รอ.  
29 5523002874 นาย เกรียงไกร สินสุพรรณ ชาย ม.ปลาย ร.1 พัน 4 รอ.  
30 5523002883 นาย ฉันทวัฒน์ ทองประเสริฐ ชาย ม.ปลาย ร.1 พัน 4 รอ.  
31 5523002892 นาย จักรพันธ์ มาดี ชาย ม.ปลาย ร.1 พัน 4 รอ.  
32 5523002904 นาย สาธิต แดงนิ่ม ชาย ม.ปลาย ร.1 พัน 4 รอ.  
33 5523002913 นาย ลิขิต เปลี่ยนโพธิ์ ชาย ม.ปลาย ร.1 พัน 4 รอ.  
34 5523002922 นาย สมคิด ดัชถุยาวัตร ชาย ม.ปลาย ร.1 พัน 4 รอ.  
35 5523002931 นาย ศักดา เต็นรัมย์ ชาย ม.ปลาย ร.1 พัน 4 รอ.  
36 5523002940 นาย วันชัย บุญตะนัย ชาย ม.ปลาย ร.1 พัน 4 รอ.  
37 5523002959 นาย ยิ่งยง สร้อยทอง ชาย ม.ปลาย ร.1 พัน 4 รอ.  
38 5523002977 นาย วันชัย พรมมากุล ชาย ม.ปลาย ร.1 พัน 4 รอ.  
39 5523002986 นาย มานิตย์ ศรีจันทร์ ชาย ม.ปลาย ร.1 พัน 4 รอ.  
40 5523002995 นาย อนันต์ แสงมณี ชาย ม.ปลาย ร.1 พัน 4 รอ.  
41 5523003004 นาย สราวุธ ปลื้มสุข ชาย ม.ปลาย ร.1 พัน 4 รอ.  
42 5523003013 นาย สัมฤทธิ์ ชายพันธ์ ชาย ม.ปลาย ร.1 พัน 4 รอ.  
43 5523003077 นาย สายชล คำขุนทด ชาย ม.ปลาย ร.1 พัน 4 รอ.  
44 5523003022 นาย อรรถพล สดใส ชาย ม.ปลาย ร.1 พัน 4 รอ.  
45 5523003031 นาย สุรศักดิ์ วงศ์แพทย์ ชาย ม.ปลาย ร.1 พัน 4 รอ.  
46 5523003059 นาย สุทธิวัฒน์ โสวัตร ชาย ม.ปลาย ร.1 พัน 4 รอ.  
47 5523003068 นาย อำนาจ ทองสุทธิ ชาย ม.ปลาย ร.1 พัน 4 รอ.  
48 5523003086 นาย อานนท์ เล็งศรี ชาย ม.ปลาย ร.1 พัน 4 รอ.  
49 5523003095 นาย ไวยกรณ์ พุฒอ่อน ชาย ม.ปลาย ร.1 พัน 4 รอ.  
ที่ เลขประจำตัวนักเรียน คำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล เพศ ระดับชั้น อ.ประจำกลุ่ม ลงชื่อ
50 5523003107 นาย สุทิน หารพรม ชาย ม.ปลาย ร.1 พัน 4 รอ.  
51 5523003116 นาย สั้นติชาติ สุนทรกูล ชาย ม.ปลาย ร.1 พัน 4 รอ.  
52 5523003134 นาย อานนท์ บุตะพันธ์ ชาย ม.ปลาย ร.1 พัน 4 รอ.  
53 5523003143 นาย อรรถพล ประจญกล้า ชาย ม.ปลาย ร.1 พัน 4 รอ.  
54 5523003152 นาย ยงยุทธ สุริวงศ์ ชาย ม.ปลาย ร.1 พัน 4 รอ.  
55 5523004784 นาย กฤษณา วงศ์โสภา ชาย ม.ปลาย ร.1 พัน 4 รอ.  
56 5523004793 นาย เอกชัย โลนะลุ ชาย ม.ปลาย ร.1 พัน 4 รอ.  
57 5523004869 นาย ทศพล กันสิงห์ ชาย ม.ปลาย ร.1 พัน 4 รอ.  
58 5523004878 นาย ชัยพิพัฒน์ สิงห์รัมย์ ชาย ม.ปลาย ร.1 พัน 4 รอ.  
59 5523004887 นาย วนพงษ์ ภาคแก้ว ชาย ม.ปลาย ร.1 พัน 4 รอ.  
60 5523004908 นาย อดิศักดิ์ จังบัณฑิต ชาย ม.ปลาย ร.1 พัน 4 รอ.  
61 5523004832 นาย นฤเบศ แก้วเจ็ดคำ ชาย ม.ปลาย ร.1 พัน 4 รอ.  
62 5523004841 นาย นิคม เดิมทำรัมย์ ชาย ม.ปลาย ร.1 พัน 4 รอ.  
63 5523004853 นาย ก้องภพ ปัดชัยโย ชาย ม.ปลาย ร.1 พัน 4 รอ.  
64 5523004896 นาย สมพงษ์ จ่าโพธิ์ ชาย ม.ปลาย ร.1 พัน 4 รอ.  
65 5523004917 นาย สำราญ บัวสมศรี ชาย ม.ปลาย ร.1 พัน 4 รอ.  

 

      รายชื่อนักศึกษา กศน. ระดับ ม.ปลาย    
    กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ (ร.1  รอ.)    
  สอบวัดผลระดับชาติ N-NET วันที่ 23  กุมภาพันธ์ 2557  โรงเรียนวัดไผ่ตัน ระหว่างเวลา08.00 - 16.00 น.
ที่ รหัสนักศึกษา คำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล เพศ ระดับชั้น อ.ประจำกลุ่ม ลงชื่อ
1 5523000919 นาย นเรนทร์ฤทธิ์ ธรรมสิทธิ์ ชาย ม.ปลาย ร.1 รอ.  
2 5523000928 นาย ฐิตินันทร์ เวียงสมุทร ชาย ม.ปลาย ร.1 รอ.  
3 5523000946 นาย พรเทพ ธรรมยอย ชาย ม.ปลาย ร.1 รอ.  
4 5523000955 นาย วิชาญ ศรีสมบูรณ์ ชาย ม.ปลาย ร.1 รอ.  
5 5523000964 นาย สุทธิวัฒน์ หาญประเทศ ชาย ม.ปลาย ร.1 รอ.  
6 5523000973 นาย อนุรักษ์ ลอยลม ชาย ม.ปลาย ร.1 รอ.  
7 5523000982 นาย นพันษกรณ์ สังข์ประเสริฐ ชาย ม.ปลาย ร.1 รอ.  
8 5523000991 นาย วสันต์ แก่นพรม ชาย ม.ปลาย ร.1 รอ.  
9 5523001000 นาย ปรีชา เขียวสนั่น ชาย ม.ปลาย ร.1 รอ.  
10 5523001149 นาย ทวีศักดิ์ แตงมณี ชาย ม.ปลาย ร.1 รอ.  
11 5523001158 นาย พนัชกร นุชิตประสิทธิชัย ชาย ม.ปลาย ร.1 รอ.  
12 5523001167 นาย สัญญา ช้างน้อย ชาย ม.ปลาย ร.1 รอ.  
13 5523001176 นาย จักรพันธ์ นวลสุธา ชาย ม.ปลาย ร.1 รอ.  
14 5523001185 นาย ธนภาค สายพงษ์ ชาย ม.ปลาย ร.1 รอ.  
15 5523001224 นาย สถาพร รัตนชีวัฒน์ ชาย ม.ปลาย ร.1 รอ.  
16 5523001233 นาย ศุภชัย สะอาดรัมย์ ชาย ม.ปลาย ร.1 รอ.  
17 5523001242 นาย สนธิวัฒน์ ชื่นใจดี ชาย ม.ปลาย ร.1 รอ.  
18 5523001251 นาย สรายุทธ สีคร้าม ชาย ม.ปลาย ร.1 รอ.  
19 5523001411 นาย พีรพงษ์ สุวรรณศรี ชาย ม.ปลาย ร.1 รอ.  
20 5523001420 นาย สมศักดิ์ บุญนามน ชาย ม.ปลาย ร.1 รอ.  
21 5523001439 นาย ชลิต สาระโวหาร ชาย ม.ปลาย ร.1 รอ.  
22 5523001466 นาย สายยนต์ เลยไฑสง ชาย ม.ปลาย ร.1 รอ.  
23 5523001475 นาย อิทธิพล ไชยนามล ชาย ม.ปลาย ร.1 รอ.  
24 5523001457 นาย พันธ์ทนน จันทรสวาท ชาย ม.ปลาย ร.1 รอ.  
25 5523002025 นาย อัครพงษ์ ชัยแก้ว ชาย ม.ปลาย ร.1 รอ.  

 

เลขประจำตัวประชาชน เลขประจำตัวนักเรียน คำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล เพศ ระดับชั้น ครูประจำกลุ่ม ลงชื่อ
1620500213472 5413000320 นาย กิตติชัย ปาลัว ชาย ม.ปลาย อ.สุชีรา  
3860400344723 5423000185 นาย สมชาย พูวอน ชาย ม.ปลาย อ.ทศพล  
1101402022376 5513000051 นาย พรพิพัฒน์ ทองสุข ชาย ม.ปลาย อ.สุชีรา  
1311000124628 5513000163 นางสาว อนุธิดา สวัสดี หญิง ม.ปลาย อ.ยุทธพล  
3669900118145 5513000220 นางสาว ศุภลักษณ์ บัวบุตร หญิง ม.ปลาย อ.กนกกาญจน์  
1349900814172 5513000239 นางสาว ชลุตา จันลา หญิง ม.ปลาย อ.กนกกาญจน์  
3411300931397 5513000305 นางสาว กฤษณา ชำนิ หญิง ม.ปลาย อ.กนกกาญจน์  
1260400071262 5513000387 นางสาว วนิดา นาคอุดม หญิง ม.ปลาย อ.ยุทธพล  
3100500508015 5513000499 นาย บรรเจิด ขำประสาท ชาย ม.ปลาย อ.ยุทธพล  
1340500166027 5513000501 นาย อภิเชษฐ ยุวะบุตร ชาย ม.ปลาย อ.ยุทธพล  
3260100354834 5513000538 นาย ปฤษฎางค์ เหลือจ้อย ชาย ม.ปลาย อ.ยุทธพล  
3102002629289 5513000547 นาย ใหญ่ บุญธรรม ชาย ม.ปลาย อ.ยุทธพล  
3101401141599 5513000556 นาย วิฑูรย์ พฤกษานนท์ ชาย ม.ปลาย อ.ยุทธพล  
1102700064701 5513000565 นาย อาณัติ มะวา ชาย ม.ปลาย อ.ยุทธพล  
1340700313627 5513000574 นาย ชวลิต สายเนตร ชาย ม.ปลาย อ.ยุทธพล  
1103700203681 5513000604 นาย ปฐมพงศ์ ปณิธิกุล ชาย ม.ปลาย อ.ยุทธพล  
3461300272032 5513000659 นาย มนตรี สุธรรมา ชาย ม.ปลาย อ.ยุทธพล  
3101701158985 5513000695 นาย สุรชัย นามสบาย ชาย ม.ปลาย อ.ยุทธพล  
1101401575312 5513000716 นาย วีรวัฒน์ คล้ายบุญแย้ม ชาย ม.ปลาย อ.ยุทธพล  
1103700324364 5513000734 นาย เฉลิม ชมนาถ ชาย ม.ปลาย อ.ยุทธพล  
1103700550658 5513000743 นาย อนุสิทธิ์ สงกลาง ชาย ม.ปลาย อ.ยุทธพล  
1100500497467 5513000752 นาย อำพล เครือวงษา ชาย ม.ปลาย อ.ยุทธพล  
1101400107218 5513000819 นาย ธัญญา วรมิตร ชาย ม.ปลาย อ.สุชีรา  
1103700656987 5513000855 นาย รุ่งชัย ภวเวส ชาย ม.ปลาย อ.ยุทธพล  
1100200684652 5513000864 นาย วิรุณ เฉยดี ชาย ม.ปลาย อ.ยุทธพล  
1311000253011 5513000903 นาย ศรายุทธ ศรีประสิทธิ์ ชาย ม.ปลาย อ.สุชีรา  
1709800111036 5513000912 นาย บุญเลิศ จิตรขาวผ่อง ชาย ม.ปลาย อ.สุชีรา  
1729900092963 5513000985 นางสาว น้ำหวาน วงษ์พันธุ์ หญิง ม.ปลาย อ.ยุทธพล  
1100700692492 5513001003 นางสาว สุกัญญา สุริยนต์ หญิง ม.ปลาย อ.กนกกาญจน์  
3570300333781 5513001030 นาง เบญจวรรณ พิลาศรี หญิง ม.ปลาย อ.สุชีรา  
3101700836645 5513001085 นางสาว น้ำใจ บางเพลิง หญิง ม.ปลาย อ.สุชีรา  
1103701340819 5513001142 นาย ชาครีย์ ชาวเรือ ชาย ม.ปลาย อ.กนกกาญจน์  
3450400137021 5513001160 นางสาว พรรัตน์ สุวรรณรัตน์ หญิง ม.ปลาย อ.ยุทธพล  
3100200010615 5513001245 นางสาว ธนันณัฐ์ บริรมศุทธวัฒน์ หญิง ม.ปลาย อ.ยุทธพล  
1659900594277 5513001263 นางสาว จิราพร จุลบุตร หญิง ม.ปลาย อ.ยุทธพล  
3310800212748 5513001302 นาง ศุภิสรา หนองนา หญิง ม.ปลาย อ.ยุทธพล  
1409600110896 5513001357 นาย สันติ ซาเฮียง ชาย ม.ปลาย อ.สุชีรา  
3101600403399 5513001384 นาย สุดจิต สมบูรณ์ศิลป์ ชาย ม.ปลาย อ.ยุทธพล  
3460900205815 5513001414 นางสาว เมตตา วงศ์สุโท หญิง ม.ปลาย อ.ยุทธพล  
3720900344162 5513001450 นาย บรรทัด แอบเพชร ชาย ม.ปลาย อ.ยุทธพล  
1103701704641 5513001526 นางสาว ทักษพร แอบเพชร หญิง ม.ปลาย อ.ยุทธพล  
1103700169474 5513001553 นางสาว สุพัตรา หนองเรือง หญิง ม.ปลาย อ.สุชีรา  
3210100343506 5513001562 นาย กิติพัฒน์ สุวรรณวิจิตร ชาย ม.ปลาย อ.ยุทธพล  
1103700340955 5513001601 นางสาว วิมล เทียงวงษ์ หญิง ม.ปลาย อ.สุชีรา  
4100600007946 5513001610 นางสาว ประภาพัชร์ บัวผลิ หญิง ม.ปลาย อ.สุชีรา  
3120100310455 5513001629 นาย วรพล ทรัพยัย ชาย ม.ปลาย อ.ยุทธพล  
1340700284686 5513001638 นาย ผล มณีวรรณ ชาย ม.ปลาย อ.ยุทธพล  
1103100430074 5523000366 นางสาว มณีรัตน์ ทองใบ หญิง ม.ปลาย อ.ยุทธพล  
1229900680061 5523000450 นางสาว เสาวนีย์ เรืองไพศาล หญิง ม.ปลาย อ.ยุทธพล  
1102400059184 5523004177 นาย อธิวัฒน์ เทียนสว่าง ชาย ม.ปลาย อ.ยุทธพล  
1749900404078 5613002704 นาย นรวิชญ์ ปานทอง ชาย ม.ปลาย อ.ยุทธพล  
2671000018289 5623000930 นางสาว นพรัตน์ สินมณี หญิง ม.ปลาย อ.ยุทธพล  

 Copyright © 2012 All Rights Reserved.
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตพญาไท (กศน.เขตพญาไท)
เลขที่ 17/95 ซอยประดิพัทธ์ 1 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2279-0757 โทรสาร 0-2279-0758
e-mail : phayathai@bkk1.nfe.go.th