ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
อีเมล:
รหัสผ่าน:
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน    bullet สมัครสมาชิก
dot
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 3 คน
dot
bulletการประกันคุณภาพ
dot
dot
https://logbook-teacher.otepc.go.th/


ทำเนียบบุคลากร

 

 

 

 


  นางสาวจำนรรจา  ขอบชิต

ผอ.กศน.เขตพญาไท  

 

 

 
นายญาทัด  อ่องคำ นางสาวณัฐิรา  ปานเอี่ยม  
ครู คศ. 1 ครู คศ.3  
หัวหน้ากลุ่มงานอำนวยการ หัวหน้ากลุ่มจัดและส่งเสริมฯ  
   

 


 

 

\
 นายอดิศักดิ์  ขจีวรกุล นางสาวสุกัญญา แก้วนาเหนือ นาสาวสิริรัตน์ พรมทา
ครู กศน.ตำบล ครู กศน.ตำบล ครู กศน.ตำบล
หัวหน้าแขวงสามเสนใน    

 

 

 

 

   
  นายเอกชัย  แสนตรี นายธีรวัช ฝอยทอง
  ครู อาสาสมัครฯ 

ครู กศน.ตำบล

 

หัวหน้ากลุ่มภาคีเครือข่าย 

 

 

นางสาวนัฐธิชา  ชาญประไพร
นางสาวจริยา  รัชวงค์
นายยุทธนา ขำโยม
ครูศูนย์การเรียนชุมชน ครูศูนย์การเรียนชุมชน ครูศูนย์การเรียนชุมชน
   
นายปิยวัฒน์ พันธ์แน่น    
ครูศูนย์การเรียนชุมชน    
     

 

 

 

 

 

 

 

ว่าที่ร้อยตรี ปัญญา สังข์ทอง นางสาวจิราพร ศรีโกตะเพ็ชร นายรัฐกิตติ์  กล่อมขาว
ครูผู้สอนคนพิการ ครูผู้สอนคนพิการ ครูผู้สอนคนพิการ
     
     

 

 

 


 
  นางบุญสิริ   ภูรินันทน์  
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   
     
     
     

 

 

 

 
เรืออากาศโทอนุวัฒน์  หายทุกข์
จ่าสิบโทพิทักษ์  ราชแสง
ร้อยตรีรบชนะชน  บุตรศรี
     
 
จ่าสิบเอกวัฒชิระ  นักร้อง  นายอาคิรา   ยุวนิมิ