ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
อีเมล:
รหัสผ่าน:
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน    bullet สมัครสมาชิก
dot
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 3 คน
dot
dot
dot
https://logbook-teacher.otepc.go.th/
ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ระดับประถมศึกษา

ตารางสอบปลายภาคระดับประถมศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 

 

โหลดที่นี่

 

 

 
ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ปฏิทินธรรมมูลนิธิบ้านอารีย์ประจำเดือนมีนาคม 2562
ประกาศรายชื่อนักศึกษาหมดสิทธิ์สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องกำหนดให้สถานศึกษาทุกระดับเป็นพื้นที่อาหารปลอดสารเคมีกำจัดศัตรูพืช article
ประกาศราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะงานจ้างพิมพ์หนังสือเรียน ภาคเรียนที่ 12562 article
ประกาศตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 article
ประกาศรายชื่อนักศึกษามีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบระดับชาติ N-net ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 article
ตารางสอบ N-NET ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562 article
เผยแพร่ปฏิทินธรรมมูลนิธิบ้านอารีย์ประจำเดือนมกราคม 2562 article
ประกาศราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะงานจ้างพิมพ์หนังสือเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561 icon article
เผยแพร่ปฏิทินธรรมมูลนิธิบ้านอารีย์ประจำเดือนธันวาคม 2561 article
เผยแพร่ปฏิทินการปฏิบัติงานฝ่ายทะเบียนวัดผลและประเมินผลประจำภาคเรียนที่ 1/2562 article
แผนที่ห้องประชุมสำหรับปฐมนิเทศนักศึกษาพลเรือน กศน.เขตพญาไท ภาคเรียนที่ 2/2561 article
เผยแพร่ปฏิทินธรรมมูลนิธิบ้านอารีย์ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 article
เผยแพร่ปฏิทินธรรมประจำเดือนตุลาคม 2561 ณ มูลนิธิบ้านอารีย์ article
ประกาศการรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 article
ประกาศผลสอบปลายเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 article
กศน.เขตพญาไทรับการนิเทศจากศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร article
ประชาสัมพันธ์แบบสำรวจพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ต
ปฏิทินการปฏิบัติงานฝ่ายทะเบียนวัดผลและประเมินผล
ตารางสอบ N-NET ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดสุนทรพจน์เพื่อการเปลี่ยนแปลงโลกครั้งที่ 5
ประชาสัมพันธ์มติการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคครั้งที่1และ2
ประชาสัมพันธ์คุณธรรมหลัก4ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา
ประกาศกศน.เขตพญาไท เรื่องราคากลางจัดซื้อหนังสือเรียน ภาคเรียนที่1/2561 article
ประชาสัมพันธ์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาชั้้นปริญญาตรี article
แผนที่ สถานที่พบกลุ่มโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 article
แบบติดตามผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน article
ปฏิทินธรรมมูลนิธิบ้านอารีย์ ประจำเดือน มิถุนายน 2561 article
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 article
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานหน้าครู ศรช./ครูผู้สอนคนพิการ article
ประกาศรับสมัคร ครูศูนย์การเรียนชุมชนและครูผู้สอนคนพิการ
ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 article
ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ไม่มีสิทธิ์ปลายภาคประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 article
ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ประกาศราคากลางจัดซื้อหนังสือเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560 (เพิ่มเติม) article
บริษัท ประกิต โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) รับสมัครงาน
บริษัท เคที เรสทัวรองท์ จำกัด รับสมัครงาน
บริษัท เค แอนด์ โอ ซิสเต็มส์ แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด ประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน
บริษัท บลูเพย์ จำกัด ประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน article
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหนังสือเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560 article
ประกาศราคากลางจัดซื้อหนังสือเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560 article
ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค 2 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 11-14 พ.ย. 2560 ศึกษาเพิ่มเติมที่ http://www.ru.ac.th ระเบียบการสมัครเข้าเป็นนักศึกษาและแผนกำหนดการศึกษา ชั้นปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560 article
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาพลเรือน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 article
คำสั่งรับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
ร่วมโครงการใต้ร่มมหาวชิราบารมี ณ สโมสรคุรุสภา
สวัสดีปีใหม่ หน่วงงานภาคีเครือข่ายร่วมจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย article
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนการสอนประจำปีการศึกษาภาคเรียนที่ 2/2558 article
ประชุมกรรมการสถานศึกษา กศน.เขตพญาไท article
ประชุมเชิงปฏิบัติการระบบบริหารจัดการข้อมูล ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามธุรกิจในพระอุปถัมภ์ article
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ณ กองพลทหารม้าที่ ๒ รักษาพระองค์ article
โครงการปฐมนิเทศน์นักศึกษาทหารกองประจำการ ณ กองพลทหารม้าที่ ๒ รักษาพระองค์ article
โครงการปรับพื้นฐานผู้เรียน ณ กรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์ article
โครงการปฐมนิเทศน์นักศึกษาทหารกองประจำการ ณ กรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์ article
โครงการพัฒนาบุคลากร "การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของสถานศึกษา" กลุ่มโซนกรุงเทพฯ กลาง สำนักงาน กศน.กทม. วันที่ 8 - 9 ธันวาคม 2558 ณ อาคารเสมารักษ์ กระทรวงศึกษาธิการ
โครงการพัฒนาบุคลากรสถานศึกษา กลุ่มโซนกรุงเทพกลาง ด้านการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา วันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2558 ณ กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ฯ
การประชุม กศน.โซนกรุงเทพกลาง ณ ห้องประชุม พล. ม.2 รอ. สนามเป้า
โครงการพัฒนาบุคลากรสถานศึกษา ด้วยการอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียน กลุ่ม กศน.โซนกรุงเทพกลาง ระหว่างวันที่ 9-11 กันยายน 2558 ณ จังหวัดเพชรบุรี
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา กศน.เขตพญาไท ปีการศึกษา 1/2558 article
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) กศน.พญาไท ณ โรงเรียนวัดสังเวชวิศยาราม article
คณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้ารับเข็มกลัดพระราชทาน โครงการ Bike for mom ณ สำนักงานเขตพญาไท article
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติและการจุดเทียนชัยถวายพระพร ณ ลานหน้า กระทรวงศึกษาธิการ article
โครงการรักษาศิล 5 มีศิล มีสุข ปรองดอง มีสามัคคี มีสันติสุข ณ มูลนิธิบ้านอารีย์ article
พัฒนาบุคลากร โครงการจิตอาสาป้องกันโรคเอดส์ ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกกรมเยาวชน "กฐิน กุยกานนท์" article
กศน.พญาไท ร่วมกิจกรรม งานสืบสานตำนานไทยแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๘
กำหนดการปฐมนิเทศ
โครงการสร้างคน...ชุมชนเข้มแข็งให้กับกลุ่มแม่บ้านกรมดุริยางค์ทหารบกและกลุ่มเป้าหมายทหารกองประจำการ ณ กรมดุริยางค์ทการบก
ค่ายส่งเสริมเรียนรู้เพื่อผู้สูงวัย ใส่ใจสุขภาพ
กศน.เขตพญาไท รับการนิเทศการจัดการศึกษาในหน่วยทหาร โดยมี พ.ท.หญิงกำไลทิพย์ พิมพาภัย จาก สทพ./นทพ.กองทัพไทย และศึกษานิเทศก์ สำนักงานกศน.กทม. ร่วมนิเทศ ณ พล.ม.๒ รอ.
การประเมินพนักงานราชการ,ครู ศรช. และครูผู้สอนคนพิการ
วันที่ 19 มีนาคม 2558 กศน.เขตพญาไท ร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษากลุ่มโซนกรุงเทพกลาง ณ สโมสรกองพันทหารที่ 1 กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ฯ เขตพญาไท
กศน.เขตพญาไท ได้ดำเนินการจัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดกระบวนการเรียนรู้ การวิเคราะห์และการจัดทำแผนระดับจุลภาค (Micro Planning) ในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อส่งเสริมและพัฒนาครูและผู้ที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ความเข้าใจมีทักษะในการวิเคร
กศน.เขตพญาไทรับการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบรอบสาม สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
นางสาวจำนรรจา ขอบชิต ผอ.กศน.เขตพญาไท มอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จหลักสูตรโครงการพัฒนาอาชีพเพื่อสร้างรายได้ สำหรับคนพิการ วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
พิธีเปิดวิชาชีพโครงการพัฒนาอาชีพเพื่อสร้สงรายได้สำหรับคนพิการทางสายตา
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตพญาไท จัดประชุมกรรมการสถานศึกษา ครั้ง 2 ปีการศึกษา 2557
พิธีอำลาธงชัยเฉลิมพลก่อนกลับภูมิลำเนา และมอบวุฒิบัตรให้กับผู้ที่สำเร็จการศึกษา ณ กรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์ฯ
กศน.เขตพญาไทได้รับการประเมินสถานศึกษาพอเพียงวันที่ 24 กันยายน 2557
หลักสูตรวิชาชีพช่างเชื่อมโลหะ กศน.เขตพญาไท
กศน.เขตพญาไทร่วมกิจกรรม เวทีเสวนาฟื้นฟูวิถีชุมท้องถิ่น เพื่อให้เกิดความมั่นคงแห่งชีวิต
ผอ.กศน.เขตพญาไท ลงพื้นที่ชุมชน แฟลต ทบ.สามเสน
ผอ.กศน.เขตพญาไท พร้อมด้วย คณะอาจารย์กลุ่มเป้าหมายพิเศษ สนง.กศน.เข้าพบกลุ่มผู้สูงอายุ ชุมชนวัดมะกอกกลางสวน
หลักสูตร การทำเปเปอร์มาเช่ โดย คุญกวี ณ ลำปาง
โครงการขับขี่ปลอดภัย ร่วมต้านภัยยาเสพติด
กศน.เขตพญาไทจัดกิจกรรมทักษะอาชีพหลักสูตรสปาหน้า ณ ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดไผ่ตัน
อบรมหลักสูตร "พลังแห่งการตื่นรู้ สู่ครูแห่งแผ่นดิน"
อบรมมารยาทไทยเครือข่ายสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร
พิธีมอบใบสำคัญวิชาชีพ"โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน" หลักสูตรระยะสั้น จำนวน 3 หลักสูตร 1.หลักสูตรการดูแลสตรีหลังคลอด 2.หลักสูตรการบำบัดโรคด้วยกัวซา 3.หลักสูตรการตอกเส้น หลักสูตรละ 60 ชม. ณ วัดไผ่ตัน
กศน.เขตพญาไท ร่วมประชุมเพื่อจัดทำแผนวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาศิลปวัฒนธรรม ของกรุงเทพมหานครในด้านต่างๆ ณ ห้องประชุมภาสะพงษ์ สำนักงานเขตพญาไท
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 กศน.เขตพญาไท ประชุมกับกรรมการจัดสนามสอบ เพื่อจัดเตรียมความพร้อมในการสอบ N-NET วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2557 ณ รร.วัดไผาตัน
กลุ่มแม่บ้านชุมชนสนามเป้าฝึกทักษะอาชีพหลักสูตรการทำมะพร้าวแก้วตามโครงการสร้างอาชีพสร้างรายได้กับ กศน.เขตพญาไท
กศน.เขตพญาไท จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2557 เพื่อประชุมชี้แจงผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในปีงบประมาณ 2556 และ ชี้แจงวางแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2557
กศน.เขตพญาไทร่วมกับชุมชนเขตพญาไท หน่วยงานทหาร ร.1พัน1รอ. ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม อ.พานทอง จ.ชลบุรี
โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับค่ายทหาร ณ ห้องประชุม บก.รอ. กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์
การประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัด กศน.ปี 2557 ณ.รร.แอมบาสเดอร์ จอมเทียน 18 ตค. 56 โดยท่านเลขาฯประเสริฐ บุญเรือง
กศน.เขตพญาไท เข้าร่วมประชุมทางวิชาการเนื่องในวันครูโลก 2556
กศน.เขตพญาไท ร่วมโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านการบูรณาการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงาน กศน.กรุงเทพมหานคร
โครงการฝึกอบรมการพัฒนาหลักสูตรภาษาอาเซียนเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ผอ.จำนรรจา ขอบชิต ร่วมประชุมรับการตรวจ ราชการและติดตาม ประเมินผล ของ กระทรวงศึกษาธิการ งวดที่ 2 ณ กศน.เขตบางบอน
นักศึกษา กศน.เขตพญาไทร่วมกิจกรรม"โครงการวันวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนการเรียนรู้"และนำผลงานโครงงานเข้าประกวด ณ ห้องประชุมดุริยางค์ทหารบก ถ.วิภาวดีรังสิต
กศน.เขตพญาไท ศึกษาดูงานนิทรรศการศิลปเพื่อคนตาบอด "ตามฝันสุดขอบฟ้า เทิดพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน"
กศน.เขตพญาไทนำนักศึกษากรมทหารราบที่1มหาดเล็กรักษาพระองค์ ร.1 รอ. ร.1 พัน1 ร.1 พัน4 และนักศึกษาพลเรือนร่วมกิจกรรมในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2556
กศน.เขตพญาไท ร่วมจัดกิจกรรมทำดีเพื่อแม่คนพญาไทหัวใจสีขาว ณ สวนพญาไทภิรมย์
กศน.เขตพญาไทร่วมงานแอโรบิครวมพลคนรักแม่ 12 สิงหา มหาราชินี
กศน.เขตพญาไทนำนักศึกษาร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรม นำประชาธิปไตย ต้านภัยยาเสพติด ณ บ้านอารีย์ โครงการบานาน่าแฟมมิลี่ อารีย์ซอย 1
กศน.เขตพญาไทได้นำนักศึกษาร่วมเชียร์ ผู้ที่ปรักวดสุดยอด กศน. เมื่อวันที่ 16 ก.ค.ที่อิมแพค เมืองทองธานี
นางสาวจำนรรจา ขอบชิต ผอ.กศน.เขตพญาไท พร้อมด้วย นายสุเทพ โกจิ๋ว และนางสาวปทิตตา สุวรรณ ร่วมโครงการฝึกอบรม "การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็คทรอนิคส์"ระยะที่ 2 วันที่ 17-18 มิถุนายน 2556 ณ โรมแรมบ้านสวนฝน อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
กศน.เขตพญาไท จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ "ไอทีพี่สอนน้อง" ด้วย โปรแกรม World และ power point วันที่ 16 มิถุนายน 2556 ที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้การเมืองระบอบประชาธิปไตย
การประชุมชี้แจงการจัดทำข้อมูลชุมชน ณ โรงแรมเฟิรส
.กศน.เขตพญาไท ร่วมกับสำนักงานเขตพญาไทและคุณฐานุสร ประชุมพิจารณาคัดเลือกนักศึกษา กศน.ร่วมเป็นกรรมการสำรองประจำหน่วยเลือกตั้งในเขตพญาไท
งานวันเด็ก ณ ชุมชนอาเซียน ชุมชนมะกอกกลางสวน และแฟลตตำรวจลือชา
นางสาวจำนรรจา ขอบชิต ผอ.กศน.เขตพญาไท มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่แก่ผู้สนับสนุนและภาคีเครือข่าย
วันที่ 26 ธันวาคม 2555 พ.อ.เอกรัตน์ ช้างแก้ว ผบ.ร.1 รอ.ตรวจเยี่ยมการสอนเสริม นักศึกษาเรียนรูปแบบทางไกล ของกรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์
งานเปิดตัวโครงการยกระดับการศึกษาประชาชนจบ ม.6 ใน 8 เดือนอย่างมีคุณภาพ
สอนเสริมวิชาคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ม.ต้น และ ม.ปลาย นักศึกษา (ทางไกล) ณ กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์
บรรยากาศการสอนเสริมวิชาคณิตศาสตร์
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนประจำปี 2556 ณ รร.วรบุรี อโยธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
ลงชุมชนแม่บ้าบกองพลทหารม้าที่2 รักษาพระองค์
กศน.พญาไท ร่วมกับวิทยาลัยดุสิตพณิชยการ ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ และร่วมบริจาคโลหิตที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ
กศน.เขตพญาไท จัดปฐมนิเทศนักศึกษาทหารกองประจำการ ประจำภาคเรียนที่ 2/2555 ณ สโมสรทหารมหาดเล็กฯ ร.1 พัน 1 รอ. กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ฯ
ชุมชนเวทีชาวบ้าน
เตรียมพร้อมการประเมินภายในสถานศึกษา
การแสดงวิทยาศาสตร์ SCIENCE SHOW
ค่ายวิชาการ ติวเข้มเติมเต็มความรู้
ตารางสอบ n-net
STEM EDUCATION
อบรม STEM EDUCATION
ปฏิทินการปฏิบัติงาน ฝ่ายทะเบียนวัดผลและประเมินผล