ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ปรึกษาผู้อำนวยการ
dot
ปรึกษา-พูดคุยกับผู้อำนวยการ กศน.เขตพญาไท
dot
นางสาวจำนรรจา ขอบชิต
dot
dot
สมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
ล็อคอินตอนนี้
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 1 คน
dot
bullet VDO กิจกรรม กศน.เขตพญาไท
bulletปฏิทินการดำเนินงาน
dot
แนะนำองค์กร
dot
bulletวิสัยทัศน์
bulletนโยบาย/ภารกิจ
bulletทำเนียบบุคลากร
bulletประวัติความเป็นมา
dot
คู่มือนักศึกษา
dot
bulletการเทียบโอนผลการเรียน
bulletคู่มือการศึกษาขั้นพื้นฐาน2551
bulletการประเมินเทียบระดับการศึกษา
bulletหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
dot
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
dot
bulletวิธีเรียนแบบเรียนในชั้นเรียน
bulletวิธีเรียนแบบทางไกล
dot
การวัดผลเข้ามหาวิทยาลัย
dot
bulletO-NET
bulletGAT/PAT
bulletN-NET
bulletN-NET จบ ม.6 ใน 8 เดือน
dot
ปฏิทินตารางสอบ
dot
bulletตารางสอบภาคเรียนที่ 1/2558
bulletตารางสอบ 1/2558 (ทหาร)
bulletตารางสอบภาคเรียนที่ 2/2557
bulletตารางสอบ N-NET
bulletตารางการประเมินเทียบระดับ
bulletประกาศชื่อ มส. 1/2558
bulletตารางสอบ ม.ปลาย นักศึกษาเทียบโอน/วิชาต่าง
dot
ครูต้องรู้
dot
bulletกฎกระทรวง
bulletรวม.พระราชบัญญัติ
bulletรวมพระราชกฤษฎีกา
bulletจรรยาบรรณวิชาชีพครู
dot
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
dot
bulletศรช.วัดมะกอกกลางสวน
bulletศรช.แฟลตตำรวจลือชา
bulletห้องสมุดชุมชน
bulletวิทยาลัยอาชีวศึกษา ดุสิตพณิชยการ
bullet ศรช.กองดุริยางค์ทหารบก
bulletศรช.ราชวัลลภ ร.๑ รอ
bulletศรช.ราชวัลลภ ร.๑ พัน๑ รอ.
bulletศรช.ราชวัลลภ ร.๑ พัน๔ รอ.
bulletศรช.พล ม.๒ รอ.
bulletสรุปการลงทะเบียนเรียน ศรช.ราชวัลลภ
bulletศรช.สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
dot
เครือข่ายการศึกษา
dot
bulletสนง.ปลัดกระทรวง
bulletสนง.กศน.
bulletสนง.เลขาธิการสภาการศึกษา
bulletสนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
bulletศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา รังสิต
bulletสนง.กศน.กทม.
bulletการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
bulletสำนักงาน สกสค.
bulletสำนักทดสอบทางการศึกษา
bulletสสค.
bulletสำนักงานเขตพญาไท
bulletกรมบัญชีกลาง
bulletคุรุสภา สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
dot
ผลิตถัณฑ์จากเขตพญาไท
dot
bulletของดีเขตพญาไท
bulletห้องสมุดบ้านอารีย์
bulletเที่ยว กิน ช้อป ที่เขตพญาไท
dot
ผลงานนักศึกษา กศน.เขตพญาไท
dot
bulletลูกประคบสมุนไพร
bulletสิ่งประดิษฐ์จากสิ่งของเหลือใช้(ไม้แขวนเสื้อ)
bulletศึกษาดูงานวิทยาศาสตร์ กับ Niky
bulletสอบปลายภาคเรียน 2/54
bulletแนะนำพระราชวังพญาไท
dot
โครงงานนักศึกษา
dot
dot
หนังสือเรียน
dot
bulletหนังสือเรียน กศน.หลักสูตร 51
bulletหนังสือเรียน ม.6 ใน 8 เดือน
bulletประถม
bulletม.ต้น
bulletม.ปลาย
dot
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
dot
bulletน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
bulletข้อนิเทศเกี่ยวกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงของ กศน.
bulletพระราชดำรัสเกี่ยวกับการศึกษา
bulletโครงการพัฒนาผู้เรียนด้านเศรษฐกิจพอเพียง
bulletรายชื่อนักศึกษาที่จบ ภาคเรียน 2/55
dot
งานประกันคุณภาพ
dot
bulletคู่มือประกันคุณภาพการศึกษา
bulletคู่มือพัสดุ
bulletข่าวสาร
dot
ติดต่อเรา

dot
E-Mail ติดต่อของนักศึกษา
bulletวาระการประชุม 2557

Code Calendar by zalim-code.com


ม.ปลาย

หนังสือ ม. ปลาย 1/2555

 

ทักษะการเรียนรู้ ทร 31001

ภาษาไทย พท 31001

วิทยาศาสตร์ พว 31001

ศิลปศึกษา ทช 31003

เศรษฐกิจพอเพียง ทช 31001

 ช่องทางการขยายอาชีพ อช 31001

 โครงงานเพื่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ทร 02006

 

 

หนังสือ ม.ปลาย 2/55

วิชาบังคับ

คณิตศาสตร ม.ปลาย พค 31001

สุขศึกษาพลศึกษา ทช31002

สังคมศึกษา สค31001

ทักษะการขยายอาชีพ อช31002

 วิชาเลือก

ทช 33013 วิชา การคุ้มครองผู้บริโภค      (ยังไม่มีหนังสือดาวน์โหลด)
  
สค 02015 วิชา อาเซียนศึกษา

สค33042 วิชากรุงเทพศึกษา       (ยังไม่มีหนังสือดาวน์โหลด)

 

อช32001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ,2      (ยังไม่มีหนังสือดาวน์โหลด)

 

หนังสือ ม. ปลาย 1/2556

วิชาบังคับ

ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม พต 31001

พัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง อช31003

ศาสนาและหน้าที่พลเมือง สค31002

การพัฒนาตนเอง ชุมขน สังคม สค31003

วิชาเลือก

ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ พต32005

รักษ์ท้องถิ่น พว 32018

หลักเกษตรอินทรีย์ อช02007

การขายการตลาด อช02018

การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ อช32001

 

หนังสือ ม. ปลาย 1/2556 (ทางไกล)

วิชาบังคับ

คณิตศาสตร์ ม.ปลาย พค 31001

ทักษะการเรียนรู้ ทร31001

วิทยาศาสตร์ พว 31001

 วิชาเลือก

อาเซี่ยนศึกษา สค 02015

ทช 33013 วิชา การคุ้มครองผู้บริโภค  (ยังไม่มีหนังสือดาวน์โหลด)

พค 33024 ลำดับอนุกรม และความน่าจะเป็น  (ยังไม่มีหนังสือดาวน์โหลด)

 

 

 Copyright © 2012 All Rights Reserved.