dot
dot
dot
ปรึกษา-พูดคุยกับผู้อำนวยการ กศน.เขตพญาไท
dot
dot
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 2 คน
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot
E-Mail ติดต่อของนักศึกษา

Code Calendar by zalim-code.com


ม.ปลาย

หนังสือ ม. ปลาย 1/2555

 

ทักษะการเรียนรู้ ทร 31001

ภาษาไทย พท 31001

วิทยาศาสตร์ พว 31001

ศิลปศึกษา ทช 31003

เศรษฐกิจพอเพียง ทช 31001

 ช่องทางการขยายอาชีพ อช 31001

 โครงงานเพื่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ทร 02006

 

 

หนังสือ ม.ปลาย 2/55

วิชาบังคับ

คณิตศาสตร ม.ปลาย พค 31001

สุขศึกษาพลศึกษา ทช31002

สังคมศึกษา สค31001

ทักษะการขยายอาชีพ อช31002

 วิชาเลือก

ทช 33013 วิชา การคุ้มครองผู้บริโภค      (ยังไม่มีหนังสือดาวน์โหลด)
  
สค 02015 วิชา อาเซียนศึกษา

สค33042 วิชากรุงเทพศึกษา       (ยังไม่มีหนังสือดาวน์โหลด)

 

อช32001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ,2      (ยังไม่มีหนังสือดาวน์โหลด)

 

หนังสือ ม. ปลาย 1/2556

วิชาบังคับ

ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม พต 31001

พัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง อช31003

ศาสนาและหน้าที่พลเมือง สค31002

การพัฒนาตนเอง ชุมขน สังคม สค31003

วิชาเลือก

ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ พต32005

รักษ์ท้องถิ่น พว 32018

หลักเกษตรอินทรีย์ อช02007

การขายการตลาด อช02018

การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ อช32001

 

หนังสือ ม. ปลาย 1/2556 (ทางไกล)

วิชาบังคับ

คณิตศาสตร์ ม.ปลาย พค 31001

ทักษะการเรียนรู้ ทร31001

วิทยาศาสตร์ พว 31001

 วิชาเลือก

อาเซี่ยนศึกษา สค 02015

ทช 33013 วิชา การคุ้มครองผู้บริโภค  (ยังไม่มีหนังสือดาวน์โหลด)

พค 33024 ลำดับอนุกรม และความน่าจะเป็น  (ยังไม่มีหนังสือดาวน์โหลด)

 

 

 Copyright © 2012 All Rights Reserved.
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตพญาไท (กศน.เขตพญาไท)
เลขที่ 17/95 ซอยประดิพัทธ์ 1 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2279-0757 โทรสาร 0-2279-0758
e-mail : phayathai@bkk1.nfe.go.th