ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
อีเมล:
รหัสผ่าน:
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน    bullet สมัครสมาชิก
dot
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 3 คน
dot
dot
dot
https://logbook-teacher.otepc.go.th/
ทำเนียบบุคลากร

 

 

 

 


  นางสาวจำนรรจา  ขอบชิต

ผอ.กศน.เขตพญาไท  

 

 

นายญาทัด  อ่องคำ นายธีรวัช ฝอยทอง นายเอกชัย  แสนตรี
ครู คศ. 1 ครู กศน.ตำบล ครู อาสาสมัครฯ 
หัวหน้ากลุ่มงานอำนวยการ หัวหน้ากลุ่มจัดและส่งเสริมฯ  หัวหน้ากลุ่มภาคีเครือข่าย
   

 


 

 

 นายอดิศักดิ์  ขจีวรกุล นางสาวพัชราพร จุลมณี นาสาวสิริรัตน์ พรมทา
ครู กศน.ตำบล ครู กศน.ตำบล ครู กศน.ตำบล
หัวหน้าแขวงสามเสนใน เจ้าหน้าที่การเงิน เจ้าหน้าที่พัสดุ

 

 

   
   
   

 

 

 

นางสาวสุกัญญา แก้วนาเหนือ นางสาวเสาวลักษณ์ แก้วบุตร นางสาวณัฐธิชา  ชาญประไพร
ครูศูนย์การเรียนชุมชน ครูศูนย์การเรียนชุมชน ครูศูนย์การเรียนชุมชน
นางสาวจริยา  รัชวงค์ นายเทอดพร แซ่เบ๊ นางกาญจนาวรรณ  วิสัชนาม
ครูศูนย์การเรียนชุมชน ครูศูนย์การเรียนชุมชน ครูศูนย์การเรียนชุมชน
 

  นายยุทธนา ขำโยม

นางสาวจินตหรา  จินดากุล

นางสาวจิราพร ศรีโกตะเพ็ชร

   ครูศูนย์การเรียนชุมชน

 ครูผู้สอนคนพิการทางสายตา

ครูผู้สอนคนพิการทางสายตา


 
  นางบุญสิริ   ภูรินันทน์  
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   
     
     
     

 

 

 

 
เรืออากาศโทอนุวัฒน์  หายทุกข์ ร้อยโทชูศักดิ์  แสนทวี ร้อยตรีรบชนะชน  บุตรศรี
     
จ่าสิบเอกวัฒชิระ  นักร้อง จ่าสิบเอกสมภพ   รอดย่านน้ำ จ่าสิบโทพิทักษ์  ราชแสง
     
   
 นายอาคิรา   ยุวนิมิ นางณัฐกาจน์   ปิยสกุลวงศ์ นางสาวสุขกมล   พันธไชย
     
     
 
 

 

 

 

 144/5 ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.10400 ศูนย์ กศน.เขตพญาไทT:02-279-0757, 02-279-6986 Fax 02-279-0758