ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
อีเมล:
รหัสผ่าน:
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน    bullet สมัครสมาชิก
dot
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 6 คน
dot
bulletการประกันคุณภาพ
dot
dot
https://logbook-teacher.otepc.go.th/


พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2561 article

 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตพญาไท

เข้าร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2561

ณ สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 

เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย

และเพื่อถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ

รูปเพิ่มเติม คลิกที่นี่
กิจกรรมกศน.พญาไท

กศน.เขตพญาไทเข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
กิจกรรมปฐมนิเทศสถานศึกษา
โครงการ Mini English Camp รุ่นที่2 article
โครงการสร้างจิดสำนึกความเป็นพลเมืองดีตามวิถึประชาธิปไตย article
โครงการศึกษาเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา article
โครงการประชารัฐร่วมใจ เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ article
เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด article
โครงการไอทีเพื่อการเรียนรู้สู่การคิดเป็น
ประชุมกรรมการสถานศึกษา article
กิจกรรม เสริมสร้างคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ หลักสูตร ภาษาจีน เพลินเพลงรู้ภาษา
สอนการใช้งานสมาร์ทโฟนระบบ Android และ IOS
9600 ความดี
มหกรรม"รักการอ่าน"เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กศน.ฟัง คิด อ่าน เขียน เพียรศึกษา
ประกาศผลสอบปลายนักศึกษาพลเรือนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
โครงการสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองที่ดีในระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่ 1
โครงการเพิ่มประสิทธิบริหารจัดการขยะมูลฝอย
โครงการอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 article
นักศึกษาได้รับการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชนที่นำชื้อเสียงมาสู่ประเทศ ประจำปี 2561 article
ปฐมนิเทศสักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2560 article
จัดโครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ณ สโมสร ร.1 พัน.1 รอ. วันที่ 6 สิงหาคม 2560 article
งานกีฬาสี ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขต พญาไท วันที่ 31 มการาคม 2559 ณ สนามกีฬา กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ article
กศน.พญาไท ร่วมกับชุมชนมะกอกกลางสวน และ ชุมชนแฟลตตำรวจลือชา จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2559 article
กศน.เขตพญาไท จัดงานทำบุญสำนักงานใหม่ article
กศน.เขตพญาร่วมกับวิทยาลัยดุสิตพาณิชยการจัดการศึกษาเพื่อเรียนรู้ของหลักปรัชญญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยการเรียนรู้หลักปรัชญญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยกระบวนการทำบัญชีครัวเรือน article
หลักสูตรอาชีพระยะสั้น "1 คน 1 อาชีพ" article
โครงการวันวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ห้องประชุมกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 1 รักษาพระองค์ article
โครงการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ พัฒนาชุมชน กลุ่มแม่บ้านสนามเป้า ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน พล.ม.2 รอ. article
มีงานทำ มีรายได้ การทำสาคูไส้ไก่
โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา ถวายผ้าอาบน้ำฝน ณ วัดไผ่ตัน กศน.เขตพญาไท
กศน.เขตพญาไท จัดการเรียนการสอนหลักสูตรคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ณ วิทยาลัยอาชีวดุสิตพณิชยการ
พิธีอำลาธงชัยเฉลิมพลก่อนกลับภูมิลำเนา และมอบวุฒิบัตรให้กับผู้ที่สำเร็จการศึกษา (ทหารกองประจำการ) ที่จบการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ณ กรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์ฯ
กศน.เขตพญาไท นำนักศึกษาแข่งขัน ภาษาอังกฤษออนไลน์ ระดับ ม.ปลาย มีทีมเข้าแข่งขัน 3 ทีม จาก กศน.เขตบางกอกน้อย 2 ทีม ผลการแข่งขัน กศน.เขตพญาไท "ชนะเลิศอันดับ1" เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันในระดับต่อไป
กศน.เขตพญาไท ได้นำนักศึกษาเข้าร่วมการประกวดค่านิยมหลัก 12 ประการของคนไทย (ระดับจังหวัด) ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน
โครงการวันวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ห้องประชุม กองพันทหารราบที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์
โครงการปัจฉิมนิเทศ ณ ห้องประชุม กองพันทหารราบที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์
กศน.เขตพญาไท ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2557
โครงการอบรมอาสายุวกาชาดรุ่นใหม่...ใส่ใจค่านิยม
3 ธ.ค. 57 นางสาวจำนรรจา ขอบชิต ผอ.กศน.เขตพญาไท ร่วมประชุมชี้แจงการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) สำหรับกลุ่มเป้าหมายทหารกองประจำการ ภาคเรียนที่ 2/2557 ณ สโมสรทหารบก (วิภาวดี) โดยมี พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยยงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิกา
การปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ณ กราทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์ฯ สโมสร ร.๑ พัน.๑ รอ วันที่ ๒๗ พ.ย. ๒๕๕๗
กศน.เขตพญาไท จัดปฐมนิเทศนักศึกษาทหารกองประจำการ พล. ม.2 รอ. ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
โครงการวันวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และปัจฉิมนิเทศนักศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
อบรมอาสายุวกาชาด
วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2557
โครงการฝึกอาชีพการทำผ้ามัดย้อม ให้กับทหารกองประจำการ ร.1 พัน4 รอ.
กศน.เขตพญาไท ปฐมนิเทศนักศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
โครงการขุมทรัพย์รักการอ่าน โดยนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาลัย ณ ชุมชนวัดมะกอกกลางสวน ระหว่างวันที่ 21 เม.ย. 57 ถึง 1 พ.ค. 57
วันที่ 8-9 มีนาคม 2557 นักศึกษาสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
วันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2557 นักศึกษาร่วมกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ณ ค่ายดำรงค์แคมป์ปิ้ง ต.จันทึก อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
กลุ่มแม่บ้านชุมชนสนามเป้าฝึกทักษะอาชีพหลักสูตรการทำโดนัทเค้กตามโครงการสร้างอาชีพสร้างรายได้กับ กศน.เขตพญาไท
ศูนย์การเรียนชุมชนวัดมะกอกกลางสวน กศน.เขตพญาไท นำเสนอโครงงานพัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ร.๑ พัน.๔ รอ. นำนักศึกษา กศน. ลอกผักตบชวา บริเวณชุมชนราชวัลลภ 1 2 3 เป็นพื้นที่ติดกับ พล.ม.2 รอ. ซึ่งเป็นดำเนินการตั้งแต่เดือน ธ.ค. จนถึงปัจจุบันยังเสร็จเลย
กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม ณ บ้านอารีย์ หัวข้อส่งเสริมการเรียนรู้พุทธศาสนา คุณค่าวัฒนธรรมไทย / การใช้ชีวิตด้วยสติ โดยพระอาจารย์เก่งกาจ สวโร/พระอาจารย์สฤษฎี สิริจันโท และพระอาจารย์ธวัชชัย
กศน.เขตพญาไท จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาทหารกองประจำการ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ หน่วย ม.พัน๑ รอ. กองพันทหารม้าที่ ๑ รักษาพระองค์ฯ สนามเป้า
ปฐมนิเทศนักศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2 ปีกาศศึกษาที่ 2556 ณ กองดุริยางค์ทหารบก
กศน.เขตพญาไท ร่วมถวายเทียนพรรษา ณ วัดมะกอกกลางสวนและวัดไผ่ตัน เพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
นางสาวจำนรรจา ขอบชิต ผอ.กศน.เขตพญาไท ร่วมประชุมเวทีสร้างความเข้าใจแผนพัฒนาสังคมเศรษฐกิจ สุขภาพ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม กับผู้นำชุมชนในเขตพญาไท ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพญาไท
การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ ระดับผู้นำขั้นความรู้ชั้นสูง(A.T.C.) ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ-ยุวกาชาด
กศน.เขตพญาไท จัดกิจกรรมโครงการขุมทรัพย์รักการอ่านให้กับเด็กๆในชุมชนมะกอกกลางสวน โดยนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กศน.เขตพญาไท จัดกิจกรรมโครงการสอนแต่งหน้าเพื่อพัฒนาบุคลิคภาพ โดยนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ แก่กลุ่มแม่บ้านทหารชุมชนทหารเป้า (กอลพันทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์) วันที่ 3 เมษายน 2556 โดย สส.ธนา ชีรวินิจ เป็นให้ให้เกียรติเป็นประธาน
กศน.จับมือ กกต.ลงนามความร่วมมือส่งเสริมประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง เดินรณรงค์เชิญชวนประชาชนออกไปใช้สิทธฺเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม. 3 มี.ค.
กศน.ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี ๒๕๕๖
โครงการพัฒนาอาชีพสร้างรายได้เพื่อความยั่งยืน ชุมชนเขตพญาไท
เขตพญาไทร่ามเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทำบุญเลี้ยงพระ รดน้ำผู้ใหญ่ ที่ชุมชนมะกอกกลางสวน และจัดสอนวิชาชีพที่ชุมชนมะกอกกลางสวน วิชาลูกโป่งแฟนซี, ก๋วยเตี๋ยวลุยสวน
กศน.เขตพญาไท ได้จัดโครงการเรียนคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Photoshop แก่เด็กๆในชุมชนราชวัลลพ
กศน.เขตพญาไทร่วมกัย กศน.เขตดินแดง จัดกิจกรรมศึกษาดูงานโครงการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพเพื่อมีงานทำ ภายใต้โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ณ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 29-31 ตุลาคม 2555
กศน.พญาไท จัดโครงการวันวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ของนักศึกษา กศน.พญาไท ณ ห้องประชุม กองดุริยางค์ทหารบก ถนนวิภาวดี กทม.
กศน.เขตพญาไท ร่วมกับชุมชนวัดมะกอกกลางสวนและชุมชนสุขสวัสดิ์ ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555
กศน.พญาไทร่วมงานเทิดพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน โดยนำเอาอาชีพการทำผ้าบาติกและการทำผ้ามัดย้อมไปเปิดสอนแก่ผู้ที่สนใจ
กศน.พญาไท จัดและส่งเสริมการรักการอ่านแก่เด็กๆในชุมชนเขตพญาไทโดยนิสิตคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้เรียนโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กศน.เขตพญาไท ไปดูงานที่ จ.สมุทรสงคราม
ร้อยโทยุทธพล ไตรเวทย์ นำนักศึกษา กศน.เขตพญาไทร่วมกิจกรร​ม วิ่งเฉลิมพ​ระเกียรติ 80 พรรษา 80 ชั่วโมง
กศน.พญาไท ร่วมถวายเทียนพรรษา วัดพระศรีอารย์
กศน.เขตพญาไท จัดถวายเทียนพรรษา วัดไผ่ตัน เขตพญาไท กทม.
กศน.เขตพญาไท จัดโครงการธรรมะร้อยดวงใจเข้าค่ายพุธบุตร ณ วัดพระศรีอารย์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี วันที่ 28-29 ก.ค. 2555
สส.ธนา ชีรวินิจ ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กศน.เขตพญาไท
กศน.เขตพญาไท เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
กศน.เขตพญาไทได้จัดเลื่อกตั้งองค์กรนักศึกษา
กศน.เขตพญาไทจัดโครงการพัฒนาผู้เรียนด้านเศรษฐกิจพอเพียง
ผอ.กศน.เขตพญาไท ร่วมสัมมนา"ความพร้อมผู้นำสตรีสู่เวทีอาเซียน"
ประชุมเพื่อดำเนินการเลือกตั้งหรือสรรหาคณะกรรมการองค์กรนักศึกษา
ร่วมเลี้ยงส่งนักศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สร้างอาชีพ เสริมรายได้
มีอาชีพ มีรายได้พับริบบิ้นเหรียญโปรยทาน กับ กลุ่มแม่บ้านกองดุรืยางค์ทหารบก
มีอาชีพ มีรายได้ทำดอกไม่จันทน์ กับ กลุ่มแม่บ้านกองดุรืยางค์ทหารบก
มีอาชีพ มีรายได้ กับ กลุ่มแม่บ้านกองดุรืยางค์ทหารบก
รวมกิจกรรมสถานศึกษา
ะำหะ
อบรมโครงการค่ายยุวกาชาด 21/พ.ค/60
พิธีเปิดงานศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง ประจำเขตพญาไท
ปฐมนิเทศนักศึกษาพลเรือนประจำปีการศึกษา 1/2559
งานพัฒนาบุคลากรด้านการใช้เทคนิคจัดการกระบวนการเรียนรู้
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนเขตพญาไท
งานประกวดเทพีสงกรานต์ ตลาดน้ำคลองผดุงกรุงเกษม
โครงการส่งเสริมการอ่านรักการเรียนรู้ (ราชวัลลภ 3)
โครงการส่งเสริมการอ่านรักการเรียนรู้
การจัดกิจกรรมส่งเสริม....หลักสูตรการรู้หนังสือไทย ให้กับกลุ่มครูอาสาสมัครจากสาธารณรัฐประชนจีน
หลักสูตรอาชีพเคลือบสีรถยนต์
พิธีเปิดหลักสูตรช่างพื้นฐานประจำปี 2559