ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
อีเมล:
รหัสผ่าน:
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน    bullet สมัครสมาชิก
dot
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 3 คน
dot
dot
dot
https://logbook-teacher.otepc.go.th/
ทำเนียบบุคลากร

 

 

 

 


  นางสาวจำนรรจา  ขอบชิต

ผอ.กศน.เขตพญาไท  

 

 

นายญาทัด  อ่องคำ นายธีรวัช ฝอยทอง นายเอกชัย  แสนตรี
ครู คศ. 1 ครู กศน.ตำบล ครู อาสาสมัครฯ 
หัวหน้ากลุ่มงานอำนวยการ หัวหน้ากลุ่มจัดและส่งเสริมฯ  หัวหน้ากลุ่มภาคีเครือข่าย
   

 


 

 

 นายอดิศักดิ์  ขจีวรกุล นางสาวเสาวลักษณ์ แก้วบุตร นาสาวสิริรัตน์ พรมทา
ครู กศน.ตำบล ครู กศน.ตำบล ครู กศน.ตำบล
หัวหน้าแขวงสามเสนใน    

 

 

   
   
   

 

 

นางสาวสุกัญญา แก้วนาเหนือ นางสาวนัฐธิชา  ชาญประไพร นางสาวจริยา  รัชวงค์
ครูศูนย์การเรียนชุมชน ครูศูนย์การเรียนชุมชน ครูศูนย์การเรียนชุมชน
   
นายยุทธนา ขำโยม นายณรงค์วิทย์  นกจัน  
ครูศูนย์การเรียนชุมชน ครูศูนย์การเรียนชุมชน   
     

 

 

 

 

 

 

 

ว่าที่ร้อยตรี ปัญญา สังข์ทอง นางสาวจิราพร ศรีโกตะเพ็ชร นายรัฐกิตติ์  กล่อมขาว
ครูผู้สอนคนพิการ ครูผู้สอนคนพิการ ครูผู้สอนคนพิการ
     
     

 

 

 


 
  นางบุญสิริ   ภูรินันทน์  
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   
     
     
     

 

 

 

 
เรืออากาศโทอนุวัฒน์  หายทุกข์
จ่าสิบโทพิทักษ์  ราชแสง
ร้อยตรีรบชนะชน  บุตรศรี
     
 
จ่าสิบเอกวัฒชิระ  นักร้อง  นายอาคิรา   ยุวนิมิ