ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
อีเมล:
รหัสผ่าน:
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน    bullet สมัครสมาชิก
dot
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 1 คน
dot
dot
dot
https://logbook-teacher.otepc.go.th/
ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ตารางสอบปลายภาคระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

 

โหลดที่นี่

 

 

 
ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ปฏิทินธรรมมูลนิธิบ้านอารีย์ประจำเดือนมีนาคม 2562
ประกาศรายชื่อนักศึกษาหมดสิทธิ์สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องกำหนดให้สถานศึกษาทุกระดับเป็นพื้นที่อาหารปลอดสารเคมีกำจัดศัตรูพืช article
ประกาศราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะงานจ้างพิมพ์หนังสือเรียน ภาคเรียนที่ 12562 article
ประกาศตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 article
ประกาศรายชื่อนักศึกษามีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบระดับชาติ N-net ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 article
ตารางสอบ N-NET ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562 article
เผยแพร่ปฏิทินธรรมมูลนิธิบ้านอารีย์ประจำเดือนมกราคม 2562 article
ประกาศราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะงานจ้างพิมพ์หนังสือเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561 icon article
เผยแพร่ปฏิทินธรรมมูลนิธิบ้านอารีย์ประจำเดือนธันวาคม 2561 article
เผยแพร่ปฏิทินการปฏิบัติงานฝ่ายทะเบียนวัดผลและประเมินผลประจำภาคเรียนที่ 1/2562 article
แผนที่ห้องประชุมสำหรับปฐมนิเทศนักศึกษาพลเรือน กศน.เขตพญาไท ภาคเรียนที่ 2/2561 article
เผยแพร่ปฏิทินธรรมมูลนิธิบ้านอารีย์ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 article
เผยแพร่ปฏิทินธรรมประจำเดือนตุลาคม 2561 ณ มูลนิธิบ้านอารีย์ article
ประกาศการรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 article
ประกาศผลสอบปลายเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 article
กศน.เขตพญาไทรับการนิเทศจากศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร article
ประชาสัมพันธ์แบบสำรวจพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ต
ปฏิทินการปฏิบัติงานฝ่ายทะเบียนวัดผลและประเมินผล
ตารางสอบ N-NET ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดสุนทรพจน์เพื่อการเปลี่ยนแปลงโลกครั้งที่ 5
ประชาสัมพันธ์มติการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคครั้งที่1และ2
ประชาสัมพันธ์คุณธรรมหลัก4ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา
ประกาศกศน.เขตพญาไท เรื่องราคากลางจัดซื้อหนังสือเรียน ภาคเรียนที่1/2561 article
ประชาสัมพันธ์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาชั้้นปริญญาตรี article
แผนที่ สถานที่พบกลุ่มโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 article
แบบติดตามผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน article
ปฏิทินธรรมมูลนิธิบ้านอารีย์ ประจำเดือน มิถุนายน 2561 article
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 article
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานหน้าครู ศรช./ครูผู้สอนคนพิการ article
ประกาศรับสมัคร ครูศูนย์การเรียนชุมชนและครูผู้สอนคนพิการ
ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 article
ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ไม่มีสิทธิ์ปลายภาคประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 article
ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ประกาศราคากลางจัดซื้อหนังสือเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560 (เพิ่มเติม) article
บริษัท ประกิต โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) รับสมัครงาน
ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ระดับประถมศึกษา
บริษัท เคที เรสทัวรองท์ จำกัด รับสมัครงาน
บริษัท เค แอนด์ โอ ซิสเต็มส์ แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด ประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน
บริษัท บลูเพย์ จำกัด ประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน article
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหนังสือเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560 article
ประกาศราคากลางจัดซื้อหนังสือเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560 article
ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค 2 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 11-14 พ.ย. 2560 ศึกษาเพิ่มเติมที่ http://www.ru.ac.th ระเบียบการสมัครเข้าเป็นนักศึกษาและแผนกำหนดการศึกษา ชั้นปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560 article
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาพลเรือน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 article
คำสั่งรับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
ร่วมโครงการใต้ร่มมหาวชิราบารมี ณ สโมสรคุรุสภา
สวัสดีปีใหม่ หน่วงงานภาคีเครือข่ายร่วมจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย article
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนการสอนประจำปีการศึกษาภาคเรียนที่ 2/2558 article
ประชุมกรรมการสถานศึกษา กศน.เขตพญาไท article
ประชุมเชิงปฏิบัติการระบบบริหารจัดการข้อมูล ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามธุรกิจในพระอุปถัมภ์ article
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ณ กองพลทหารม้าที่ ๒ รักษาพระองค์ article
โครงการปฐมนิเทศน์นักศึกษาทหารกองประจำการ ณ กองพลทหารม้าที่ ๒ รักษาพระองค์ article
โครงการปรับพื้นฐานผู้เรียน ณ กรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์ article
โครงการปฐมนิเทศน์นักศึกษาทหารกองประจำการ ณ กรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์ article
โครงการพัฒนาบุคลากร "การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของสถานศึกษา" กลุ่มโซนกรุงเทพฯ กลาง สำนักงาน กศน.กทม. วันที่ 8 - 9 ธันวาคม 2558 ณ อาคารเสมารักษ์ กระทรวงศึกษาธิการ
โครงการพัฒนาบุคลากรสถานศึกษา กลุ่มโซนกรุงเทพกลาง ด้านการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา วันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2558 ณ กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ฯ
การประชุม กศน.โซนกรุงเทพกลาง ณ ห้องประชุม พล. ม.2 รอ. สนามเป้า
โครงการพัฒนาบุคลากรสถานศึกษา ด้วยการอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียน กลุ่ม กศน.โซนกรุงเทพกลาง ระหว่างวันที่ 9-11 กันยายน 2558 ณ จังหวัดเพชรบุรี
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา กศน.เขตพญาไท ปีการศึกษา 1/2558 article
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) กศน.พญาไท ณ โรงเรียนวัดสังเวชวิศยาราม article
คณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้ารับเข็มกลัดพระราชทาน โครงการ Bike for mom ณ สำนักงานเขตพญาไท article
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติและการจุดเทียนชัยถวายพระพร ณ ลานหน้า กระทรวงศึกษาธิการ article
โครงการรักษาศิล 5 มีศิล มีสุข ปรองดอง มีสามัคคี มีสันติสุข ณ มูลนิธิบ้านอารีย์ article
พัฒนาบุคลากร โครงการจิตอาสาป้องกันโรคเอดส์ ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกกรมเยาวชน "กฐิน กุยกานนท์" article
กศน.พญาไท ร่วมกิจกรรม งานสืบสานตำนานไทยแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๘
กำหนดการปฐมนิเทศ
โครงการสร้างคน...ชุมชนเข้มแข็งให้กับกลุ่มแม่บ้านกรมดุริยางค์ทหารบกและกลุ่มเป้าหมายทหารกองประจำการ ณ กรมดุริยางค์ทการบก
ค่ายส่งเสริมเรียนรู้เพื่อผู้สูงวัย ใส่ใจสุขภาพ
กศน.เขตพญาไท รับการนิเทศการจัดการศึกษาในหน่วยทหาร โดยมี พ.ท.หญิงกำไลทิพย์ พิมพาภัย จาก สทพ./นทพ.กองทัพไทย และศึกษานิเทศก์ สำนักงานกศน.กทม. ร่วมนิเทศ ณ พล.ม.๒ รอ.
การประเมินพนักงานราชการ,ครู ศรช. และครูผู้สอนคนพิการ
วันที่ 19 มีนาคม 2558 กศน.เขตพญาไท ร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษากลุ่มโซนกรุงเทพกลาง ณ สโมสรกองพันทหารที่ 1 กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ฯ เขตพญาไท
กศน.เขตพญาไท ได้ดำเนินการจัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดกระบวนการเรียนรู้ การวิเคราะห์และการจัดทำแผนระดับจุลภาค (Micro Planning) ในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อส่งเสริมและพัฒนาครูและผู้ที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ความเข้าใจมีทักษะในการวิเคร
กศน.เขตพญาไทรับการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบรอบสาม สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
นางสาวจำนรรจา ขอบชิต ผอ.กศน.เขตพญาไท มอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จหลักสูตรโครงการพัฒนาอาชีพเพื่อสร้างรายได้ สำหรับคนพิการ วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
พิธีเปิดวิชาชีพโครงการพัฒนาอาชีพเพื่อสร้สงรายได้สำหรับคนพิการทางสายตา
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตพญาไท จัดประชุมกรรมการสถานศึกษา ครั้ง 2 ปีการศึกษา 2557
พิธีอำลาธงชัยเฉลิมพลก่อนกลับภูมิลำเนา และมอบวุฒิบัตรให้กับผู้ที่สำเร็จการศึกษา ณ กรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์ฯ
กศน.เขตพญาไทได้รับการประเมินสถานศึกษา