dot
dot
dot
ปรึกษา-พูดคุยกับผู้อำนวยการ กศน.เขตพญาไท
dot
dot
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 6 คน
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot
E-Mail ติดต่อของนักศึกษา

Code Calendar by zalim-code.com


ประชุมเพื่อดำเนินการเลือกตั้งหรือสรรหาคณะกรรมการองค์กรนักศึกษา


 

               วันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน 2555 นางสาวจำนรรจา ขอบชิด ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตพญาไท ได้ประชุมนักศึกษาทุกห้อง ทุกระดับชั้น พร้อมด้วยครู ศรช. และครูประจำกลุ่มทุกท่านเข้าร่วมประชุมเพื่อดำเนินการเลือกตั้งหรือสรรหาคณะกรรมการองค์กรนักศึกษา (ตามคู่มือการดำเนินงานองค์กรนักศึกษา กศน.)  ณ ศรช.แฟลตตำรวจลือชา อาคาร 11 ครับ
ภาพข่าวกิจกรรม

วันที่ 8-9 มีนาคม 2557 นักศึกษาสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
วันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2557 นักศึกษาร่วมกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ณ ค่ายดำรงค์แคมป์ปิ้ง ต.จันทึก อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
กลุ่มแม่บ้านชุมชนสนามเป้าฝึกทักษะอาชีพหลักสูตรการทำโดนัทเค้กตามโครงการสร้างอาชีพสร้างรายได้กับ กศน.เขตพญาไท
ศูนย์การเรียนชุมชนวัดมะกอกกลางสวน กศน.เขตพญาไท นำเสนอโครงงานพัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ร.๑ พัน.๔ รอ. นำนักศึกษา กศน. ลอกผักตบชวา บริเวณชุมชนราชวัลลภ 1 2 3 เป็นพื้นที่ติดกับ พล.ม.2 รอ. ซึ่งเป็นดำเนินการตั้งแต่เดือน ธ.ค. จนถึงปัจจุบันยังเสร็จเลย
กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม ณ บ้านอารีย์ หัวข้อส่งเสริมการเรียนรู้พุทธศาสนา คุณค่าวัฒนธรรมไทย / การใช้ชีวิตด้วยสติ โดยพระอาจารย์เก่งกาจ สวโร/พระอาจารย์สฤษฎี สิริจันโท และพระอาจารย์ธวัชชัย
กศน.เขตพญาไท จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาทหารกองประจำการ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ หน่วย ม.พัน๑ รอ. กองพันทหารม้าที่ ๑ รักษาพระองค์ฯ สนามเป้า
ปฐมนิเทศนักศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2 ปีกาศศึกษาที่ 2556 ณ กองดุริยางค์ทหารบก
กศน.เขตพญาไท ร่วมถวายเทียนพรรษา ณ วัดมะกอกกลางสวนและวัดไผ่ตัน เพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
นางสาวจำนรรจา ขอบชิต ผอ.กศน.เขตพญาไท ร่วมประชุมเวทีสร้างความเข้าใจแผนพัฒนาสังคมเศรษฐกิจ สุขภาพ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม กับผู้นำชุมชนในเขตพญาไท ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพญาไท
การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ ระดับผู้นำขั้นความรู้ชั้นสูง(A.T.C.) ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ-ยุวกาชาด
กศน.เขตพญาไท จัดกิจกรรมโครงการขุมทรัพย์รักการอ่านให้กับเด็กๆในชุมชนมะกอกกลางสวน โดยนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กศน.เขตพญาไท จัดกิจกรรมโครงการสอนแต่งหน้าเพื่อพัฒนาบุคลิคภาพ โดยนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ แก่กลุ่มแม่บ้านทหารชุมชนทหารเป้า (กอลพันทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์) วันที่ 3 เมษายน 2556 โดย สส.ธนา ชีรวินิจ เป็นให้ให้เกียรติเป็นประธาน
กศน.จับมือ กกต.ลงนามความร่วมมือส่งเสริมประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง เดินรณรงค์เชิญชวนประชาชนออกไปใช้สิทธฺเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม. 3 มี.ค.
กศน.ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี ๒๕๕๖
โครงการพัฒนาอาชีพสร้างรายได้เพื่อความยั่งยืน ชุมชนเขตพญาไท
เขตพญาไทร่ามเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทำบุญเลี้ยงพระ รดน้ำผู้ใหญ่ ที่ชุมชนมะกอกกลางสวน และจัดสอนวิชาชีพที่ชุมชนมะกอกกลางสวน วิชาลูกโป่งแฟนซี, ก๋วยเตี๋ยวลุยสวน
กศน.เขตพญาไท ได้จัดโครงการเรียนคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Photoshop แก่เด็กๆในชุมชนราชวัลลพ
กศน.เขตพญาไทร่วมกัย กศน.เขตดินแดง จัดกิจกรรมศึกษาดูงานโครงการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพเพื่อมีงานทำ ภายใต้โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ณ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 29-31 ตุลาคม 2555
กศน.พญาไท จัดโครงการวันวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ของนักศึกษา กศน.พญาไท ณ ห้องประชุม กองดุริยางค์ทหารบก ถนนวิภาวดี กทม.
กศน.เขตพญาไท ร่วมกับชุมชนวัดมะกอกกลางสวนและชุมชนสุขสวัสดิ์ ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555
กศน.พญาไทร่วมงานเทิดพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน โดยนำเอาอาชีพการทำผ้าบาติกและการทำผ้ามัดย้อมไปเปิดสอนแก่ผู้ที่สนใจ
กศน.พญาไท จัดและส่งเสริมการรักการอ่านแก่เด็กๆในชุมชนเขตพญาไทโดยนิสิตคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้เรียนโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กศน.เขตพญาไท ไปดูงานที่ จ.สมุทรสงคราม
ร้อยโทยุทธพล ไตรเวทย์ นำนักศึกษา กศน.เขตพญาไทร่วมกิจกรร​ม วิ่งเฉลิมพ​ระเกียรติ 80 พรรษา 80 ชั่วโมง
กศน.พญาไท ร่วมถวายเทียนพรรษา วัดพระศรีอารย์
กศน.เขตพญาไท จัดถวายเทียนพรรษา วัดไผ่ตัน เขตพญาไท กทม.
กศน.เขตพญาไท จัดโครงการธรรมะร้อยดวงใจเข้าค่ายพุธบุตร ณ วัดพระศรีอารย์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี วันที่ 28-29 ก.ค. 2555
สส.ธนา ชีรวินิจ ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กศน.เขตพญาไท
กศน.เขตพญาไท เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
กศน.เขตพญาไทได้จัดเลื่อกตั้งองค์กรนักศึกษา
กศน.เขตพญาไทจัดโครงการพัฒนาผู้เรียนด้านเศรษฐกิจพอเพียง
ผอ.กศน.เขตพญาไท ร่วมสัมมนา"ความพร้อมผู้นำสตรีสู่เวทีอาเซียน"
ร่วมเลี้ยงส่งนักศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สร้างอาชีพ เสริมรายได้
มีอาชีพ มีรายได้พับริบบิ้นเหรียญโปรยทาน กับ กลุ่มแม่บ้านกองดุรืยางค์ทหารบก
มีอาชีพ มีรายได้ทำดอกไม่จันทน์ กับ กลุ่มแม่บ้านกองดุรืยางค์ทหารบก
มีอาชีพ มีรายได้ กับ กลุ่มแม่บ้านกองดุรืยางค์ทหารบก
มีงานทำ มีรายได้ การทำสาคูไส้ไก่
น.ส.จำนรรจา ขอบชิต ผ.อ.กศน.เขตพญาไท ได้เข้าการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ ระดับผู้นำขั้นความรู้ชั้นสูง(A.T.C.) ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ-ยุวกาชาด และกิจกรรมเยาวชน "กฐินกุยยกานนท์" อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
น.ส.จำนรรจา ขอบชิต ผ.อ.กศน.เขตพญาไท ได้เข้าการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ ระดับผู้นำขั้นความรู้ชั้นสูง(A.T.C.) ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ-ยุวกาชาด และกิจกรรมเยาวชน "กฐินกุยยกานนท์" อ.เมือง จ.สมุทรปราการ article
แนะนำ ศรช.กองดุริยางค์ทหารบก
ไปศึกษาดูงานที่ กศน.ราชเทวี
ปัจฉิมนิเทศ
โครงงานนักศึกษา
โครงการสร้างเสริมคุณธรรม นำความรู้ ต้านภัยยาเสพติดแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล
รหัสป้องกันสแปม *CAPTCHA Image

Copyright © 2012 All Rights Reserved.
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตพญาไท (กศน.เขตพญาไท)
เลขที่ 17/95 ซอยประดิพัทธ์ 1 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2279-0757 โทรสาร 0-2279-0758
e-mail : phayathai@bkk1.nfe.go.th