ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
อีเมล:
รหัสผ่าน:
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน    bullet สมัครสมาชิก
dot
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 4 คน
dot
bulletการประกันคุณภาพ
dot
dot
https://logbook-teacher.otepc.go.th/


ทำเนียบบุคลากร

 

 

 

   

นางสาวมุกดา  แข็งแรง

ผูู้อำนวยการ กศน.เขตพญาไท

 

 

 

   
  นางสาวณัฐิรา  ปานเอี่ยม นางสาววรพรรณ  แซ่เบ๊
  ครู ชำนาญการพิเศษ  ข้าราชการ ครู
  หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ  หัวหน้างานกลุ่มจัดและส่งเสริมฯ
   

 


 

 

\
 นายอดิศักดิ์  ขจีวรกุล นางสาวสุกัญญา แก้วนาเหนือ นาสาวสิริรัตน์ พรมทา
ครู กศน.ตำบล ครู กศน.ตำบล ครู กศน.ตำบล
หัวหน้าแขวงสามเสนใน
 
 

 

 

 

 

            
  นายเอกชัย  แสนตรี         นางสาวจริยา  รัชวงค์
 

ครู อาสาสมัครฯ 

หัวหน้ากลุ่มภาคีเครือข่าย 

ครู กศน.ตำบล

หัวหน้าแขวงพญาไท

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
นายวราวุฒิ ตาอินทร์
 นายชนาพัทธ์ โพนสนิท นายเกริกไกร ภูมิวงศ์
ครูศูนย์การเรียนชุมชน  ครูศูนย์การเรียนชุมชน  ครูศูนย์การเรียนชุมชน 
     

 

 

 
 
 
 
     

 

 

 

 

 

 

 

 
ว่าที่ร้อยตรี ปัญญา สังข์ทอง นางสาวกาญจนา  เข็มปัญญา  
ครูผู้สอนคนพิการ ครูผู้สอนคนพิการ  
     

 

   

 

 

 

 

 

 
จ่าสิบเอก วัฒชิระ  นักร้อง
จ่าสิบเอก พิทักษ์  ราชแสง
ร้อยโท รบชนะชน  บุตรศรี